Universitetssjukhuset ÖrebroUniversitetssjukhuset Örebro

Miljonanslag till utveckling och forskning - sjuksköterskestudenter ska stärka välfärdstekniken på särskilda boenden

Dela

Vinnova har beviljat 2 miljoner kronor till ett projekt om välfärdsteknik i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och sex kommuner i länet. ”Tanken är att välfärdstekniken ska öka livskvalitén för brukarna och ge en förbättrad arbetssituation för medarbetarna som arbetar på särskilda boenden”, säger Ylva Nilsagård, forskningsledare för Nära vård inom Region Örebro län.

Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.
Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.

Genom den alltmer åldrande befolkningen och medborgarnas önskan om självständighet ökar kraven på välfärdstjänster.

– I projektet Välfärdsteknik i kommunerna med hjälp av studenter, ViKS, får sjuksköterskestudenter en nyckelroll i utvecklingen. På universitetet får de undervisning i välfärdsteknik, det kan handla om prylar men också om arbetssätt med digital teknik, säger Samuel Edelbring, projektkoordinator och docent vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Studenterna gör praktik i kommunernas särskilda boenden och utgår från patientens eller brukarens eget behov att förbättra eller bibehålla hälsa, delaktighet och livskvalitet. Studenterna får i uppgift att se hur välfärdstekniken kan bidra till det.

Stark samverkan mellan universitet, region och kommuner

Det finns flera poänger med samverkansprojektet; att stärka kunskap och kompetens i äldreomsorgen om teknikens roll att stödja hälsa, studenter utmanas i att pröva teoretisk kunskap och nya redskap i verkliga livet och banden mellan lärosätet och den kommunala omsorgsverksamheten stärks kring framtida kollegor.

– Vi genomför ett unikt arbetssätt där olika aktörer utvecklar aktiviteten tillsammans. Vi möts återkommande i gemensamma workshops för en ökad förståelse av våra olika organisationers intressen och behov och tar nästa steg utifrån lärdomar från det första. Forskningsansatsen kallas Design-based research som just karaktäriseras av att olika intressenter samverkar i utvecklingen, berättar Samuel Edelbring.

Regional testbädd med testmiljöer i kommunerna

Det pågår en särskild satsning på välfärdsteknik inom området socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det koordineras av projektledare Sarah Bergqvist inom Välfärd och folkhälsa i Region Örebro län genom projektet Regional Testbädd. Där samverkar hon med sex kommuner med målet att bygga en samverkansplattform mellan region, kommuner, forskning och näringsliv. Det är en regional testbädd och de deltagande kommunerna utgör testmiljöer inom den regionala testbädden. Denna särskilda satsning samverkar med det Vinnova-finansierade projektet ViKS.

De deltagande kommunerna är Örebro, Degerfors, Karlskoga, Ljusnarsberg, Hallsberg och Askersund.

– Kommunerna som ingår i forskningen bidrar på flera sätt. Dels redan nu genom att stödja våra studenter med handledning i verksamhetsförlagda placeringar. De skapar även testmiljöer för ny teknik och arbetssätt med stöd från regionsatsningen Testbädd. Formerna för detta sätts inledningsvis i projektet och genom återkommande workshops, avslutar Samuel Edelbring.

Vid frågor kontakta
Samuel Edelbring
Forskargruppsledare Institutionen för hälsovetenskaper, vicedekan
Örebro universitet
Mobil: 073 - 591 73 43
E-post: samuel.edelbring@oru.se

Ylva Nilsagård
Forskningsledare,  Nära vård
Hälso- och sjukvården
Region Örebro län
Mobil: 070 – 609 37 37
E-post: ylva.nilsagard@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.
Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.
Ladda ned bild
Ylva Nilsagård, Region Örebro län. Foto Elin Abelson.
Ylva Nilsagård, Region Örebro län. Foto Elin Abelson.
Ladda ned bild
Samuel Edelbring, Örebro universitet. Foto Örebro universitet.
Samuel Edelbring, Örebro universitet. Foto Örebro universitet.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Teknik kan hjälpa studenter att förbereda sig inför verksamhetsförlagd utbildning17.12.2021 10:07:36 CET | Pressmeddelande

Under utbildningen för att bli sjuksköterska eller läkare ingår verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU. Det finns olika tekniska lösningar som skulle kunna hjälpa studenterna att få ut mer av sin kliniska praktik. För att undersöka hur behoven ser ut bland studenterna inför sin VFU har Vinnova delat ut 2 miljoner kronor till ett projekt som drivs av Örebro universitet och Region Örebro län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum