Linköpings kommun

Miljoner till nya hållbarhetsprojekt

Dela

Linköpingsinitiativet, Linköpings Unga Hållbarhetsambassadörer och en utökad solkarta för landsbygden är några av satsningarna på hållbarhet som kommunen nu presenterar.

– Hållbarhetsarbetet handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, där hela Linköping måste delta. Vi ser fram emot nya samarbeten med både stora och små företag, och det är glädjande att vi kan engagera fler unga i hållbarhetsarbetet, säger Nils Hillerbrand (MP), miljökommunalråd.

Linköpings kommun vill utveckla det lokala klimat- och miljöarbetet genom att bjuda in de största energiaktörerna till ett nätverk kallat Linköpingsinitiativet. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för ett offensivt klimatarbete och sprida goda exempel.

– Linköpingsinitiativet vänder sig till våra största el-användare och många av dem har verksamhet både nationellt och internationellt. Det ger bra förutsättningar för att också sprida goda exempel globalt, säger Nils Hillerbrand.

I Skattegården, Skäggetorp startar kommunen det unika projektet Linköpings Unga Hållbarhetsambassadörer, i samarbete med Stångåstaden och Tekniska verken.Projektet syftar till engagera högstadieelever i hållbarhetsfrågor. Målet är bland annat att de boende ska källsortera mer och att andelen hushållsavfall per lägenhet ska minska.

– Hållbarhetsambassadörerna kommer att få utbildning i bland annat miljö, teknik och ledarskap, och tanken är att de ska vara förebilder för andra samtidigt som de själva utvecklas. Projektet handlar både om ekologisk och social hållbarhet, säger Nils Hillerbrand.

Under året ska kommunen också utveckla den solkarta som redan finns för Linköpings tätort till att omfatta även landsbygden. Solkartan visar vilka fastigheter som är lämpliga för installation av solceller, utifrån fastighetens läge och utformning. – Det finns ett stort intresse för solel även på landsbygden och vi vill från kommunens sida underlätta installationer av solceller så mycket vi kan, säger Nils Hillerbrand.

Linköpings kommun vill även skapa förutsättningar för ett ursprungsmärkt naturbeteskött från Linköping och Östergötland. Det finns en efterfrågan på lokalt producerat kött och en sådan märkning väntas gynna det lokala näringslivet, samtidigt som fler betesdjur bidrar till att bevara den hotade biologiska mångfalden genom att hålla markerna öppna. Arbetet görs i samverkan med Vreta kluster, Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige.

Projektet startar under hösten och lansering planeras till jul.

Kommunen beslutar om hållbarhetssatsningar för drygt 6,7 miljoner kronor till projekt som ska genomföras de kommande två åren.

Hållbarhetssatsningar totalt

Linköpingsinitiativet 250 000 kr

Hållbarhetsambassadörer 250 000 kr

Solkarta för landsbygden 500 000 kr

Märkning av naturbeteskött 130 000 kr

Förstudie om testbäddar för miljöteknik 200 000 kr

Vilda bin 400 000 kr

Hållbart resande i Mjärdevi 300 000 kr

Översyn av inköp av fordon och fordonsbränslen 300 000 kr

Uppföljning av klimat- och miljökrav vid upphandling 350 000 kr

Drivbänken – stadsnära odling 4 050 000 kr (beslutat i KS 3 maj)

Totalt 6,73 miljoner kronor

För ytterligare information kontakta Nils Hillerbrand (MP), 0703-62 62 40

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Bilder

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum