Motormännen

Miljözonerna, ett dyrt slag i luften

Dela

Transportstyrelsen missar möjligheten till föroreningssänkningar under ordnade former. Koppla förbud mot äldre dieselbilar till risk för överskridna gränsvärden och ge stöd till de renaste fordonen. Lagstiftare, tillsynsmyndigheten och tillverkare måste ta sitt ansvar för utsläppsnivåerna. Det är budskapet i Motormännens remissvar till regeringen om Transportstyrelsens förslag till miljözoner för lätta fordon.

Motormännens Riksförbund har lämnat sitt remissvar på Transportstyrelsens förslag om miljözoner för lätta fordon. Transportstyrelsens uppdrag var att utreda om befintliga miljözoner för tunga fordon kan utökas till att gälla även för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Transportstyrelsens förslag innebär två nya klasser av miljözon, klass 2 och klass 3. I klass 2 förbjuds dieselbilar som inte uppfyller utsläppsklass Euro 6 och bensin-, biogas- och etanolbilar som inte uppfyller Euro 5. I miljözon klass 3 förbjuds samtliga lätta motorfordon som inte drivs helt med el eller vätgas. Euro 6 blev obligatorisk för nya bilar under 2015 och Euro 5 blev obligatorisk för nya bilar 2011. Inget undantag för boende inom zonerna föreslås och kommuner ska införa zonerna i de tätbebyggda områden som anses lämpliga. Koppling till höga halter av luftförororeningar saknas helt.

Transportstyrelsens egna beräkningar visar att vid ett införande 2020 endast i Stockholms stad kommer över 100 000 hushåll i och kring staden att få se sina bilar förbjudna inom tullarna, dygnet runt, året om. Stockholmshushållens kostnader för bilbyten beräknas till minst 9,4 miljarder kronor. Samtidigt sparar samhället genom hälsovinster motsvarande 0,33 miljarder över tio år. Utredningens beräkningar visar dessutom att effekten av miljözonen är mycket liten efter 2025, för att vara helt utplånad 2030. Andra konsekvenser, till exempel för företag och samhällsekonomi, har inte utretts av Transportstyrelsen.

–  Det är märkligt att Transportstyrelsen egna kalkyler inte har fått dem att fundera över andra alternativ. Riktade förbud mot äldre dieselbilar när det finns risk för överskridna gränsvärden för luftföroreningar, i kombination med ett tydligt stöd till de renaste fordonen efter norsk modell, kan ge en snabbare sänkning av föroreningshalterna samtidigt som hushåll och företag kan byta upp sig i den takt som fungerar bäst utifrån ekonomi och transportbehov, säger Motormännens VD Fredrik Daveby.

För att påverka koldioxidutsläppen har det svenska fordonsskattesystemet i många år premierat snåla dieselbilar. Dessa kan dessutom tankas med hållbart producerad biodiesel. Bland de bilar som Transportstyrelsen vill förbjuda finns även de som klassats som miljöbilar med femårig skattebefrielse. Utsläppsnivåerna av kväveoxider från dieselbilarna vid verklig körning är dock ofta betydligt högre än de nivåer som fordonstillverkarna har uppgett i samband med typgodkännande. Transportstyrelsen och dess europeiska motsvarigheter har länge känt till detta utan att agera mot fordonstillverkarna.

- Ansvaret för höga värden av kväveoxid i vissa stadsmiljöer vilar tungt på tillverkarna, politikerna och kontrollmyndigheterna. Kostnaderna för trixandet förs nu över på konsumenterna, som tvingas köpa mer eller mindre nya bilar inför kommunernas godtyckliga förbud, avslutar Fredrik Daveby.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Motormännen
Motormännen
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00http://www.motormannen.se

Följ Motormännen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Motormännen

Sveriges bilägare vinner delseger i garantitvist11.10.2018 07:54Pressmeddelande

Konsumentombudsmannen har lämnat in en stämningsansökan mot företaget Svensk Fordonsgaranti AB. KO anser att marknadsföringen i det erbjudande som företaget skickar ut är vilseledande. Företaget skriver bland annat att det kan vara riskfyllt för bilägaren att avstå från att anta erbjudandet om en förlängd garanti, vilket KO alltså inte håller med om. Motormännen har under ett par års tid uppmanat konsumenter att anmäla marknadsföringen till Konsumentverket.

Fyra av hundra använder mobilen när de kör bil30.7.2018 06:28Pressmeddelande

Motormännens vägombud har undersökt hur många bilförare som använder handhållen mobil när de kör bil. 4,2 procent av samtliga fordonsförare använde handhållen mobil eller annan kommunikationsutrustning under körning. Det är en kraftig minskning jämfört med tidigare mätningar utförda av Motormännen. 2016 var användningen av handhållen mobiltelefon 7,6 procent och 2012 var den 6,6 procent bland bilförarna.

Lurigt i bilhandeln efter bonus-malus27.7.2018 06:30Pressmeddelande

Bilåret 2018 blir snårigt och oförutsägbart enligt branschen. Motormännens kontroller visar att detta i synnerhet gäller för den som ska köpa ny bil. Förutom att regelverken om de nya skatterna kan vara krångliga att sätta sig in i, har många bilhandlare ställt på flera av sina lagberbilar i trafik innan 1 juli för att undvika malus-skatten som nu trätt i kraft. Det innebär bland annat att bilköparen riskerar att gå miste om värdefull garantitid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum