Brå

Minskat antal skjutningar i Malmö visar utvärdering av Sluta skjut

Dela

Antalet skjutningar i Malmö minskade under perioden som pilotprojektet Sluta skjut pågick. Malmö har också haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar under de senaste åren jämfört med andra städer i Sverige. Det är dock svårt att säkerställa statistiskt vilka faktorer som ligger bakom minskningen. Det visar en effektutvärdering som Malmö universitet publicerar idag, på uppdrag av Brå.

Pilotprojektet genomfördes i samverkan mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö under två år och avslutades i januari 2020. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige.

–Till skillnad från flera andra städer i Sverige har Malmö haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar. Vi ser att det i genomsnitt har varit färre antal skjutningar per månad sedan Sluta skjut infördes, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet, som har utvärderat pilotprojektet.

Att det fanns en nedåtgående trend i antalet skjutningar i Malmö redan innan Sluta skjut implementerades gör det svårt att identifiera exakt vilken roll projektet haft i det minskade antalet skjutningar.

–Skjutningar är trots allt ovanliga händelser, och det är stora variationer över tid. Det tar också lång tid innan beteenden förändras. Därför är det troligen först om några år som vi med säkerhet kan säga vad effekten blev, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

Malmö universitet har tidigare gjort en processutvärdering av Sluta skjut. Den utvärderingen visade bland annat att den amerikanska strategin väl kunnat anpassas till svenska förhållanden.

– Efter utvärderingarna vet vi att strategin går att överföra till svenska förhållanden, och att den kan ha bidragit till den minskande trenden i Malmö som vi inte sett i övriga jämförbara delar av Sverige. Vi förespråkar därför en utveckling av arbetet till fler städer med samma problematik, samtidigt som det är mycket viktigt med fortsatta utvärderingar, säger Karin Svanberg, avdelningschef på Brå.

Läs mer om GVI och ladda ner utvärderingen

För mer information:

Anna-Karin Ivert,anna-karin.ivert@mau.se , tfn: 040-665 76 47

Caroline Mellgren, caroline.mellgren@mau.se, tfn: 040-665 79 41

Karin Svanberg, karin.svanberg@bra.se, tfn: 08-527 58 49

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden9.11.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena. Mindre kollektiva asylboenden och bättre information till de asylsökande om svenska lagar, är exempel på åtgärder som kan minska brottsligheten och öka tryggheten på asylboendena. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum