Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Minska hot och hat i det offentliga samtalet

Dela

Nu finns det statsbidrag att söka hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet.

Projekten kan till exempel handla om att öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet, stärka individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.

- Det fria ordet är grunden för ett demokratiskt samhälle. Men idag har risken för att utsättas för hot och hat ökat för den som vill delta i det offentliga samtalet. Den digitala förändringen ger både möjligheter och utmaningar, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

- Alltfler uppger att deras vilja och möjlighet att uttrycka åsikter minskar då de är rädda för att utsättas för olika former av hot. Särskilt journalister, konstnärer och förtroendevalda vittnar om ett allt hårdare debattklimat. Utsattheten för obehagliga situationer kan leda till självcensur. MUCF har fått regeringens uppdrag att fördela bidrag till projekt som förebygger och motverkar dessa tendenser med syfte att värna demokratin, säger Lena Nyberg.

Med hot och hat i det offentliga samtalet avses hot, våld och andra kränkningar mot en enskild person eller en grupp som en reaktion mot att personen eller gruppen har använt sin yttrandefrihet genom att uttrycka sig i en samhällsfråga, bilda opinion eller på annat sätt kommentera samhället och samtiden.

Bidraget är en del av regeringens satsning om samling mot hot och hat till det fria ordets försvar och om att värna det demokratiska samtalet. För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer. Ideella organisationer ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser utan vinstsyfte. MUCF har sex miljoner kronor att fördela under 2018.

Ansökningsomgången öppnar den 7 maj 2018 med sista ansökningsdag den 20 juni 2018.

Ansökan sker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.
https://www.mucf.se/bidrag

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i ALMEDALEN. HELA PROGRAMMET - ALLA SAMARBETEN!29.6.2018 10:37Pressmeddelande

Årets Almedalsvecka närmar sig. Det är mycket roligt och med stolthet som vi presenterar vårt fullspäckade schema. Vi deltar i nästan 20 seminarier och arrangerar 4 egna evenemang som ni gärna får titta extra på. De behandlar angelägna frågor i vår samtid: unga hbtq-personers utanförskap på arbetsmarknaden; unga nyanländas rätt att få information om kropp, hälsa och sexualitet; varför det är viktigt för demokratin att arrangera skolval för elever samt hur föreningslivets villkor skiljer sig åt mellan storstad och landsbygd. MUCF är också inbjudna att delta i många andra spännande seminarier, till exempel hos Nordiska Ministerrådet, Ideella trädgården, Sveriges Skolledarförbund, ABF, SKL, Utbildningsradion, Maskrosbarn, FUB, SKB, PwC, Polismyndigheten, Fryshuset och 1,6-miljonerklubben.

Almedalen 2018: Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på Youmo.se.26.6.2018 13:00Pressmeddelande

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder? I Almedalen bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till paneldebatt och workshop om den populära webbplatsen Youmo.se.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum