Trafikverket

Modern och säker miljö för tågresenärerna i Säter

Dela

Snart kan tågresenärer i Säter ta hissen till spåren, och fler tåg kan mötas utan att behöva stanna. Nu ska stationen och järnvägen moderniseras och bli effektivare – en satsning som gör att fler kan välja hållbara resor och transporter.

Illustration Station, hiss, trappa, belysning
Illustration Station, hiss, trappa, belysning

- I början av maj sätter vi igång med ett stort och viktigt arbete med väldigt många förbättringar. När allt är klart står vi redo att möta efterfrågan på hållbara resor för många år framåt, säger Riitta Pettersson, projektledare på Trafikverket.

Stationsområdet moderniseras och blir mer tillgängligt och tryggt
Stationsområdet i Säter ska bli mer tillgängligt, modernt och säkert. Resenärer kommer att nå spåren utan att behöva gå över spåren. Breda och väl upplysta trappor och en passage under marken leder till och från spåren. Hissar kommer att finnas som alternativ till trapporna.

Plattformen mellan spåren ska breddas, förlängas och delvis förses med tak. Fasaderna på hissarna och väntkuren på plattformen ska vara av glas för att skapa en så ljus och trygg miljö som möjligt. Området kommer även att utrustas med tydlig taktil information för synskadade.

- Det kommer att bli en stor förbättring med mycket belysning, glas för ljusinsläpp och grönområde. Allt är genomtänkt för att resenärerna ska känna sig trygga, säger Riitta Pettersson.


Fler tåg för att
möta efterfrågan på hållbara resor och transporter
För att möta efterfrågan på hållbara resor och transporter görs en hel del förbättringar för att öka kapaciteten på Dalabanan. Trafikverket ska nu förlänga mötesspåret i Säter, vilket resulterar i att tåg kommer att stanna en kortare stund vid ett möte på mötesspåret innan det kan köra vidare igen.Tågmötena blir effektivare och resan blir smidigare.

Ny elledning ovanför järnvägen ska sättas upp på hela spårområdet, och två nya spårväxlar kommer att byggas och två ska bytas ut. För att kunna bredda plattformen flyttas ett spår närmare riksvägen. Omkring 1,5 kilometer spår ska bytas ut.

Alla åtgärder tillsammans gör en mycket robust anläggning som dessutom gör att fler tåg kan trafikera Dalabanan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2022.


Järnvägsövergången på Myntvägen stängs och ersätts med en säker passage

Järnvägsövergången vid Myntvägen stängs så snart arbetet med stationsområdet kommer igång i början av maj. Gående och cyklister hänvisas till järnvägsövergången vid Industrigatan eller via bron vid Strandvägen/Norrtullsvägen. För att ta sig till stationens plattform kommer det att finnas en tillfällig ramp öster om stationen.  

Järnvägsövergången kommer att ersättas med en tunnel under järnvägen, för gående och cyklister. När tunneln är klar kommer den att ansluta till gångtunneln under väg 70, som ska bytas ut till en ny och bredare tunnel efter det att arbetet vid Säters station är slutfört. För närvarande pågår arbetet med att planera och projektera tunneln under väg 70.

Arbetet planeras att bli utfört och färdigställt under 2023.


Säters kommun välkomnar att projektet med att rusta bangården och stationsområdet nu inleds:

- Det är mycket positivt att arbetet med att förbättra bangården nu inleds, samt inte minst att vi inom kommunen och Trafikverket är överens om den tunnellösning som ger kommunen möjlighet att utveckla Salutorget på sikt, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Säters kommun.

 

Kontakter

Riitta Pettersson, projektledare, Trafikverket, 010-124 41 75
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Illustration Station, hiss, trappa, belysning
Illustration Station, hiss, trappa, belysning
Ladda ned bild
Illustration Perrong, glasräcke, belysning
Illustration Perrong, glasräcke, belysning
Ladda ned bild
Illustration Väntkur i glas, belysning
Illustration Väntkur i glas, belysning
Ladda ned bild
Illustration stationsområdet
Illustration stationsområdet
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum