ManpowerGroup

Minskad sysselsättning väntas på många håll

Dela

Efter några relativt optimistiska kvartal bedömer arbetsgivarna nu att sysselsättningen kommer att minska på många håll jämfört med förra kvartalet. Sysselsättningstrenden för riket är fortfarande på den positiva sidan, men har minskat med fyra procentenheter mot förra kvartalet och även mot förra året. Bland branscherna rapporterar finans-, fastighets- och konsultbranscherna starkast sysselsättningsplaner men även byggbranschen, energisektorn och handeln lämnar relativt optimistiska prognoser. Storföretagen står fortfarande för den största efterfrågan men prognosen är svagare än förra kvartalet. Bland regionerna rasar Stockholms och Uppsala län och Skåne ner till negativa prognoser.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +2 procent, en minskning med fyra procentenheter både jämfört med förra kvartalet och med för ett år sedan. 

- Att Stockholms- och Uppsalaregionens jobbprognos går ner ytterligare samtidigt som även Skåne backar stort är oroande. Dock ser Västsverige ut att gå ett bra jobbkvartal till mötes liksom stora och viktiga branscher som byggsektorn, handeln samt finans-, fastighets och konsultbranscherna, vilket gör att de svenska resultaten inte är entydiga, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

- Internationellt finns en hel del positiva tecken, då både USA och Kina rapporterar uppgångar och Brasilien är det enda landet globalt som lämnat en negativ prognos, fortsätter Lars Forseth.

Fortsatt aktivt i finans-, fastighets- och uppdragssektorn 

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer precis som föregående mätning från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som trots en liten nedgång rapporterar optimistiska +18 procent för årets sista kvartal. Även byggbranschen ser fram emot ett försiktigt positivt jobbkvartal (+5 procent) liksom energisektorn (+9) och handeln (+6). Sämre ser det dock ut för både de gröna näringarna och offentliga sektorn som gått ner till tydligt negativa -7 respektive -4 procent, vilket innebär minskningar både på kvartals- och årsbasis.

Negativ trend i Stockholm och Uppsala

Arbetsgivarna i tre av de sex regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets sista kvartal. Stockholms- och Uppsalaregionen backar dock ytterligare och rapporterar liksom Skåne en negativ sysselsättningsprognos - prognoserna har gått ner med hela 16 respektive 13 procentenheter på ett år. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporterar Västra Götalands och Hallands län med sysselsättningstrenden +10 procent, en ökning med åtta procentenheter jämfört med samma period förra året. Även Norrland tror på en fortsatt relativt optimistisk arbetsmarknad och sysselsättningstrenden är +8 procent. Östra Götaland ligger kvar på i stort sett samma nivå som tidigare och rapporterar nu +5 procent medan Mellansverige med -2 procent halkat ner till en minusnivå.

Möjlig ljusning globalt

Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 42 av 43 undersökta länder - endast Brasilien har lämnat en negativ prognos. Störst efterfrågan på arbetskraft globalt kommer fortsatt från Indien följt av Japan, Taiwan och USA. De svagaste prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Belgien, Finland, Italien och Schweiz. I Europa är det Irland som har störst behov av arbetskraft och arbetsgivarna har lämnat sin starkaste jobbprognos sedan 2007.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2016 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, sju procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (81 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +1 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +2 procent.

För mer information, kontakta:

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

  • Rapporten i sin helhet
  • Film där VD beskriver resultaten
  • Diagram
  • Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2017 presenteras den 13 december 2016.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på drygt 50 orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige. 

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Ny prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen i mellersta Sverige11.12.2018 08:41Pressmeddelande

Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft i början på det nya året. Sysselsättningstrenden för regionen ligger på +5 procent för det första kvartalet, på samma nivå som Sverige som helhet. Det är dock en rejäl minskning jämfört med föregående kvartals rekordprognos på +22 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Ny prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen i Västsverige11.12.2018 08:38Pressmeddelande

Arbetsgivare i Västra Götalands och Hallands län, förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft i början på det nya året. Sysselsättningstrenden för regionen ligger på +6 procent för det första kvartalet, långt från rekordprognosen för motsvarande period förra året som då låg på +16 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum