Min Doktor

Min Doktor har lämnat in anmälan enligt lex Maria till IVO

Dela

Min Doktor lämnade den 16/2 in fyra ärenden med anledning av vårdskada samt risk för allvarlig vårdskada, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. De aktuella ärendena har handlagts såväl i den digitala tjänsten som på fysisk mottagning.

Ärende ett “risk för allvarlig vårdskada” gäller ett vaccinationsärende.

Ärende två “risk för allvarlig vårdskada” gäller en felaktig förskrivning.

Ärende tre “risk för allvarlig vårdskada” gäller en felaktig förskrivning.

Ärende 4 “vårdskada” gäller en felaktig förskrivning.

Min Doktors bedömning efter de interna avvikelseutredningarna är att tre av de fyra avvikelserna beror på att behandlaren frångått riktlinjer och/eller inte tagit hänsyn till journalsystemets inbyggda varningssignaler. Åtgärder har vidtagits för att ytterligare stärka beslutsstöd och fortsatt utföra kvalitetsgranskning. Samtliga behandlare på Min Doktor har informerats om händelserna i lärande syfte.

– Vi har tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att kunna erbjuda en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Därför kan vi också snabbt implementera nya rutiner som stärker patientsäkerheten när vi, våra patienter eller medarbetare uppmärksammar brister. Det gör inte händelser som redan hänt mindre beklagliga, men vi kan jobba effektivt för att förebygga nya avvikelser, säger Henrik Kangro, specialist i hematologi och internmedicin, medicinsk chef Min Doktor.

Vårdgivaren Min Doktor har sedan starten 2013 handlagt 1,6 miljoner patientärenden och lämnat in totalt 12 lex Maria-anmälningar (inklusive dessa). Under 2019 (2020-siffror finns inte att tillgå nationellt än) gjordes totalt 2 270 lex Maria-anmälningar av samtliga vårdgivare i Sverige.

– Min Doktors avvikelsehantering syftar till att identifiera brister och risker i vårdprocessen för att ständigt stärka och förbättra kvalitet och patientsäkerhet, säger Henrik Kangro.

– En anmälan till IVO innebär att vi kan få värdefull återkoppling på vårt kvalitetsarbete. Det handlar också om att dela med sig av insikter och förbättringsåtgärder så att vi vårdgivare kan lära av varandra, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Ytterligare en vårdskada utreds för lex Maria-anmälan och kommer att lämnas in till IVO inom kort.

Kontakter

Om

Min Doktor
Min Doktor
Norra Vallgatan 64 B
211 22 Malmö

010-16 00 406https://www.mindoktor.se/

Min Doktor grundades av läkare 2013 och erbjuder digitala vårdmöten, vårdcentraler samt ett tjugotal vård- och vaccinationsmottagningar i landet. Min Doktor ägs bland annat av Apotek Hjärtat, EQT Ventures och Swedbank Robur Ny Teknik. Huvudkontoret ligger i Malmö. 

Följ Min Doktor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Min Doktor

Min Doktor inför teledermatoskopi för bedömning av födelsemärken27.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Från och med nu och i en månad framöver kommer tre av Min Doktors 22 vård- & vaccinationsmottagningar att bedöma födelsemärken genom ett mobiluppkopplat dermatoskop. Syftet är att kunna upptäcka malignt melanom i ett tidigt skede. Tjänsten erbjuds i ett projektsamarbete med företaget Gnosco och metoden är enligt studier lika säker som en fysisk bedömning av födelsemärken*. Först ut är Min Doktors vård- & vaccinationsmottagningar i Borås, Linköping och på Hälla i Västerås och om projektet faller väl ut är Min Doktors plan att utvidga tjänsten till samtliga mottagningar. – Genom en tidig upptäckt förbättras prognosen för behandling av malignt melanom säger Loreto Ferrada, specialist inom hudsjukdomar och medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor. Genom att använda teledermatoskopi kan vi få ännu högre kvalitet och patientsäkerhet jämfört med idag. Ungefär 4 000 nya fall av hudcancertypen invasivt malignt melanom upptäcks varje år. Patienter som söker vård för hudförändringar kan s

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum