Tekniska verken i Linköping

Miljoninvestering ska ta Brights plattform till övriga Europa

Dela

Teknikföretaget Bright Energy AB som har utvecklat en digital plattform för energisektorn tar in 31,2 miljoner kronor från nya och befintliga ägare. De nya investerarna är Utvecklingsklustret Energi AB, som ägs gemensamt av flera svenska energibolag, och norska bolaget Montel AS. Syftet med investeringen är att inleda en expansion till övriga Norden och delar av Europa.

– Vi ser just nu en enorm efterfrågan på vår tjänst. Därför känns det fantastiskt att vi med hjälp av Utvecklingsklustret och Montel kan skala upp vår affär och ta den till övriga Norden och Europa. Dessutom maximerar vi klimatnyttan från sol- och vindkraft, och hjälper till att hantera problemet med kapacitetsbrist i de europeiska elnäten, säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

Bright har en öppen och datadriven digital plattform som energibolag kan erbjuda sina kunder. Hushållen stimuleras bland annat att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, vilket bidrar till att jämna ut belastningen på elnätet.

Utvecklingsklustret Energi, som ägs gemensamt av flera svenska energibolag, ska bidra till att driva digitaliseringen och utvecklingen av smarta energisystem framåt. Målet är att hållbar elanvändning ska bli enklare och mer attraktivt för slutkonsumenterna.

– Elektrifieringen är en av lösningarna på klimatkrisen, men det kräver att vi optimerar energianvändningen och inkluderar kunderna i förändringen. Digitala plattformar så som Brights är avgörande för utvecklingen av smarta elnät och därför har vi valt att investera i Bright, säger Maria Bolin Anvill, vd för Utvecklingsklustret Energi.

Montel AS är en Oslobaserad leverantör av information och teknologi för den europeiska energibranschen. Brights digitala plattform kommer att ingå i Montels tjänsteutbud gentemot energibolag över hela Europa för att ge dem insikter i kundernas användningsmönster och data.

– Elkonsumenter har ofta svårt att få överblick över hur hushållets elanvändning påverkar både de egna kostnaderna och klimatet. Bright kan revolutionera kommunikationen mellan elföretagen och deras kunder, säger Tom Nyblin, vd för Montel.

För mer information, kontakta gärna:
David Forsberg, vd på Bright, david.forsberg@getbright.se, 070-660 42 59
Maria Bolin Anvill, vd på Utvecklingsklustret Energi, maria@ukeab.se, 076-231 27 12
Tom Nyblin, vd på Montel AS, tom@montelnews.com, +47 22 99 42 00 

 

Fakta 

Brights plattform 
Bright har byggt en öppen och datadriven digital plattform som energibolag kan erbjuda sina kunder. Hushållen stimuleras bland annat att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar. Det bidrar till att maximera klimatnyttan från sol- och vindkraft, samtidigt som tekniken hjälper till att hantera det växande problemet med kapacitetsbrist i elnäten, eftersom den bidrar till att jämna ut belastningen på elnätet över dygnets alla timmar. Plattformen utgår från kundens egna användningsmönster och data, vilket ger dem verktyg att förstå, kontrollera och automatisera sin elanvändning till en lägre kostnad och minskad klimatpåverkan.

Utvecklingsklustret Energi AB
Ägs av Tekniska verken i Linköping, Jämtkraft, Öresundskraft, Jönköping Energi och Umeå Energi, och har sitt huvudkontor i Linköping. Bolaget är ett innovationsbolag med syfte att ta fram lösningar för framtidens energisystem och fokuserar på digitala plattformar för energianvändning och energioptimeringstjänster.

Montel AS
Bolaget har huvudkontor i Oslo och är ledande i Europa på nyheter och olika data och software-tjänster för den europeiska energimarknaden.

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Tack till alla som tvättar bilen i en biltvätt!22.4.2021 09:22:55 CEST | Pressmeddelande

Nu börjar säsongen då många tvättar bort vintersmutsen från bilen. Tekniska verken vill hylla alla som tvättar sin bil på rätt sätt – alltså åker till en biltvätt eller gör det själv-hall, istället för hemma på uppfarten. Den stora och viktiga skillnaden är att det smutsiga vattnet i en biltvätt renas innan det går tillbaka ut i naturen. Vattnet från en tvätt hemma på uppfarten rinner orenat, via dagvattenledningarna, rakt ut i närmaste dike och förorenar vattnet i våra sjöar och miljön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum