Naturskyddsföreningen

Miljarder för klimatet äts upp av klimatskadliga subventioner

Dela

Miljardsatsningar för att rädda klimatet motverkas av att klimatskadlig verksamhet samtidigt subventioneras med dubbelt så stora summor. Det visar Naturskyddsföreningens granskning som presenteras på dagens pressträff för klimatet. Samtidigt är Sveriges utsläppsutrymme slut redan om fyra år, om inte radikala åtgärder sätts in.

– Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Den svenska klimatpolitiken är trots stora satsningar inte i närheten av vad som krävs för att klara målet i Parisavtalet och hålla temperaturökningen under 1,5 grad. Att avveckla de klimatskadliga subventionerna är ett avgörande steg på vägen, säger Johanna Sandahl.  

Regeringen har genom åren satsat många miljarder på att rädda klimatet med bland annat klimatbonus för fordon samt stora projekt som Industriklivet. I år satsas 15 miljarder på klimatfrämjande åtgärder. Årets satsningar är historiskt stora, och ska enligt regeringen bidra till en grön återstart efter pandemin.  

Men en genomgång som Naturskyddsföreningen gjort visar att dessa klimatsatsningar äts upp av de klimatskadliga subventionerna, som motsvarar en förlorad skatteintäkt för staten på 30 miljarder kronor. Det handlar om subventioner som undantag från energiskatt och koldioxidskatt för fossila bränslen i bland annat sjöfart och jordbruk. Utöver undantagen från miljöskatter på 30 miljarder kronor subventioneras utsläpp även på annat sätt, exempelvis genom reseavdraget som bidrar till ökade utsläpp från vägtrafiken.  

Ungefär 15 miljarder av de klimatskadliga subventionerna är inskrivna i internationella regler och avtal, som skatteundantaget för utrikesflyget, men resten kan regeringen avskaffa.  

Samtliga höginkomstländer inom G20, G7, EU och OECD har kommit överens om att subventioner till fossila bränslen ska tas bort så snart som möjligt, eftersom de skadar såväl ekonomin som klimatet. Parisavtalet kräver dessutom att alla finansiella flöden ska vara i linje med klimatmålen.  

Genomgången av klimatsatsningarna och de klimatskadliga subventionerna presenterades på Naturskyddsföreningens pressträff för klimatet den 19 oktober 2021. På pressträffen konstateras också att det snart är slut på utrymme att släppa ut koldioxid i Sverige, om Sverige ska nå Parisavtalets mål. Redan om fyra år, år 2025, är vårt utrymme att släppa ut koldioxid till atmosfären helt slut, om utsläppstakten inte minskar.  

– För att minska utsläppen tillräckligt måste utsläppen ner med över 15 procent per år från och med nu. Idag minskar utsläppen med tre procent per år. Nu måste regeringen se över hela sin klimatpolitik och slopa de klimatskadliga subventionerna och införa ett stopp för fossila bränslen till 2030. Jag förväntar mig samma ambitionsnivå från riksdagens alla partier, säger Johanna Sandahl. 

 

NATURSKYDDSFÖRENINGENS PRESSTRÄFFAR FÖR KLIMATET 

Naturskyddsföreningen håller nu en serie pressträffar om klimatkrisen för att sätta frågan högst upp på allas agenda. På pressträffarna presenteras aktuell statistik om klimatläget, granskningar av den svenska klimatpolitiken, en ny analys om hur ett fossilförbud kan införas samt råd och tips till allmänheten.  Pressträffarna gästas av både forskare och politiker. Råd och tips till allmänheten om engagemang för en fossilfri framtid kommer också att ges. Pressträff nr tre hålls den 10 november kl. 9.00-9.45 då rubriken är: Vi ställer politikerna mot väggen - hur kommer de ta sitt ansvar för klimatet? 

 

LISTA PÅ SUBVENTIONER OCH SKATTEUNDANTAG, ETT URVAL 

Klimatfrämjande satsningar:  

+ Nedsatt energiskatt för leveranser av värme och kyla till industrin 

+ Energiskattebefrielse för elförbrukning vid bandrift 

+ Industriklivet 

+ Klimatinvesteringar på lokal och regional nivå 

Klimatskadliga subventioner:  

- Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes luftfart 

- Befrielse från energi- och koldioxidskatt för utrikesflyget 

- Nedsatt koldioxidskatt för diesel till arbetsmaskiner och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna 

- Lägre energiskatt på diesel i motordrivna fordon 

Regeringens satsningar och skattenedsättningar för att rädda klimatet år 2021: 15 miljarder kronor 
Klimatskadliga subventioner år 2021: sammanlagt 30 miljarder i uteblivna skatteintäkter. 

I Naturskyddsföreningens valenkät 2018 svarade alla partier utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna att de skulle fatta beslut under mandatperioden om att fasa ut merparten av skatteundantagen för användning av fossila bränslen. Under mandatperioden har viss förbättring skett och beslut har fattats om att minska subventionerna med cirka 3 miljarder kronor, men det är alltså långt ifrån merparten.  

 

FAKTA RESEAVDRAG  

Reseavdragen beräknas varje år kosta staten kring 5,7 miljarder i minskade skatteintäkter. Reseavdragen och systemet med förmånsbilar gynnar bilåkande. Reglerna för skatteavdrag för resor till och från arbetet bör reformeras utifrån en färdmedelsneutral och avståndsbaserad modell.  

 

FAKTA OM UTSLÄPPSUTRYMME 

Resterande utsläppsutrymme i världen 

För att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader finns en global återstående koldioxidbudget på 400 miljarder ton koldioxid, uträkningar som är baserade på klimatmodeller (Källa: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/)Det innebär att världens länder inte kan släppa ut mer än 400 miljarder ton koldioxid till atmosfären om Parisavtalets mål om 1,5 grader ska nås. Sedan är utrymmet slut. Det kan jämföras med de 2 390 miljarder ton koldioxid som redan har släppts ut genom mänsklig aktivitet. Med dagens klimatpolitik världen över kan ökningen av den globala medeltemperaturen hamna på kring 2,9 grader år 2100! (Källa: https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/) Med de klimatlöften världens länder avgett under Parisavtalet räknar man med att höjningen kan begränsas till 2,6 grader. Forskningen visar tydligt att en temperaturökning på bara 1,5 grader skulle få förödande konsekvenser. 

Resterande utsläppsutrymme i Sverige  

Sveriges resterande utsläppsutrymme tar slut redan om fyra år, med nuvarande utsläppstakt. Vi kan släppa ut 234 miljoner ton koldioxid. Det är allt. Det kan jämföras med att vi idag släpper ut ca 60 miljoner ton per år. För att beräkna ett enskilt lands resterande utsläppsutrymme behöver även Parisavtalets princip om gemensamt men differentierat ansvar beaktas – dvs. att länder med högre historiska utsläpp och större möjlighet att ställa om ska gå före. Den principen har använts av forskare vid Uppsala universitet för att ta fram ett rättvist utsläppsutrymme för Sverige, som en andel av det globala utsläppsutrymmet (se https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1382723/FULLTEXT01.pdf ). Om det kombineras med den senaste IPCC-rapporten, som visar det resterande globala utsläppsutrymmet för att vi ska begränsa uppvärmningen till 1,5 grader (med 67 % sannolikhet) blir Sveriges resterande utsläppsutrymme 234 miljoner ton. Utsläppen i Sverige har enbart minskat med tre procent per år i genomsnitt de senaste 10 åren. För att minska utsläppen tillräckligt måste de minska med över 15 procent per år från och med nu.  

 

Kontakter

Bilder

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Ny Sifo-undersökning inför Black Friday – en av tre shoppar onödiga kläder25.11.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det är mycket vanligt med olika knep för att locka till merköp vid köp av skor och kläder on-line. Det visar en granskning som Naturskyddsföreningen låtit göra. Hela 28 olika säljtekniker identifierades hos de tio största modeföretagen i Sverige. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att nära en av tre har köpt nyproducerade kläder eller skor i e-handeln som de i efterhand tyckte var onödiga.

Regeringens skogsproposition löser inte naturkrisen i skogen15.11.2021 14:21:47 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen anser att regeringens nya proposition om skogen inte löser de problem som finns i det svenska skogsbruket. Föreningen är också kritisk till förslaget att områdesskyddet i skogen i huvudsak ska utgå från frivillighet, vilket kan leda till att områden med höga skyddsvärden inte skyddas. Men det finns också några ljuspunkter, som exempelvis flera ersättningsmodeller till markägare. Det som nu krävs är en ny politik och lagstiftning för skogen.

Hälften av svenskarna positiva till fossilförbud till 2030 – men bara ett parti10.11.2021 11:52:11 CET | Pressmeddelande

Hälften av svenska folket är positiva till ett förbud av fossila bränslen till 2030, enligt en ny Sifo-undersökning. Men politikerna har en annan inställning. Bara ett riksdagsparti av åtta ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om förbud. Det blev tydligt på Naturskyddsföreningens pressträff för klimatet, där samtliga riksdagspartier även svarat på frågan om vilka konkreta förslag partierna har för hur Sverige ska kunna nå Parisavtalets 1,5 gradersmål.

PÅMINNELSE: Pressträff för klimatet den 10 november – Så vill politikerna minska koldioxidutsläppen9.11.2021 10:51:02 CET | Pressmeddelande

I morgon onsdag den 10 november är det dags för Naturskyddsföreningens fjärde pressträff om klimatkrisen. På träffen deltar klimatpolitiska talespersoner från riksdagspartierna, som kommer att få svara på hur de ska bidra till att stoppa krisen. Deras svar kommenteras av experter på plats. På träffen kommer också generalsekreterare Karin Lexén att uppdatera oss på läget i klimatförhandlingarna i COP26 – direkt från Glasgow.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum