Jönköpings kommun

Miljoninvesteringar föreslås höja kommunens krisberedskap

Dela

Förstärkt reservkraft vid särskilda boenden och avloppsreningsverk, säkerhetsåtgärder i kommunen IT-system och upprustning av trygghetspunkter. Det är några av satsningarna på 45 miljoner kronor som Räddningstjänsten föreslår att politikerna i Jönköpings kommun ska fatta beslut om.

- Vi upplever nu en osäker omvärld. Pandemi, krig och klimatförändringar kräver ett robust samhälle. Satsningarna som görs nu syftar till att Jönköpings kommun och dess invånare ska vara bättre rustade vid en eventuell kris, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Räddningstjänsten föreslår bland annat att:

  • Samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen förses med möjlighet att klara uppvärmning även vid bortfall av fjärrvärme och elleverans, så kallad nödvärme. Livsnödvändig medicinskteknisk och annan kritisk utrustning på särskilda boenden förses med basal reservkraft.
  • Förmåga ska skapas för att kunna upprätthålla barnomsorg för barn vars föräldrar arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Sådan omsorg ska också kunna bedrivas dygnet runt. Elva förutbestämda krisskolor förses med möjlighet att klara uppvärmning även vid bortfall av fjärrvärme och elleverans. Vid längre störningar än en vecka ska begränsad undervisning kunna genomföras inom grundskolan på krisskolor.
  • Antalet mobila reservkraftverk utökas för att kunna nyttjas inom hela kommunens samhällsviktiga verksamhet. Förmåga till försörjning av bränsle för kommunens reservelverk och fordon förstärks för att klara sju dygns verksamhet vid bortfall av externa leveranser.
  • Dricksvattenförsörjning förstärks ytterligare med utökad reservkraft i vissa högt belägna bostadsområden där i nuläget endast reservoarvolym finns att tillgå.
  • Säker kommunikation ska kunna upprätthållas inom kommunens samhällsviktiga verksamheter med hjälp av kommunikationssystemet Rakel.
  • Säkerhetshöjande åtgärder vidtas i kommunens IT-system i syfte att förhindra störningar i form av cyberangrepp.
  • Utrustning köps in för att kunna etablera trygghetspunkter för allmänheten i anslutning till krisskolor samt på samtliga brandstationer. På trygghetspunkter ska det finnas möjlighet att larma 112 även vid avbrott i telefonnät, möjlighet till värme, vatten och laddning av mobiltelefoner.

Förslagen beräknas kräva investeringar på totalt 45,3 miljoner kronor under perioden 2022-2024. Även driftskostnaden väntas öka. Beslut om satsningarna på krisberedskap fattas av kommunfullmäktige 28 april.

- Förslagen syftar till att förbättra krisberedskapen för kommunens samhällsviktiga verksamheter. Åtgärderna har tagits fram tillsamman med flera förvaltningar och prioriteringar har skett utifrån kommunens Program för trygghet och säkerhet, säger Göran Melin, biträdande räddningschef i Jönköpings kommun.

Bifogat finns tjänsteskrivelsen i sin helhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra 143 579 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

Pressinbjudan: Presskonferens angående föroreningarna i kvarteret Obygden13.5.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetet med att komma till rätta med föroreningarna i kvarteret Obygden går vidare in i ett viktigt skede. Sedan flera år tillbaka har Jönköpings kommun, SGU och Länsstyrelsen, i nära dialog med de boende i området, arbetat med projektet. Syftet är att hitta ett åtgärdsalternativ för de föroreningar som en gammal kemtvättsverksamhet lämnat efter sig i ett bostadsområde i centrala Jönköping. Media hälsas välkomna till en presskonferens där företrädare för Jönköpings kommun, SGU och Länsstyrelsen kommer att berätta mer vad som händer i projektet på kort och lång sikt. Tid: Måndag 16 maj klockan 12.30 Plats: Rådhuset, Galleriet (plan 2) i Jönköping Presslegitimation kan krävas. Presskonferensen kommer att sändas live på www.jonkoping.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum