Min Doktor

Min Doktor Patientsäkerhetsberättelse för år 2020

Dela

MD International AB (Min Doktor) har under 2020 arbetat med följande övergripande kvalitetsmål: • Att erbjuda patienten tillgängliga, trygga och säkra vårdmöten av hög kvalitet. • Att säkerställa att behandlare i tjänsten utifrån evidensbaserad medicinsk kunskap kan arbeta tryggt och effektivt i en digital tjänst.

Patientsäkerhetsarbetet under 2020 har till stor del varit fokuserat på att anpassa verksamheten till den rådande situationen med pandemin orsakad av Covid-19. En riktlinje implementerades tidigt för att säkerställa patientsäkra vårdkontakter, främst på Min Doktors fysiska mottagningar men även den helt digitala verksamheten påverkades och behövde anpassas då till exempel provtagningsmöjligheter för patienter med luftvägssymtom blev högst begränsad. Smittläget på nationell nivå liksom Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har bevakats kontinuerligt och uppdatering av riktlinjen har skett frekvent. För att öka förståelsen för och kunskapen om att tänka och arbeta smittsäkert har återkommande möten på distans med samtlig personal på Min Doktors fysiska mottagningar genomförts.

Arbetet med att upprätthålla en hög patientsäkerhet även under den pågående pandemin har drivits parallellt med det systematiska patientsäkerhetsarbetet som Min Doktor kontinuerligt bedriver i form av till exempel avvikelsehantering och egenkontroll. Detta har till viss del inneburit att de fokusområden som initialt definierades för 2020 års patientsäkerhetsarbete inte har kunnat prioriteras fullt ut.

De viktigaste resultaten i patientsäkerhetsarbetet för 2020 är:

• Implementering av processer för provtagning av symtomfria individer för att utesluta Covid-19-infektion inför till exempel stundande resa. Samtliga individer kontaktas för smittspårning och SmiNet-anmälan görs vid eventuellt positivt resultat.

• Säkrare handläggning av patienter med skyddade personuppgifter genom förbättrade rutiner och anpassning av journalsystemet

• Patientsäkerheten vid läkemedelsförskrivning har ytterligare förstärkts genom förbättrade frågeformulär och beslutsstöd samt uppdaterade riktlinjer.

Välkommen att ta del av hela Min Doktor Patientsäkerhetsberättelse 2020 här

För att se det här innehållet från www.mindoktor.se måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Kontakter

Om

Min Doktor
Min Doktor
Norra Vallgatan 64 B
211 22 Malmö

010-16 00 406https://www.mindoktor.se/

Min Doktor grundades av läkare 2013 och erbjuder digitala vårdmöten, vårdcentraler samt ett tjugotal vård- och vaccinationsmottagningar i landet. Min Doktor ägs bland annat av Apotek Hjärtat, EQT Ventures och Swedbank Robur Ny Teknik. Huvudkontoret ligger i Malmö. 

Följ Min Doktor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Min Doktor

Min Doktor inför teledermatoskopi för bedömning av födelsemärken27.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Från och med nu och i en månad framöver kommer tre av Min Doktors 22 vård- & vaccinationsmottagningar att bedöma födelsemärken genom ett mobiluppkopplat dermatoskop. Syftet är att kunna upptäcka malignt melanom i ett tidigt skede. Tjänsten erbjuds i ett projektsamarbete med företaget Gnosco och metoden är enligt studier lika säker som en fysisk bedömning av födelsemärken*. Först ut är Min Doktors vård- & vaccinationsmottagningar i Borås, Linköping och på Hälla i Västerås och om projektet faller väl ut är Min Doktors plan att utvidga tjänsten till samtliga mottagningar. – Genom en tidig upptäckt förbättras prognosen för behandling av malignt melanom säger Loreto Ferrada, specialist inom hudsjukdomar och medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor. Genom att använda teledermatoskopi kan vi få ännu högre kvalitet och patientsäkerhet jämfört med idag. Ungefär 4 000 nya fall av hudcancertypen invasivt malignt melanom upptäcks varje år. Patienter som söker vård för hudförändringar kan s

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum