Läkemedelsverket

Möjlig koppling mellan Janssens Covid-19 vaccin och mycket sällsynt tillstånd, men nyttan överväger risken för biverkning

Dela

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har utrett en möjlig koppling mellan mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar och ibland blödning och Covid-19 Vaccine Janssen. Vaccinet är godkänt inom EU, men har ännu inte börjat användas i Sverige.

EMA har i singranskning kommit fram till att blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar bör anges som en mycket sällsynt biverkning, samt att en varning gällande detta tillstånd bör läggas till vaccinets produktinformation.

I utredningen har åtta fall med blodpropp och låga nivåer blodplättar, som observerats inom tre veckor av vaccination, granskats. Alla dessa rör personer under 60 år, och de flesta var kvinnor. Hittills har inga specifika riskfaktorer kunnat identifieras. Fram till och med 13 april har mer än 7 miljoner personer fått detta vaccin i USA.

Sjukvårdspersonal och vaccinerade bör vara medvetna om risken för denna mycket sällsynta kombination av blodpropp och låga halter av blodplättar, samt vara uppmärksamma på symptom, inom tre veckor efter vaccination med Covid-19 Vaccine Janssen

  • andfåddhet
  • bröstsmärta
  • bensvullnad
  • ihållande buksmärta
  • neurologiska symtom, inklusive svår och ihållande huvudvärk eller dimsyn
  • onormala blödningar eller små blödningar under huden utanför injektionsstället.

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på blodpropp och/eller låga nivåer av blodplättar, och då omedelbart söka vård, så att behandling kan sättas in.

Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska risken för svår sjukdom och dödsfall. Den rapporterade kombinationen av blodproppar och låga blodplättar är mycket sällsynt, och fördelarna med Covid-19 Vaccine Janssen för att förhindra covid-19 uppväger riskerna för biverkningar.

Covid-19 Vaccin Janssen godkändes i EU den 11 mars 2021. Det har inte börjat användas i Sverige. EMA fortsätter att övervaka samtliga vacciners säkerhet och effektivitet, och kommunicerar löpande då ny information finns tillgänglig.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum