Sveriges Allmännytta

Modesta prishöjningar på fjärrvärme de kommande åren, enligt Prisdialogen

Dela

Ny statistik från Prisdialogen visar att prishöjningar på fjärrvärme beräknas bli omkring 1,6 procent för åren 2022–2023 och 1,7 procent för 2024. Prognosen gäller Prisdialogens medlemmar som omfattar över två miljoner hushåll och cirka 75 procent av fjärrvärmeleveranserna.

– För fastighetsägare är uppvärmningen ofta en stor kostnadspost och förutsägbarhet kring denna är mycket värdefull. Vi sätter därför stort värde i att genom Prisdialogen både få en avisering av nästa års priser senast i mitten av september och även en prognos över prisutvecklingen för kommande två år. Vi är också glada över att prognoserna övergripande varit bra och de genomsnittliga prisändringarna de senaste åren legat mycket nära prognoserna både för kommande och nästkommande år, säger Anders Holmestig, Prisdialogens styrelseordförande och vd på Fastighetsägarna.

Syftet med Prisdialogen är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Detta åstadkoms genom en dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag om fjärrvärmens prissättning.

Nu har statistik över fjärrvärmens prishöjningar inom Prisdialogen tagits fram och den genomsnittliga prisökningen för samtliga medlemmar 2022 är 1,6 procent. Motsvarande prognos för 2023 respektive 2024 är 1,6 procent respektive 1,7 procent.

– I en tid med ansträngd energiförsörjning och skenande energipriser känns det fantastiskt att kunna konstatera att prisökningen på fjärrvärme till 2022 blir relativt modesta 1,6 procent, som ett snitt för Prisdialogens medlemmar, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige.

I stort sett alla större fjärrvärmenät är anslutna till Prisdialogen vilket betyder att över 2 miljoner hushåll omfattas. Det är mer än 75 procent av fjärrvärmeleveranserna.

– Prognoserna för prisökning för kommande och nästkommande år, har på aggregerad nivå (snitt för samtliga medlemmar) de senaste åren stämt väldigt väl överens med hur verkligt utfall blivit, säger Daniel Lundqvist.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2021 omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information

Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Hyrorna fortsatt i otakt med kostnadsutvecklingen9.11.2021 09:44:08 CET | Pressmeddelande

Driftskostnaderna för de allmännyttiga bostadsbolagen har ökat med i genomsnitt 2,2 procent per år sedan 2015. Deras totala kostnader har ökat med i snitt 1,7 procent per år. Under samma period var den genomsnittliga hyreshöjningen enbart 1,2 procent. Bostadsbolagens kostnader ökar nu i snabb takt och om inte hyrorna höjs i samma takt kommer det leda till både sämre underhåll och mindre service till hyresgästerna. Det visar Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om hyresutvecklingen som presenteras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum