Svenska kyrkan

Miljödiplomerat kyrkomöte inleds nästa vecka

Dela

På tisdag den 3 oktober inleds årets kyrkomöte som kommer att behandla 158 motioner, 6 skrivelser från kyrkostyrelsen samt 2 skrivelser från kyrkomötets presidium. Kyrkomötets första session pågår i fyra dagar och inleds som vanligt med gudstjänst i Uppsala domkyrka. Nytt för i år är att kyrkomötet miljödiplomeras.

OBS! För mediabevakning krävs namnskylt - se ”Ackreditering” nedan.

Kyrkomötet inleds med mässa i Uppsala domkyrka på tisdag kl 14. Direkt efter gudstjänsten stannar alla kvar i kyrkan för inledningen av kyrkomötet, som därefter förflyttas till Uppsala Konsert & Kongress (UKK) där plenum och utskottsarbete äger rum. Kyrkomötet avslutar första sessionen fredag den 6 oktober och återsamlas till andra session och beslut den 20-23 november.

Miljödiplomering
Årets kyrkomöte miljödiplomeras* i enlighet med Svenska kyrkans modell för större sammankomster. Det innebär ett genomtänkt arbete för val av lokal, mat, resor och boende samt att hållbarhetsfrågorna lyfts på olika sätt under sessionerna. Uppsala Konsert och Kongress, där kyrkomötet äger rum, är Svanenmärkt och restaurangen är även KRAV-märkt.

De ungas kyrkomöte
Även i år föregås kyrkomötet av De Ungas Kyrkomöte, ett forum för unga röster inom Svenska kyrkan som vill vara med och påverka kyrkomötet.

Helgen 29 september–1 oktober samlas de unga i Uppsala och skriver egna svar till utvalda motioner till kyrkomötet. Mötet avslutas sedan med en heldag måndag 2 oktober, där de unga deltagarna träffar kyrkomötesledamöter för gemensam diskussion och medskick inför kyrkomötet.

Ackreditering
Reportrar/fotografer som bevakar hela kyrkomötet eller enbart öppningsgudstjänst + inledning i Uppsala domkyrka ska bära namnskylt. Meddela redaktion, namn och mobiltelefonnummer i ett mejl till ewa.almqvist@svenskakyrkan.se senast fredag 29 september kl 15.

Namnskyltar lämnas ut av pressekreterare Ewa Almqvist tisdag 3 oktober kl 13:30 vid pressplatserna i Uppsala domkyrka – längst in i norra (vänstra) sidogången, intill högaltaret. Resten av veckan hämtas namnskyltar i mötesbyrån i Uppsala Konsert & Kongress.

OBS - fotografering får ske endast från fotobryggan intill pressplatserna.

Läs mer:
Sammanträdesplan för kyrkomötets båda sessioner
Motioner och skrivelser till kyrkomötet

*2016 beslutade kyrkostyrelsen att nationell nivå ska arbeta med kyrkans miljöledningssystem Miljödiplomering. Målsättningar har formulerats för nio verksamhetsområden. Resultatet följs upp varje år internt och vartannat år av en extern part. Läs mer om Svenska kyrkansmiljöarbetet här.

FAKTA
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2014-2017 innehas av 124 kvinnor och 127 män från 12 olika nomineringsgrupper.

Under kyrkomötets första session, 3-6 oktober, arbetar ledamöterna iutskott. I den andra sessionen, 20-23 november, arbetar ledamöterna i plenum och fattar alla beslut.

Inledningsgudstjänsten firas i närvaro av kronprinsessan Victoria i Uppsala domkyrka den 3 oktober kl 14, under ledning av Västerås stifts biskop Mikael Mogren. Avslutningsgudstjänsten äger rum den 23 november kl 14:30, under ledning av Karlstads stifts biskop Sören Dalevi.

KYRKOMÖTET I SOCIALA MEDIER:
Facebook: Kyrkomötet
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan

 

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum