Linköpings kommun

Mindre koldioxidutsläpp från kommunala byggnader och transporter

Dela

Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter har minskat med 40 procent tack vare bland annat fler gasbilar och färre flygresor. Den nya kraftvärmepannan har bidragit till att kraftigt minska koldioxidutsläppen från energianvändningen. Det visar kommunkoncernens energi- och klimatredovisning 2016.

Koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunala byggnader har minskat med 30 procent mellan 2009 och 2016. Den kraftiga minskningen skedde framförallt under 2016 och beror på att Tekniska verken tog i drift en ny kraftvärmepanna, Lejonpannan. Mellan 2009 och 2016 sjönk energianvändningen i kommunala byggnader med åtta procent.

– Hela kommunkoncernen jobbar för att vi ska nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Det här känns mycket inspirerande! Nu gäller det att vi fortsätter i samma takt även kommande år, säger miljökommunalråd Rebecka Hovenberg (MP)

Inom koncernen genomförs årligen ett stort antal arbetsresor till fots och med cykel, bil, tåg och flyg. Koldioxidutsläppen från transporter minskade med 40 procent mellan 2010 och 2016, från 279 kg till cirka 160 kg per anställd och år. Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen från flygresor med mer än hälften och flygresor står i dag för 14 procent av utsläppen. Bilresor står fortfarande för huvuddelen av utsläppen, cirka 80 procent.

I juni 2013 antog kommunfullmäktige en ny resepolicy. I resepolicyn ingår att alla fordon som köps eller leasas av Linköpings kommun primärt ska drivas på biogas eller el. Mellan 2012 och 2016 har andelen bilar som drivs med förnybara drivmedel ökat från cirka 65 procent till cirka 67 procent. Av 620 bilar i den kommunala fordonsflottan finns idag fler än 260 gasbilar. Antalet elbilar är dock fortsatt lågt.

Resepolicyn har även kompletterats med en grön resplan för arbetspendling och tjänsteresor, som innebär att den som reser i tjänsten ska välja den mest miljöanpassade, kostnadseffektiva och trafiksäkra lösningen. Som ett led i detta erbjuder Linköpings kommun alla tillsvidareanställda att löneväxla till en cykel. Hittills har totalt har 855 cyklar hyrts, varav 384 är elcyklar. Linköpings kommun erbjuder även medarbetare att ansöka om gratis reskort för kortare perioder och att låna elcyklar för tjänsteresor.

Fakta

  • Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Koldioxidneutralitet innebär att kommunen inte ska tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Som ett led mot ett koldioxidneutralt Linköping arbetar kommunen för att minska klimatbelastningen från Linköpings kommun och dess bolag.
  • Energianvändningen i kommunala byggnader och transporter utgör cirka nio procent av hela energianvändningen i Linköpings kommun.
  • Linköpings kommun erbjuder alla tillsvidareanställda att löneväxla till en cykel. Förmånscykeln hyrs under tre år genom bruttolöneavdrag. Efter tre år kan cykeln lösas ut eller lämnas tillbaka.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Dokument

Länkar

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Så vill Alliansen styra Linköping – nytt partiprogram presenterat23.10.2018 12:20Pressmeddelande

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum