Läkemedelsverket

Möjlig koppling mellan Vaxzevria och mycket sällsynt tillstånd, men nyttan överväger risken för biverkning

Dela

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fortsatt utredningen av covid-19-vaccinet Vaxzevrias (Astra Zeneca) möjliga koppling till mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar och ibland blödning.

EMA har fortsatt sin granskning av en säkerhetssignal om blodpropp hos personer som har vaccinerats med AstraZenecas covid-19-vaccin Vaxzevria. Slutsatsen är att blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar bör anges som en mycket sällsynt biverkning av vaccinet. De flesta inrapporterade fall rör kvinnor under 60 år, och har inträffat inom två veckor efter vaccination. Hittills har inga specifika riskfaktorer kunnat identifieras.

EMA:s bedömning är att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.

Sjukvårdspersonal och vaccinerade bör vara medvetna om risken för denna mycket sällsynta kombination av blodpropp och låga halter av blodplättar, samt vara uppmärksamma på symptom, inom två veckor efter vaccination med Vaxzevria:  

  • andfåddhet
  • bröstsmärta
  • bensvullnad
  • ihållande buksmärta
  • neurologiska symtom, inklusive svår och ihållande huvudvärk eller dimsyn
  • onormala blödningar eller små blödningar under huden utanför injektionsstället.

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på blodpropp och/eller låga nivåer av blodplättar, och då omedelbart söka vård, så att behandling kan sättas in.

Vaxzevria är ett av fyra vaccin som godkänts i EU för att skydda mot covid-19. EMA fortsätter att övervaka samtliga vacciners säkerhet och effektivitet. Läkemedelsverket och EMA kommunicerar ytterligare information då sådan finns tillgänglig. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Fortsatta analyser av mycket sällsynta biverkningar för covid-19-vaccinerna Comirnaty och Spikevax6.10.2021 13:52:24 CEST | Pressmeddelande

Preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor bekräftar en ökad förekomst av myokardit hos individer som vaccinerats med Comirnaty eller Spikevax. Dessutom verkar risken för myokardit vara högre efter vaccination med två doser Spikevax än med två doser Comirnaty. Undersökningarna har utförts i nationella befolkningsregister kopplade till nationella vaccinations- och hälsodataregister.

Ny modell föreslås för att fortsatt driva Läkemedelsboken15.9.2021 07:50:42 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Läkemedelsverket en utredning om hur en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken skulle kunna ske i Läkemedelsverkets regi. Läkemedelsboken riktar sig till vårdpersonal, apotekspersonal och studenter. Den är, och ska fortsätta vara, en producentobunden kunskapskälla med aktuell information om de vanligaste sjukdomarna, läkemedelsbehandling och relevanta föreskrifter i en svensk klinisk kontext.

Ny kunskap med fler behandlingsalternativ - uppdaterad behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom14.9.2021 09:11:52 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom omfattar tydligare stöd för optimering av läkemedelsbehandling, nya behandlingsprinciper och belyser mer utförligt säkerhetsaspekter. Exempelvis uppmuntras en helhetssyn i behandlingen där kontinuerligt utvärderade mål utformas tillsammans med patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum