Norrköpings kommun

Missade tillsyn på servicebostad – händelsen anmäls enligt lex Sarah

Dela

I början av januari 2019 hittades en person svårt sjuk i sin lägenhet i en servicebostad. Personen flyttade in i servicebostaden i mitten av november. Tillsyn av personen samt stöd och hjälp borde ha satts igång på en gång vid flytten men påbörjades inte. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och har utrett enligt lex Sarah. Nu anmäls händelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utredningen har visat på brister på flera nivåer. Bland annat uteblivna riskanalyser, otillräcklig dokumentation och information om den enskilde samt brister i kompetens hos personalgruppen, avseende den enskildes behov. Vård- och omsorgskontoret har upprättat en handlingsplan för att minimera risken att liknande händelser ska inträffa.

Handlingsplanen innehåller bland annat:

  • Genomföra riskanalyser på olika nivåer inför och efter beslut om verksamhetsförändringar
  • Skapa en struktur för fortlöpande egenkontroll av enhetens processer och rutiner för det dagliga arbetet.
  • Tillse att rutin för in- och utflyttning på enheten är aktuell, känd och efterlevs.
  • Ge personalgruppen utökat stöd i upprättande av journalanteckningar och genomförandeplaner.
  • Ge personalgruppen utökat stöd kring arbetet som kontaktperson.
  • Kompetensutveckling till personalgruppen kring lindrig till måttlig utvecklingsstörning.
  • Ge extern handledning till personalgruppen för att klargöra bland annat roller och kommunikation i arbetsgruppen.

Vård- och omsorgskontoret har redan påbörjat arbetet med handlingsplanen. Längre fram ska effekterna av åtgärderna följas upp och utvärderas.

Kontaktpersoner: 

Frågor om utredningen:
Sara Ryman
Titel: områdeschef utförare, vård- och omsorgskontoret
telefon: 011-15 67 19

Frågor om allvarlighetsgrad av missförhållandet enlig lex Sarah:
Maria Hebo
Titel: socialt ansvarig samordnare (SAS)
Telefon: 011-15 39 58

___________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum