MKC öppnar utställning om folkmord i höst och efterlyser nu personliga berättelser

Dela

I september inviger Mångkulturellt centrum – MKC i Fittja, Botkyrka, utställningen "Vi är ju grannar – om folkmord och brott mot mänskligheten". Utställningen ska lyfta personliga berättelser från Botkyrkabor och är en del av ett bredare kunskapsuppdrag från Botkyrka kommun som även innefattar programpunkter och en temakonferens våren 2022.

Mångkulturellt centrum. Foto: Andrzej Markiewicz
Mångkulturellt centrum. Foto: Andrzej Markiewicz

– Migration och flykt på grund av folkmord och brott mot mänskligheten är både en lokal, nationell och internationell fråga. Många svenskar lever med dessa erfarenheter, och bär på ärvda trauman från generationer tillbaka. Hos många finns ett stort behov av att tillsammans minnas händelser som en själv erfarit eller bär arvet av, även om händelserna har skett utanför Sverige, säger Leif Magnusson, verksamhetschef på MKC, och fortsätter:

– Därför samlar vi nu in personliga berättelser om folkmord och brott mot mänskligheten, och hoppas att många av de som delar med sig också är intresserade av att låta delar av berättelserna ta plats i vår kommande utställning.

Mångkulturellt centrum, MKC, har sedan 2008 tillsammans med Nordiska museet och Institutet för språk och folkminnen bedrivit skrivuppropet "Att minnas migrationen". Detta med syfte att samla in levnadshistorier om migration till Sverige. Insamlingen är pågående där berättelser arkiveras för framtida forskning. Tanken är att berättelser som kanske inte berättas vare sig hemma eller offentligt, ska få ta plats och bli en del av Sveriges gemensamma minne.

– Utställningen tar avstamp i vår samtid och med den vill vi öka förståelsen för andras erfarenheter av folkmord och brott mot mänskligheten och även höja kunskapen om vilka mekanismer som kan leda till den här typen av brott. Genom att lyfta personliga berättelser och vittnesmål belyser vi hur brott mot mänskligheten får betydelse för nutida migration i stort och för migrationens påverkan på dagens lokalsamhällen, avslutar Leif Magnusson.

Den som har en berättelse att dela med sig av, gör det genom att kontakta minnen@mkcentrum.se.Bakgrund

Mångkulturellt centrum, MKC, är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. Den politiska ledningen i Botkyrka kommun har gett MKC i uppdrag att genomföra ett kunskapsprojekt om folkmord och andra brott mot mänskligheten. Uppdraget syftar till att höja kunskapen om folkmord och andra brott mot mänskligheten, att öka förståelsen kommuninvånare emellan om upplevda och ärvda trauman, samt att öka förståelsen i samhället i stort. Arbetet sker under åren 2021–2022 i samverkan med forskare och i dialog med människor som berörs av utställningens tema.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mångkulturellt centrum. Foto: Andrzej Markiewicz
Mångkulturellt centrum. Foto: Andrzej Markiewicz
Ladda ned bild

Om

Mångkulturellt centrum
Värdshusvägen 7
145 50 Norsborg

https://mkcentrum.se/

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Vi bedriver utbildning, forskning och bokutgivning. I vårt kulturhus välkomnar vi besökare till utställningarspecialbibliotekkonstpedagogisk verkstadbutiken samt vår restaurang Tavernan.

Följ Mångkulturellt centrum

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.