Försäkringskassan

Minskad tandvård under 2020

Dela

År 2020 minskade utgifterna för tandvårdsstöd för första gången sedan stödet infördes. Totalt betalades 5,98 miljarder kr ut år för tandvård som utförts 2020, vilket är en minskning med 680 miljoner kr i jämförelse med 2019. Detta visar ny officiell statistik om tandvårdsstödet.

– Vi ser en minskning i utgifter för alla tre stöden under 2020. De minskade utgifterna beror framförallt på att färre personer besökt tandvården 2020 och därmed inte kunnat ta del av tandvårdsstödet, säger Helena Bertilsson analytiker på Försäkringskassan.

I statistiken framgår också att antalet utförda tandvårdsåtgärder har minskat. Under tidigare år har antalet tandvårdsåtgärder varit ganska stabilt runt cirka 17 miljoner men under 2020 minskar antalet till 14 miljoner. En grupp där minskningen är extra stor är för personer 70 år och äldre. Antalet tandvårdsåtgärder i den gruppen minskar med 24 procent från 4,8 miljoner åtgärder till 3,6 miljoner år 2020.

– Vilka konsekvenser nedgången i användandet av tandvårdsstödet under 2020 kan få för tandhälsan och framtida vårdbehov är svårt att veta. Vi behöver mer kunskap om vilka patienter det är som avstått tandvård och varför, men givetvis kan det få negativa konsekvenser om personer som behöver besöka tandvården avstår säger Helena Bertilsson.

Det var en nedgång för alla typer av tandvårdsåtgärder under förra året. Det som minskat procentuellt mest är åtgärder för behandling av tandköttsinflammation och tandlossning, som till exempel avlägsnande av tandsten.

– Förebyggande behandling hos tandhygienister har haft den största nedgången. Det kan vara såväl patienterna som tandvården som prioriterat ner sådana besök under pandemin, säger tandläkare Lars Sjödin, rådgivare inom tandvårdsstödet på Försäkringskassan.

Det finns också skillnader mellan länen. Alla län visar på en nedgång i utförd tandvård men variationen är stor. I Gävleborgs och Dalarnas län minskade antalet åtgärder mest, cirka 25 procent. I Norrbottens län var minskningen minst med endast 7 procent.

– Exakt vad skillnaderna mellan län beror på är svårt att avgöra. Enligt uppgifter från flera regioner hade tandvården brist på skyddsutrustning i början av pandemin.  Det kan också bero på att de behövt prioritera andra grupper än de med statligt tandvårdsstöd, till exempel barn och unga, säger Lars Sjödin.

Fakta tandvårdsstödet:
Det statliga tandvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd för tandvård. Tandvårdsstödet betalas ut till tandvårdsmottagningen som en subvention på patientens tandvårdsräkning och består av ett allmänt och ett särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Under 2020 fick 3 704 035 personer statligt tandvårdsstöd, 2019 var det 4 037 368 personer. Vill du se mer tandvårdsstatistik, besök https://www.forsakringskassan.se/statistik/tandvardsstod

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har från och med 2021 delat statistikansvar inom tandvårdsområdet.

För intervjuer, vänligen kontakta Försäkringskassans presstjänst 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

[Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CET | Nyheter

Från och med nu har Försäkringskassans statistik om socialförsäkringen ett nytt gränssnitt. Det innebär att användare själva kan ta fram statistik direkt ur Försäkringskassan statistikdatabas och filtrera resultatet utifrån olika variabler. Resultatet presenteras sedan antingen som ett diagram (graf eller staplar) eller som tabell och resultatet kan också exporters som Excel-fil. Ofta presenteras statistiken tillsammans med en kommentar, detta för att den ska sättas i ett sammanhang och bli enklare att förstå. Statistikportalen nås via www.fk.se/statistik. Samtidigt införs en ny funktion där man kan filtrera bland Försäkringskassan publikationer, till exempel analyser, prognoser, svar på regeringsuppdrag och andra rapporter, för att enklare hitta relevant material. Detta nås genom https://www.fk.se/statistik/publikationer#/ För att få hjälp eller ställa frågor kring statistik och publikationer som rör socialförsäkringen eller Försäkringskassan kommer den bevakade brevlådan statistikenh

Högst sjukfrånvaro bland de med kort utbildning och utrikes födda som vistats länge i Sverige17.2.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Att sätta sjukfrånvaron i relation till den del av populationen som faktiskt arbetar – och inte till hela befolkningen i arbetsför ålder – ger en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i Sverige. En ny analys från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron är klart högre än vad som vanligtvis rapporteras bland de som är yngst och äldst i arbetslivet, hos de som saknar gymnasieutbildning och hos utrikes födda.

Sju procent av covidrelaterade sjukskrivningar längre än 90 dagar19.1.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Pandemin innebar en kraftig ökning av antal sjukskrivna under våren 2020. Den absoluta majoriteten av covidrelaterade sjukskrivningarna var korta men sju procent av alla sjukfall med covidrelaterade diagnoser blev längre än tre månader. Samtidigt har färre medicinska rehabiliteringsinsatser genomförts till följd av pandemin. Detta visar en ny rapport från Försäkringskassan om pandemins effekter på sjukförsäkringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum