Socialdemokraternas PS Kansli

Miljardöverskotten ska gå till välfärden

Dela

Socialdemokraternas partikongress har idag fattat beslut om politiska riktlinjer för välfärd och ekonomisk politik. Finansminister Magdalena Andersson, var huvudföredragande för dagens avsnitt ”En välfärd som går att lita på”.

Skattesänkareran är över och det krävs stora investeringar i välfärden kommande år. Kongressen har idag tydligt visat att det är Socialdemokraterna som genom en ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden, säger Magdalena Andersson, finansminister och ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Kongressen har bland annat beslutat:

En ekonomisk politik som säkrar en stark välfärd

 • Översyn av skattesystemet med sikte på en ny skattereform för att långsiktigt säkra skatteintäkterna.
 • Arbetet mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och utnyttjande av svart arbetskraft ska stärkas.
 • Det behövs ett regelverk för att stoppa vinstjakten inom vård, skola och omsorg.

Trygg välfärd genom hela livet

 • Steg för individualiserad föräldraförsäkringen ska tas under nästa mandatperiod och en tidsplan ska fasställas.
 • Barnomsorgen ska fungera för alla föräldrar – också de som arbetar oregelbundna tider. Vi vill stärka ekonomin för barnfamiljer.
 • Arbetet för ökad tillgänglighet ska fortsätta. Nya produkter, tjänster, miljöer och program ska utformas så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning.

Respekt för pensionärers arbetsinsats

 • Den orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma ska avskaffas.
 • Fler behöver ges möjlighet att arbeta längre.
 • Fler ska anställas inom äldreomsorgen och maten till de äldre ska hålla hög kvalité.
 • Vi ser positivt på att utreda hur undersköterska kan bli en skyddad
 • yrkestitel/yrkeslegitimation.

Bra vård i hela landet

 • Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.
 • Sjukhus med högspecialiserad kompetens ska finnas på flera platser i landet med olika specialiteter.
 • Snabbare hjälp ska kunna ges med ny teknik och digitala lösningar.
 • Uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras.

Läs mer om partikongressen här:http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Kongress-2017/

Presskontakt, Magdalena Andersson:

Gösta Brunnader

tel: 070 544 28 66

Presskontakt:

Signhild Petrén

tel: 070 636 50 74

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

Stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen17.8.2018 12:22Pressmeddelande

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle - ett tryggare Sverige. Tryggheten för de äldre är en av samhällets viktigaste uppgifter framöver. Under en lång tid har det funnits en naiv syn på att privatiseringar och marknadslösningar ska leda till att löner och villkor förbättras inom äldreomsorgen. Nu kan det konstateras att de vinstdrivande företagen håller nere personalens löner och villkor vilket i förlängning också drabbar de äldre. Det är oacceptabelt och därför går vi socialdemokrater till val på att stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen.

S går till val på stöd till privata skogsägare som ska skapa fler jobb och bidra till grön omställning15.8.2018 13:34Pressmeddelande

Socialdemokraterna vill underlätta för privata skogsägare att röja skog och därigenom bidra till att skapa nya arbetstillfällen, samt till en snabbare övergång till ett fossilfritt Sverige. Mer röjning kan skapa arbetstillfällen som kräver kort utbildning, bidra till integration och skapa jobb i glesbygd samtidigt som det gynnar skogsnäringen i stort. Ett Röj-stöd skulle vid fullt utnyttjande kunna omfatta över 1000 årsarbeten. Socialdemokraterna vill satsa 200 miljoner årligen under nästa mandatperiod.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum