Linköpings kommun

Minskat buller från skjutbana i Malmslätt

Dela

Bygg- och miljönämnden behandlar under torsdagen bland annat dessa tre ärenden: Ökat ansvar för vattenskyddsområde i Stångån, klart med minskat buller från skyttebana i Malmslätt och högre miljökrav på Saab AB. För ytterligare information läs bifogat pressmeddelande nedan eller kontakta bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP) telefon 0709-544 778

Kommunen tar över tillsynsansvar för ytvattentäkten Stångån

  • Miljökontoret tar över ansvaret för vattenskyddsområde Stångån från länsstyrelsen. Överlåtandet sker den 1 januari 2018. Syftet med ett vattenskyddsområde är att långsiktigt säkerställa vattentillgången och råvattenkvalitén i Linköping.

Föreläggande om försiktighetsmått för skjutbana i Malmslätt

  • Linköpings skytteförening har inkommit med en anmälan om finkalibrigt skytte. Bygg- och miljönämnden förelägger föreningen om ett antal försiktighetsmått. En bra avvägning mellan behovet av skjutbana och boendemiljön har uppnåtts och bullret kommer nu att ligga långt under riktvärdena.

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Saab AB

  • I ett yttrande till Mark- och miljödomstolen beskriver bygg- och miljönämnden att man vill ha en tydlig tidsram för hur antalet flygrörelser ska se ut. Nämnden vill att antalet flygrörelser på sikt ska minska runt Saab AB. Färre människor ska uppleva bullerstörningar i vardagen. Vidare anser nämnden att antalet motorkörningar bör regleras i tillståndet och att utsläppen av organiska lösningsmedel ska minska.

För ytterligare information kontakta bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP) telefon 0709-544 778

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum