Universitetssjukhuset Örebro

Minskade ångest- och depressionssymtom ett år efter knäoperation

Dela

Patienter som genomgått en knäoperation påverkas positivt även i sitt psykiska mående. Det är resultatet av Aamir Mahdis forskning på ortopediska kliniken. ”Vi såg att ångest- och depressionssymtom hade minskat hos de här patienterna ett år efter operation. Det skulle kunna spegla minskning av smärta och förbättring av funktionen”, säger överläkaren Aamir Mahdi på Universitetssjukhuset Örebro.

Forskaren Aamir Mahdi, foto: Elin Abelson.
Forskaren Aamir Mahdi, foto: Elin Abelson.

I studien ingick patienter som led av knäartros och fick en knäprotes. I en del av sin forskning har han undersökt hur proteskirurger informerar sina patienter före operation och vad de gav för information. Det finns 311 proteskirurger i landet och av dem svarade 70 procent på enkäten. Enkätsvaret visade att många kirurger tycker att det är en viktig fråga att prata med patienten om hur den mår psykiskt. 42 procent diskuterar med patienten om eventuella komplikationer som kan uppstå.

– Det är viktigt med förståelse av sambandet mellan ångest och depression samt resultaten efter knäplastikkirurgi. En gemensam förväntning hos patienterna är att operationen ska göra dem återställda i knät, säger Aamir Mahdi, överläkare på ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Bland de patienter som hade ångestsymtom före operationen hade 59 procent förbättrats avseende sin ångest ett år efter operation. Resultatet för den grupp som hade depressionssymtom hade förbättrats med 60 procent efter ett år.

Studien visar hur viktigt det är att informera patienten före operation och att inte skjuta upp operationen enbart på grund av patientens ångest- eller depressionssymptom som kan komma till följd av knäbesvär. 

– I min forskning såg jag att även de patienter som har psykiska symptom eller en psykisk diagnos också får bra resultat men samtidigt är det viktigt att bedöma dem innan operation så man inte ökar deras lidande, avslutar Aamir Mahdi.

Viktigt med rimliga förväntningar

Patientens förväntningar spelar stor roll när det gäller tillfredställelse efter att den fått en knäprotes. Cirka hälften av proteskirurgerna frågar sin patient om dennes förväntningar på operationen. Många önskningar är mer generella som att kunna klara sig själva och få tillbaka rörelsen i knät. Sedan finns de mera specifika som att kunna dansa igen, spela golf eller kunna cykla. 

Faktaruta

Årligen görs det cirka tusen knäoperationer på Lindesbergs lasarett.


Vid frågor kontakta

Aamir Mahdi
Överläkare
Ortopediska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: aamir.mahdi@oru.se
Telefon: 0762 - 36 85 23

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Aamir Mahdi, foto: Elin Abelson.
Forskaren Aamir Mahdi, foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Överläkare Aamir Mahdi, foto: privat bild.
Överläkare Aamir Mahdi, foto: privat bild.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-1922.12.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder. Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring för att studera behovet av rehabilitering efter covid-19.

Unik studie om läkemedel mot covid-19 pågår på Universitetssjukhuset Örebro16.12.2020 09:10:00 CETPressmeddelande

Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark. ”Vi provar ett nytt läkemedel som kan komma att förbättra prognosen för patienter med covid-19”, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken.

Exponering av kobolt är lika farligt via huden som vid inandning16.11.2020 09:50:00 CETPressmeddelande

Forskning visar att exponering av metallen kobolt inom hårdmetallindustrin kan ge olika negativa hälsoeffekter. Upptaget av kobolt sker främst via inandning men även genom huden. ”Våra resultat tyder på att hudexponering för kobolt i hårdmetallindustrin kan påverka det totala upptaget av kobolt i samma storleksordning som luftexponeringen”, säger Maria Klasson, yrkeshygieniker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum