SBAB Bank

Mikael Inglander blir VD i SBAB Bank AB

Dela
Styrelsen i statligt ägda SBAB Bank AB (publ) (”SBAB”) har utsett Mikael Inglander till VD. Han tillträder tjänsten idag.

Mikael Inglander har arbetat inom SBAB-koncernen sedan 2014, först i rollen som CFO och nu senast som tillförordnad VD i sex månader. Han kom till SBAB efter en lång karriär inom bank- och finansbranschen.

– Vi har genomfört en gedigen rekryteringsprocess där målet varit att hitta rätt ledare för att leda SBAB in i framtiden. Efter att ha matchat våra önskemål mot en lång rad kvalificerade interna och externa kandidater, har vi valt Mikael Inglander. Hans breda finansbakgrund, analytiska förmåga och kommersiella kundfokus i kombination med ett inkluderande ledarskap, en god prioriterings- och genomförandeförmåga samt en sund syn på riskhantering gör att han uppfyller våra kriterier. Dessutom är vi mycket nöjda med det arbete som Mikael gjort under den tid han varit tillförordnad VD, säger Jan Sinclair, styrelseordförande, SBAB.

Mikael Inglander tillträder rollen som VD för SBAB idag.

– Det är med ödmjukhet som jag tar över VD-posten för en bank som fyller en viktig funktion som hållbar bolåneaktör. SBAB är ekonomiskt starkt med ett väletablerat varumärke, och även om många omvärldsfaktorer nu pekar på utmaningar så har vi goda förutsättningar att hantera dem. På ett rent personligt plan är jag glad att jag nu får förtroendet att leda företaget in i nästa skede av vår tillväxtresa, säger Mikael Inglander, VD, SBAB.

SBAB bildades 1985, ägs av svenska staten och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget erbjuder lån, sparande och andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige.

Om Mikael Inglander
Mikael Inglander, född 1963, har arbetat inom SBAB-koncernen som CFO och nu senast som tillförordnad VD. Dessförinnan har han haft en lång karriär inom Swedbank-koncernen, däribland som Vice verkställande Direktör, regionchef och CFO samt som VD på Lindorff Sverige. Mikael har också haft styrelseuppdrag i bland annat Ica Banken och OKQ8 Bank. Han är utbildad civilekonom med examen från Stockholms universitet.

För mer information, vänligen kontakta:
Douglas Norström, Presschef, SBAB.
Telefon: 073-027 19 65, E-post: douglas.norstrom@sbab.se

Denna information är sådan information som SBAB Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 klockan 06.00 UTC. För mer information om SBAB Bank AB (publ) hänvisas till sbab.se.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 292 000 och 402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2022). Antal medarbetare (FTE) är 818. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i maj i Sverige som helhet – men stora regionala skillnader1.6.2023 20:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i maj i Sverige som helhet fördelat över stigande lägenhetspriser med 0,3 procent och stigande huspriser med 0,2 procent. Under Sverigesiffrorna gömmer sig dock en splittrad bild mellan olika regioner. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm, Storgöteborg och Mellersta Sverige och huspriserna likaså i Storgöteborg, Stormalmö och Mellersta Sverige. I övriga regioner föll priserna på både lägenheter och hus. Med beaktande av tillfälliga effekter, framför allt säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en nedgång i priserna med 0,6 procent för Sverige som helhet fördelat på stigande lägenhetspriser med 0,3 procent och sjunkande huspriser med 1,2 procent. Trenden är negativ för hus i samtliga regioner. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj.

Farlig strategi att Följa John i inflationsbekämpningen25.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Riksbanken höjer sannolikt styrräntan med 0,25 procentenheter i juni och väntas därmed följa flera andra centralbanker som redan fattat sådana beslut och ECB som väntas ta samma beslut. En fortsatt hög tolvmånadersinflation och risk för kronförsvagning talar för detta, sett till hur Riksbanken hittills resonerat. Riksbanken borde dock lägga större vikt vid Sveriges räntekänsliga ekonomi, att den fulla effekten av redan gjorda räntehöjningar ännu inte syns och flera faktorer som talar för kraftigt fallande inflation i närtid. Boräntan med tre månaders bindningstid väntas toppa på 4,8 procent och sedan sjunka ner mot 3,5 procent under 2025 bedömt utifrån att Riksbanken väntas sänka styrräntan flera gånger med start i februari nästa år. Bankernas bolånemarginaler är nere på samma låga nivåer som under finanskrisen, men intjäningen är god tack vare låga inlåningsräntor. Detta är slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 3, 2023.

Bomarknadstempen: Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare11.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB:s indikator "Bomarknadstempen" visar för april en ytterst marginell förbättring i förhållande till mars avseende hur lätt det är att sälja ett hus respektive en lägenhet på andrahandsmarknaden i Sverige som helhet. Förbättringen för hus kan kopplas till något kortare annonstider, och förbättringen för lägenheter till marginellt större budpremier. Mycket talar för att bostadsmarknaden kommer att fortsätta att stå och stampa så länge räntetoppen inte är nådd.

Svagt fallande bostadspriser i april i Sverige som helhet2.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Efter en positiv inledning av året, föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Lägenhetspriserna stod stilla medan huspriserna sjönk med 0,4 procent. Fyra av sex regioner uppvisade fallande såväl lägenhets- som huspriser. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm och Stormalmö och huspriserna likaså i Storgöteborg och Norra Sverige. Den beräknade underliggande trenden indikerar en större nedgång i priserna för Sverige som helhet än vad de faktiska priserna visar. Trenden är negativ för både lägenheter och hus i samtliga regioner med undantag för lägenheter i Storstockholm där trenden visar en liten uppgång (+0,5 procent). Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för april.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum