SBAB Bank

Misstag att tolka prisuppgången på bostäder i vissa regioner som att botten är nådd

Dela

Priserna på lägenheter fortsatte att falla i augusti i fyra av sex regioner. Huspriserna fortsatte att falla i tre regioner medan de steg i tre andra. Mycket talar för att de stigande priserna i vissa regioner till stor del är en ”efter-sommaren-effekt”. Säsongsrensat föll priserna på både lägenheter och hus med omkring 1 procent i augusti för Sverige som helhet. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga bostadsförsäljningar registrerade på Booli under augusti. I takt med förväntade fortsatta höjningar av Riksbankens styrränta, som drar med sig den rörliga bolåneräntan upp, kan bostadspriserna förväntas fortsätta falla under hösten.

Lägenhetspriserna fortsatte att falla i fyra av sex regioner i augusti
Under augusti föll priserna på lägenheter i Storgöteborg (-0,5 procent), Norra Sverige (-0,9 procent), Mellersta Sverige (-2,4 procent) och Södra Sverige (-1,4 procent). I Storstockholm och Stormalmö steg de dock med 2,2 respektive 1,3 procent vardera. Sedan toppnoteringen har, trots uppgången i augusti, lägenhetspriserna fallit som mest i Storstockholm (-9,9 procent). För Sverige som helhet och i säsongsrensade termer föll lägenhetspriserna i augusti med över 1 procent. De föll också säsongsrensat i Storstockholm och Storgöteborg medan de stod stilla i Stormalmö.

Huspriserna föll i tre regioner medan de steg i tre andra
Under augusti steg priserna på hus i Storstockholm (0,3 procent), Norra Sverige (3,1 procent) och Mellersta Sverige (1,2 procent). I Storgöteborg, Stormalmö och Södra Sverige sjönk de dock med 0,1 procent respektive 2,1 och 1,0 procent vardera. Sedan toppnoteringen har, trots uppgången i augusti, även huspriserna fallit som mest i Storstockholm (-11,0 procent), tätt följt av Stormalmö (-10,0 procent) och Storgöteborg (-9,6 procent). För Sverige som helhet och i säsongsrensade termer föll huspriserna i augusti med knappt 1 procent. De föll också säsongsrensat i samtliga tre storstadsområden.

- Inte helt oväntat ser vi nu i vissa regioner en viss rekyl uppåt i bostadspriserna efter att semestrarna är slut och aktiviteten har ökat något på bostadsmarknaden. Men då vi tar hänsyn till vad som är normalt för årstiden och gör en så kallad säsongsrensning ser vi att priserna på både lägenheter och hus har fortsatt att falla i Sverige som helhet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Jag tror att det vore ett stort misstag att tolka augustis uppgång i bostadspriserna i vissa regioner som ett tecken på att vi nu börjar närma oss botten på prisfallet. Även om en del av den förväntade fortsatta uppgången av den rörliga bostadsräntan troligen redan är inprisad skulle jag inte bli förvånad över ett fortsatt prisfall på omkring tio procent innan det bottnar, fortsätter Robert Boije.

- För många ter sig nog det som nu händer på bostadsmarknaden som dramatiskt. Det är det också för framför allt nya på bostadsmarknaden som köpt på toppen och som av någon anledning nu behöver sälja. För den majoritet som varit inne på bostadsmarknaden ett tag vill jag dock uppmana till lugn. Att priserna faller när räntorna går upp betyder att det som säljs och köps går ned lika mycket. Priserna steg också oväntat och kraftigt under pandemin. Så länge inte arbetslösheten ökar markant finns ingen anledning till alarmism för vare sig den breda majoriteten bostadsägare eller svensk ekonomi i stort, avslutar Robert Boije.

Se bifogad PDF för tabeller över prisförändringar i de olika regionerna 

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för sex geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 293 000 och 420 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2022). Antal medarbetare (FTE) är 860. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Överskottet av nya hyresrätter tilltar i kölvattnet av den dramatiskt minskade efterfrågan på nya bostäder21.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under det första kvartalet i år fanns för första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Under kvartal två ökade detta överskott markant till följd av en kraftig nedgång i den köpkraftsberäknade efterfrågan på nyproducerade bostäder. Det senare innebär samtidigt att den tidigare nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor nu har vänt upp. Trots det uppvisar Stockholms län ett fortsatt underskott på nya villor. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för det andra kvartalet i år.

Rekordstort intresse för rörlig ränta i augusti20.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under augusti valde 80 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan juli då motsvarande andel villakunder var 71 procent. Ökningen blir än mer markant jämfört med juni då 57 procent av villakunderna valde tre månaders bindningstid. 86 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i augusti (79 procent i juli och 64 procent i juni). 6 procent av både villa- och bostadsrättskunderna valde att binda sitt bolån, vilket är en minskning sedan i juli. 14 procent av villakunderna respektive 8 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Bostadsbyggandet tvärnitar och bostadspriserna fortsätter att falla15.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den svenska ekonomin spås gå in i nolltillväxt nästa år. Arbetslösheten väntas trots det bara öka svagt. En envist hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på 2,25 procent i februari nästa år. Det gör att den rörliga boräntan kommer att höjas snabbare än väntat. Bostadspriserna bedöms kunna falla med 20 procent från toppen till botten. Det i kombination med den kraftiga prisuppgången på insatsvaror gör att antalet påbörjade nya bostäder väntas falla brant nästa år. Valutgången väntas inte ha någon avgörande betydelse för bostadsmarknaden på kort sikt. Detta är några av slutsatserna i årets tredje nummer av SBAB:s rapport Bomarknadsnytt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum