VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Minskad medelhastighet i tätort men fortfarande låg efterlevnad

Dela

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med gränsen 40 km/tim.

Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Foto: VTI/Hejdlösa bilder

Det visar den årliga mätningen från VTI och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

– Sverige har nått målet för 2020, nämligen att medelhastigheten ska ha gått ner med 3 km/tim sedan 2012. Däremot behöver svenska förare bli bättre på att hålla hastighetsgränserna på 40-sträckor, gator där det ofta rör sig mycket oskyddade trafikanter, säger Anna Vadeby, en av VTI-forskarna som sammanställt rapporten.

Antalet dödade i vägtrafiken från 2007 till 2020 skulle halveras, enligt ett riksdagsbeslut. För att följa upp det målet har forskarna studerat utvecklingen, bland annat genom att låta mäta efterlevnaden av hastigheten på det kommunala vägnätet i tätort. Dessa mätningar har skett varje år sedan 2012.

Ett delmål är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser. För att nå dit är det fortfarande efterlevnaden på gator med låg hastighet som behöver bli bättre, framför allt på gator med hastighetsgräns på 40 km/tim.

Mätningarna 2020 skedde under september månad på 23 orter i Sverige på det kommunala huvudvägnätet med hastighetsgränser på 40 till 70 km/tim. Mätningarna utfördes med radar av personal från NTF.

Mätresultat
Så stor är andelen som håller hastighetsgränsen:
40 km/tim – 52 procent
50 km/tim – 73 procent
60 km/tim – 78 procent
70 km/tim – 69 procent

Anna Vadeby, 013-20 42 34, anna.vadeby@vti.se

Bilder

Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods med dagens prioriteringar30.8.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut som fattats på nationell nivå och inom EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum