Upplands Väsby kommun

Mindre alkohol men hot och våld bland skolungdomar

Dela

Majoriteten av Upplands Väsbys ungdomar i skolår 9 dricker inte alkohol i dag. Det är en långsiktig positiv trend som återspeglas i Stockholmsenkäten.

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Tobak och alkohol blir en allt mindre del av Väsbyungdomars vardag. Även om utvecklingen avstannat något mellan de två sista mätningarna så är utvecklingen över tid betydande. Andelen tobaksfria ungdomar i skolår 9 har ökat från 74 procent 2008 till 87 procent 2018 och andelen som inte dricker alkohol i skolår 9 från 34 procent 2008 till 58 procent 2018. Det framgår av resultatet Stockholmsenkäten som presenteras i dag.

- Det är glädjande att se att alkoholbruket har halverats bland våra ungdomar över tid. Unga som inte dricker alkohol minskar risken att råka illa ut. Och för varje år alkoholdebuten skjuts upp, desto mindre risk att individen hamnar i ett framtida alkoholmissbruk, säger kommunens brottsförebyggande strateg, Caroline Ankarström.

Mer oroväckande i enkäten är att Väsbypojkar i skolår 9 ligger högt på trygghetsindexen använt hot eller våld, samt allvarliga egendomsbrott. 23 procent av pojkarna uppger att de burit vapen under de senaste tolv månaderna, vilket är den högsta andelen i Stockholmsenkäten. Med en svarsfrekvens på strax över 70 procent i skolår nio finns det anledning att ta resultatet på största allvar, anser Caroline Ankarström:

- Att nästan var fjärde pojke och var tionde flicka burit vapen som knogjärn eller kniv de senaste året är allvarligt och något som vi behöver titta närmare på.

Stockholmsenkäten utgör ett viktigt underlag i kommunens förebyggande arbete. Årets resultat visar att åtgärder mot hot och våld behöver ha fortsatt prioritet. Andelen tjejer och killar som upplever psykisk ohälsa ökar i Upplands Väsby och i flera andra kommuner i länet, vilket är en tydlig signal om att kommunen behöver fortsätta med insatser mot kränkande behandling och sexuella trakasserier.

- Våra skolor fokuserar på att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Vi satsar på mentorer i våldsprevention. Det är ett sätt att jobba förebyggande mot bland annat kränkningar, säger utbildningschef Astrid Täfvander.

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 87
194 80 Upplands väsby

08-590 970 00http://www.upplandsvasby.se/

Upplands Väsby kommun har idag över 45 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Följ Upplands Väsby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Upplands Väsby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum