Norrköpings kommun

Missförhållanden i bostad med särskild service för vuxna LSS anmäls enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Dela
Personal på en gruppbostad enligt LSS inkom under våren med uppgifter om brister på boendet. Bristerna gällde avvikelsehantering, uteblivet utförande av insatser och risk för vårdskador för en brukare på boendet. Det rapporterades också brister i efterlevnaden av den handlingsplan som togs fram i samband med att en lex Sarah-anmälan gjordes till Inspektionen för vård- och omsorg våren 2022 gällande samma boende.

Den nu genomförda utredningen visar att enheten brister i arbetet och bearbetning av vad som är avvikelser, utförande av insatser och arbetssätt gällande åtgärder utifrån beslutad handlingsplan. De framtagna åtgärderna i åtgärdsplan har bara utförts till viss del och med begränsad effekt.

Händelserna anses ha inneburit stora konsekvenser och betydande obehag för en brukare, och de åtgärder enheten nu vidtagit bedöms ha minskat risken för ett upprepande av missförhållandet.

Norrköpings kommun ser allvarligt på de missförhållanden som inträffat och bristen på efterlevnad av framtagna och beslutade åtgärder för att åtgärda och förhindra missförhållanden inom boendet.

Åtgärder som vidtagits direkt:

  • Brukarens aktiviteter utförs enligt genomförandeplan och vårdplan.
  • Det har säkerställts att beslutade åtgärder genomförts enligt handlingsplan.
  • Planerade förändringar har genomförts.

Planerade åtgärder:

  • Utbildningsinsatser ska genomföras inom avvikelser, lex Sarah och lex Maria.
  • Regelbunden kontroll och avstämning att aktiviteter i handlingsplanen genomförs.
  • Arbetssätt för medarbetare inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska tas fram.
  • Regelbunden uppföljning av handlingsplanen.

Kontakt:

Upplysningar om utredningen:

Elin Helander
Titel: områdeschef
Telefon: 011-15 22 15
E-post: elin.helander@norrkoping.se

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:

Susanne Stråhle
Titel: socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 23 20
E-post: susanne.strahle@norrkoping

______________________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, pressansvarig
Telefon:0725-97 09 00

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun tar ansvar utifrån JO:s kritik 2.6.2023 14:13:08 CEST | Pressmeddelande

Under fredagen höll Norrköpings kommun en pressträff med anledning av Justitieombudsmannens, JO:s, beslut i veckan angående arbetsmetoder kopplade till välfärdsbrott. Under presskonferensen uttryckte kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) bland annat en önskan om att kommuners befogenheter för att förhindra felaktiga utbetalningar måste tydliggöras i lagstiftningen, och att polisen måste få riktade resurser för att arbeta med välfärdsbrott.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum