Norrköpings kommun

Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd och osäkra statsbidrag bakom överskott

Dela

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret kommer enligt prognos att göra ett överskott på 75,1 miljoner kronor för 2021. Lägre kostnader för försörjningsstöd är den enskilt största anledningen.

–  De lägre kostnaderna för försörjningsstöd står för totalt 30 miljoner kronor av överskottet. Vi ser ett minskat behov av försörjningsstöd. Nya arbetssätt med bland annat ökat stöd och vägledning till egen försörjning har lett till att fler snabbare nu kan komma ut i arbete eller studier, säger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör Pernilla Thott Ljung.

De nya arbetssätten har också gjort att driftskostnaderna inom ekonomiskt bistånd väntas bli 10 miljoner lägre än budgeterat.

Även vuxenutbildningen visar på ett stort överskott, totalt 27 miljoner kronor. Det beror till stor del på retroaktiva statsbidrag för 2020 och på statsbidragen för 2021 i relation till volymen på upphandlade utbildningar.

–  Alla statsbidrag påverkas av yttre faktorer och är svåra att beräkna då det görs i förhållande till andra i regionen. En anledning till att kostnaderna för utbildningar blir lägre är att vi ser en brist på APL-platser som är en obligatorisk del av yrkesutbildningar vilket begränsar volymen. Detta är delvis en effekt av pandemin. Samtidigt är vi självkritiska och inser att vi behöver ha bättre framförhållning till våra leverantörer för de ska kunna ta hand om ökad kapacitet, säger Pernilla Thott Ljung

Även inom arbetsmarknadsenheten visar prognosen på ett överskott på 7,4 miljoner kronor. Pandemin har påverkat möjligheten till anställningar med stöd på grund av restriktioner för risk för smittspridning. Det har haft till följd att vi inte kunnat möjliggöra tillgång till platser i samma utsträckning som vanligt.

Överskottet är alltså en följd av både inre faktorer, som förändrade arbetssätt och av yttre faktorer som osäkra statsbidrag. Samtidigt har omvärlden och den pågående pandemin påverkat exempelvis den mängd utbildning och anställning med stöd som kan genomföras av kontoret.

För att tidigt upptäcka ekonomiska differenser och därmed säkra att framtida prognoser hamnar närmare det faktiska ekonomiska utfallet jobbar arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret med flera åtgärder i den ekonomiska styrningen. Samtidigt görs ett proaktivt arbete för tillgång till utbildning och arbetsplatser.

–  Vi arbetar aktivt med vår ekonomistyrning där vi ser över arbetssätt, rutiner och ekonomiska strukturer. Vi behöver helt enkelt bli mer träffsäkra i våra prognoser oavsett händelser som påverkar vår verksamhet för en budget i balans. Det är inte bra när det blir så här stor differens mellan budget och faktiskt utfall, säger Pernilla Thott Ljung.

–  Det finns rimliga förklaringar till utfallet för 2021 och till stora delar beror det på omständigheter som varit svåra att förutse. Samtidigt är det aldrig bra när utfallet ligger för långt ifrån budget, även om det som i detta fall handlar om ett överskott. Jag vill att alla pengar vi får till nämnden ska användas på bästa möjliga sätt för att bidra till kompetensförsörjningen som är vårt yttersta uppdrag. Därför är det bra att kontoret nu ser över sina rutiner så att vi får säkrare prognoser framåt, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Kontakt:
Pernilla Thott Ljung
Titel: arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör
Telefon: 0730-20 10 45

Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Telefon: 076-762 03 53

___________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Invigning av Norrköping Light Festival24.11.2021 10:09:23 CET | Pressmeddelande

Fredag den 26 november klockan 16:00 invigs Norrköping Light Festival 2021. För sjunde året i rad hälsar Norrköpings kommun alla välkomna till detta uppskattade evenemang, som skänker ljus och glädje till både Norrköpingsbor och besökare. Invigningen livesänds digitalt på Visit Norrköpings och Norrköping Light Festivals facebooksidor. Samtidigt blir Norrköping ljusare genom satsningen Tillsammans lyser vi upp Norrköping.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum