Huddinge kommun - politik

Miljöbokslut 2018 - Huddinges nya planer för klimatet.

Dela

Huddinge kommuns Miljöbokslut 2018 beslutades i går (20190319) av Klimat- och Stadsmiljönämnden. Några framgångar är minskade klimatutsläpp, minskad energianvändning och fortsatt status som landets bästa naturvårdskommun. Vattenfrågorna fortsätter dock att vara en stor utmaning.

På 44 av 89 mål har kommunen mycket god eller god måluppfyllelse. Miljöbokslutet för 2018 visar att energianvändningen i kommunala lokaler har minskat och att andelen gröna fordon har ökat. Målet om sopsortering i flerbostadshus har också överträffats och uppgår till knappt 70 procent.

- Klimatet står högt på dagordningen och det med rätta, säger Klimat- och stadsmiljörådet Christian Ottosson (C). Klimatutsläppen minskar något men mer behöver göras. Vi behöver till exempel underlätta mer för elfordon och bygga i kollektivtrafiknära lägen.

I den nya verksamhetsplan som antogs av Klimat- och Stadsmiljönämnden vid samma möte så pekas vattenområdet ut som särskilt prioriterat. Dagvattendammar, fosforfällning och ett nära samarbete med andra aktörer som till exempel Stockholm vatten och avfall pekas ut som åtgärder för 2019.

- Vi måste jobba med dagvattnet och fosforfällningen för att närma oss målen om god ekologisk och kemisk status. Redan 2019 planeras konkreta åtgärder i sjön Orlången, säger Christian Ottosson.

Med kommunens 13 naturreservat så är den biologiska mångfalden och friluftslivet fortsatt i toppklass. Huddinge rankas som den bästa naturvårdskommunen i hela landet. Christian Ottosson lyfter också gärna fler saker som 2018 års höjdpunkter.

- Invigningen av Mälardalens största solcellsanläggning vid Ågesta gård var ett av 2018 års högtidstillfällen. Miljöpriset till miljöklubben i Vårby ett annat.

Under 2019 ska nämnden aktivt att följa upp alla nämnders och kommunala bolags arbete och kontinuerligt informera om uppföljningen.

- Klimat- och miljöarbetet måste bedrivas i alla kommunens verksamheter, och av de helägda bolagen, säger Christian Ottosson. Vi tar viktiga steg på vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. Nu behöver vi också hitta lösningar för kollektiv-, cykel- och gångtrafik och fortsätta samhällsbyggandet på ett hållbart sätt.

Nyckelord

Kontakter

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum