Läkemedelsverket

Miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet kan bli verklighet 2024

Dela

Läkemedelsverket har idag lämnat in en delrapport till regeringen om att införa en försöksverksamhet för en miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet. I rapporten pekar Läkemedelsverket preliminärt ut tre miljökriterier som måste vara uppfyllda för att produkten ska kvalificera sig för en miljöpremie. Kriterierna som föreslås är angivande av framställningsplatser, uppfyllande av krav kring hantering av avfall som innehåller aktiv substans och uppfyllande av gränsvärden vid utsläpp av aktiv substans till ytvatten.

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och E-hälsomyndigheten utveckla och förbereda en försöksverksamhet med miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet som ska bedrivas mellan 2024 och 2027.

Försöksverksamheten föreslås omfatta en begränsad del av periodens vara-systemet och kommer att inriktas på tre läkemedelsgrupper: könshormoner, antibiotika och smärtstillande läkemedel (NSAID). Kostnaden för miljöpremien får uppgå till max 25,5 miljoner årligen under försöksperioden. En utmaning är att det inte finns någon internationell standard som angriper problemet med utsläpp av aktiv substans till miljön vid läkemedelsframställning och därför ska Läkemedelsverket föreslå vad som krävs för att kvalificera för en miljöpremie. Målsättningen är att ta fram miljökriterier som fokuserar på att minska riskerna för utsläpp av aktiva substanser till miljön vid framställning.

-Vi vet att miljön idag kan påverkas negativt av utsläpp vid läkemedelsframställningen och det är därför viktigt att vi kan få ett system på plats som bidrar till att ta minska detta, säger Stefan Berggren, biträdande direktör på Läkemedelsverket.

I uppdraget från regeringen har Läkemedelsverket även genomfört en rättslig analys för att se vilka preliminära behov det finns av författningsändringar för att en försöksverksamhet ska kunna starta upp. Läkemedelsverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2022.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården22.6.2022 17:10:00 CEST | Pressmeddelande

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad del av primärvården. Översynen ska bland annat klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum