Universitetssjukhuset ÖrebroUniversitetssjukhuset Örebro

Miljonanslag till utveckling och forskning - sjuksköterskestudenter ska stärka välfärdstekniken på särskilda boenden

Dela

Vinnova har beviljat 2 miljoner kronor till ett projekt om välfärdsteknik i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och sex kommuner i länet. ”Tanken är att välfärdstekniken ska öka livskvalitén för brukarna och ge en förbättrad arbetssituation för medarbetarna som arbetar på särskilda boenden”, säger Ylva Nilsagård, forskningsledare för Nära vård inom Region Örebro län.

Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.
Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.

Genom den alltmer åldrande befolkningen och medborgarnas önskan om självständighet ökar kraven på välfärdstjänster.

– I projektet Välfärdsteknik i kommunerna med hjälp av studenter, ViKS, får sjuksköterskestudenter en nyckelroll i utvecklingen. På universitetet får de undervisning i välfärdsteknik, det kan handla om prylar men också om arbetssätt med digital teknik, säger Samuel Edelbring, projektkoordinator och docent vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Studenterna gör praktik i kommunernas särskilda boenden och utgår från patientens eller brukarens eget behov att förbättra eller bibehålla hälsa, delaktighet och livskvalitet. Studenterna får i uppgift att se hur välfärdstekniken kan bidra till det.

Stark samverkan mellan universitet, region och kommuner

Det finns flera poänger med samverkansprojektet; att stärka kunskap och kompetens i äldreomsorgen om teknikens roll att stödja hälsa, studenter utmanas i att pröva teoretisk kunskap och nya redskap i verkliga livet och banden mellan lärosätet och den kommunala omsorgsverksamheten stärks kring framtida kollegor.

– Vi genomför ett unikt arbetssätt där olika aktörer utvecklar aktiviteten tillsammans. Vi möts återkommande i gemensamma workshops för en ökad förståelse av våra olika organisationers intressen och behov och tar nästa steg utifrån lärdomar från det första. Forskningsansatsen kallas Design-based research som just karaktäriseras av att olika intressenter samverkar i utvecklingen, berättar Samuel Edelbring.

Regional testbädd med testmiljöer i kommunerna

Det pågår en särskild satsning på välfärdsteknik inom området socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det koordineras av projektledare Sarah Bergqvist inom Välfärd och folkhälsa i Region Örebro län genom projektet Regional Testbädd. Där samverkar hon med sex kommuner med målet att bygga en samverkansplattform mellan region, kommuner, forskning och näringsliv. Det är en regional testbädd och de deltagande kommunerna utgör testmiljöer inom den regionala testbädden. Denna särskilda satsning samverkar med det Vinnova-finansierade projektet ViKS.

De deltagande kommunerna är Örebro, Degerfors, Karlskoga, Ljusnarsberg, Hallsberg och Askersund.

– Kommunerna som ingår i forskningen bidrar på flera sätt. Dels redan nu genom att stödja våra studenter med handledning i verksamhetsförlagda placeringar. De skapar även testmiljöer för ny teknik och arbetssätt med stöd från regionsatsningen Testbädd. Formerna för detta sätts inledningsvis i projektet och genom återkommande workshops, avslutar Samuel Edelbring.

Vid frågor kontakta
Samuel Edelbring
Forskargruppsledare Institutionen för hälsovetenskaper, vicedekan
Örebro universitet
Mobil: 073 - 591 73 43
E-post: samuel.edelbring@oru.se

Ylva Nilsagård
Forskningsledare,  Nära vård
Hälso- och sjukvården
Region Örebro län
Mobil: 070 – 609 37 37
E-post: ylva.nilsagard@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.
Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.
Ladda ned bild
Ylva Nilsagård, Region Örebro län. Foto Elin Abelson.
Ylva Nilsagård, Region Örebro län. Foto Elin Abelson.
Ladda ned bild
Samuel Edelbring, Örebro universitet. Foto Örebro universitet.
Samuel Edelbring, Örebro universitet. Foto Örebro universitet.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar30.11.2022 13:20:00 CET | Pressmeddelande

Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Pressmeddelande

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

Örebroforskare bidrar till minskning av sexuellt överförbara infektioner22.11.2022 15:30:00 CET | Pressmeddelande

127 miljoner människor får varje år klamydia och 87 miljoner får gonorré. Sexuellt överförbara infektioner är ett stort folkhälsoproblem världen över. ”Genom forskningen har vår kunskap ökat kring hur infektionsläget är i Sverige. Vi vet nu mer om vilka typer av bakterier som cirkulerar och det underlättar för vårdens arbete framåt”, säger Ronza Hadad, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Örebro.

Kejsarsnitt ökar risken att barnet får allergi – för tidig födsel minskar risken16.11.2022 11:10:29 CET | Pressmeddelande

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Redan vid födseln påverkas risken att insjukna senare i livet. ”I min avhandling såg vi att de barn som föddes med kejsarsnitt hade en ökad risk för allergier. Däremot barn som föddes innan vecka 37 hade en lägre risk”, berättar forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum