Norrköpings kommun

Missförhållande på korttidsboende anmäls enligt lex Sarah

Dela

Under hösten 2018 uppmärksammades missförhållande i bemötande gentemot personer på ett korttidsboende. Medarbetare som arbetade på korttidsboendet har begått fysiska och psykiska övergrepp i form av knuffar, inlåsning och hårda ord. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utredningen visar bland annat på brister i medarbetarnas kompetens kring de boendes funktionsnedsättningar och att det saknas gemensamma arbetssätt och metoder anpassade för de som vistas på enheten. Planeringen för när personerna ska bo på enheten har också brustit vilket inneburit att det ibland varit för få medarbetare i tjänst. Informationsöverföringen mellan enhetschef och medarbetare samt dokumentation och hantering av avvikelser har inte fungerat.

Händelsen bedöms som allvarlig enligt lex Sarah då bristerna funnits under en längre tid samt att det inneburit allvarliga konsekvenser för en del av personerna som vistas på enheten.

Vård- och omsorgskontoret vidtar flera åtgärder, bland annat:

  • Genomlysning av några enheter inom verksamhetsområdet av extern utredare för att säkerställa trygghet och säkerhet för de som vistas i verksamheten.
  • Arbetsplatsträffarna har delats upp så de genomförs i respektive arbetslag för att säkerställa innehållet och att de beslut och överenskommelser som görs dokumenteras.
  • Samtliga medarbetare har gått utbildning i lågaffektivt bemötande, studiecirkel utifrån utbildningen är startad för att implementera den nya kunskapen i verksamheten.
  • Ett nytt schema som är bättre anpassat till verksamhetens behov är infört.
  • Inventering av medarbetarnas kompetensbehov samt utifrån inventeringen upprätta en kompetensutvecklingsplan för enheten.
  • Revidering av rutin för introduktion av nya medarbetare.
  • Upprättande av handlingsplan för att förbättra dokumentationen.

Förutom ovanstående åtgärder har arbetsrättsliga åtgärder vidtagits. 

Kontakt:
Frågor om utredningen:
Peter Varma
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 29 65

Frågor om allvarlighetsgrad av missförhållandet enligt lex Sarah:
Helen Franzén
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 61 72

____________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum