Röda korset

Moçambique dubbelt drabbat av konflikt och klimatförändringar

Dela

Mer än 800 000 människor har flytt sina hem på grund av upptrappningen av den väpnade konflikten i Moçambique. Nu söker de skydd och tak i provinsen Cabo Delgado i norr, där allvarlig brist på vatten och tillgång till sjuk- och hälsovård uppstått.

Många som flytt undan den väpnade konflikten i landet har anlänt till provinsen Cabo Delgado där det uppstått stor brist på tillgång till rent vatten och till hälsovård. Röda Korset utökar nu sina hjälpsatser i området.
Många som flytt undan den väpnade konflikten i landet har anlänt till provinsen Cabo Delgado där det uppstått stor brist på tillgång till rent vatten och till hälsovård. Röda Korset utökar nu sina hjälpsatser i området.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, har just besökt Öst- och Sydöstafrika, däribland Moçambique som tidigare erhållit svenskt stöd efter cyklonen Idai 2019.

− Ingen klarar sig utan rent vatten, och de dammar och brunnar som jag såg flyktingarna använda är rent hälsovådliga. Nu måste vi ta läget på allvar och hjälpa människor så att inte hälsosituationen förvärras, säger Martin Ärnlöv.

− Moçambique är ett land vars befolkning drabbats av både väpnad konflikt och klimatförändringarna. Konflikten raserar miljön och klimatförändringarna förstör den ytterligare. Var ska de som befinner sig i korselden ta vägen?

Allt oftare återkommande cykloner och översvämningar har skadat hälso- och vatteninrättningar i provinsen, som exempelvis sjukhuset på ön Ibo. Därtill har kombinationen av stora befolkningsrörelser och brist på rent vatten lett till att sjukdomar som kolera och diarré sprids.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppgick antalet kolerafall i Cabo Delgado i början av augusti till 3 400 jämfört med 2 200 förra året. Även diarré ökar med skrämmande hastighet. I början av året registrerades hela 28 602 fall i provinsen. Idag är diarré den andra mest dödliga sjukdomen för barn under fem år.

Ytterligare en risk är naturligtvis covid-19 som förvärras med brist på hygien.

− Utan fungerande hälsoinrättningarna försämras möjligheterna att upptäcka, spåra och hantera sjukdomsutbrott. För 80 procent av hälsocentren i de nio mest konfliktdrabbade distrikten av Cabo Delgado är detta fallet, säger Martin Ärnlöv.

− Det är oroväckande att en redan skör hälsoinfrastruktur försvagas som resultat av den väpnade konflikten. Samtidigt har behovet av sjuk- och hälsovård ökat med 20-30 procent i provinsen. Jag mötte överbelastade hälsoinrättningar som kämpar med brist på utrymme, personal och mediciner samt utrustning.

För att förbättra folkhälsan och förhindra att dödliga sjukdomar sprids arbetar nu Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Moçambiques Röda Kors med att reparera och bygga nya vatten- och hälsosystem. På ön Ibo anläggs ett nytt sjukhus och det kommer att rikta sig till befolkningen på 30 närliggande öar. Samtliga ICRC-projekt konstrueras för att stå emot naturkatastrofer och potentiell förstörelse, då landets kustnära områden är känsliga för klimatchocker. 

Ännu en hörnsten i det preventiva arbetet är volontärerna från den lokala rödakorsföreningen som arbetar för att sprida kunskap om vikten av hygien och förebyggande hälsovård.

− Den oro som föräldrar uttrycker för att inte kunna sörja för sina barns mat och hälsa är påtaglig. Lokal hjälp på plats är helt nödvändig, avslutar Martin Ärnlöv.

Kontakter

Bilder

Många som flytt undan den väpnade konflikten i landet har anlänt till provinsen Cabo Delgado där det uppstått stor brist på tillgång till rent vatten och till hälsovård. Röda Korset utökar nu sina hjälpsatser i området.
Många som flytt undan den väpnade konflikten i landet har anlänt till provinsen Cabo Delgado där det uppstått stor brist på tillgång till rent vatten och till hälsovård. Röda Korset utökar nu sina hjälpsatser i området.
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Röda Korset larmar: systemfel orsakar akut utsatthet23.10.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag larmar Svenska Röda Korset, tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Sveriges stadsmissioner och Asylrättcentrum om ett allvarligt systemfel. Ett glapp har uppstått mellan Socialtjänstlagen och Lagen om mottagande av asylsökande med resultatet att ansvariga aktörer pekar på varandra. Samtidigt blir situationen alltmer akut för människorna som drabbas och många saknar idag mat för dagen och tak över huvudet.

Psykisk hälsa måste alltså tas på större allvar av alla samhällets aktörer10.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 10 oktober infaller Världsdagen för psykisk hälsa. Nära en miljard människor lever med någon form av psykisk ohälsa. Coronapandemin har förvärrat många människors psykiska hälsotillstånd och har lett till ökat lidande runt om i världen. I synnerhet då tillgången till vård minskat under pandemin. Detta gäller inte minst för unga. Nu krävs brådskande åtgärder och ökade medel för insatser inom psykisk hälsa och psykosocialt stöd.

Röda Korset och Greta Thunberg lanserar kampanjen #ClimateChangedMe och slår larm: "Klimatkrisen är här, och vi måste agera nu."4.10.2021 11:12:46 CEST | Pressmeddelande

Idag lanserar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) en global kampanj som visar klimatförändringarnas inverkan på människors liv över hela världen. Kampanjen #ClimateChangedMe – där även Greta Thunberg medverkar – släpps inför klimatmötet COP26 i Glasgow, och består av hundratals berättelser om hur klimatkrisen redan har enorm effekt på enskilda människors liv.

Stort intresse för Röda Korsets digitala första hjälpen-utbildningar 10.9.2021 14:45:00 CEST | Pressmeddelande

Drygt 40 procent av svenskarna upplever att de har otillräckliga kunskaper i första hjälpen, enligt en ny Sifo-undersökning. Nu satsar Röda Korset, som är världsledande inom första hjälpen-utbildningar, på att förändra sättet människor lär sig livräddning på, bland annat genom digitala lösningar och hittills har tusentals svenskar sökt sig till online-utbildningarna.

Sverige måste ge hållbart skydd för människor som flyr från Afghanistan1.9.2021 09:44:18 CEST | Pressmeddelande

Situationen i Afghanistan är extremt allvarlig. Sverige har sedan i mitten på juli stoppat utvisningarna till Afghanistan och tar i dagsläget inga nya beslut i asylärenden som rör afghanska medborgare. Dock lever många människor i Sverige, varav många barn och unga, i stor ovisshet och osäkerhet om framtiden. Sverige måste nu kunna garantera att de grundläggande humanitära behoven tillgodoses för människor i denna utsatta situation, menar Svenska Röda Korset.

4 200 anhöriga saknas av personer i Sverige29.8.2021 20:00:00 CEST | Pressmeddelande

Varje år förlorar tusentals människor kontakten med varandra i samband med krig, konflikt och naturkatastrofer. Just nu saknar minst 1 100 människor i Sverige information om vad som hänt nästan 4 200 anhöriga i utlandet. Många familjer till saknade personer lever med den känslomässiga pressen det innebär att inte veta vad som hänt – ett lidande som i många fall förlängts av covid-19. Samtidigt ställs ofta familjerna inför flera olika juridiska, ekonomiska och sociala utmaningar som de måste hantera för att kunna gå vidare i livet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum