Universitetssjukhuset Örebro

Möjlighet att testa sitt brunnsvatten kostnadsfritt genom ny studie

Dela
Arbets- och miljömedicin bjuder in alla som har egen brunn i Örebro län, grävd eller borrad, att delta i en studie där man ska undersöka om det förekommer förhöjda halter av metaller i dricksvattnet. Analyserna är utan kostnad för alla som deltar i studien.

Oftast är möjligheten att få bra dricksvatten från egen brunn god, men ibland kan kvaliteten på vattnet förändras. Det kan innehålla förhöjda halter av metaller som uran, arsenik, bly och kadmium, vilket kan bero på att det finns naturligt i marken eller i berggrunden där brunnen ligger.

En del föroreningar ger varken förändrad smak eller lukt. Vissa metaller ger inte heller akuta hälsoeffekter som man märker av direkt, men de kan däremot ge långsiktiga skador om man dricker vattnet under lång tid. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man analyserar sitt dricksvatten vart tredje år och oftare i samband med graviditet eller om det finns små barn i hushållet. Foster och små barn är särskilt känsliga för vissa ämnen, till exempel bly.

– Cirka 40 procent av de som har egen brunn i Örebro län har inte analyserat sitt dricksvatten. Vi vill därför uppmana våra länsinvånare att passa på att testa sitt brunnsvatten, samt informera om vikten av att utföra analyser. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport, berättar Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin.

Under vilken period pågår studien?

Studien pågår under våren 2022 och man kan anmäla sig fram till den 6 maj. Antalet deltagare är begränsat.

Hur anmäler man sig?

www.regionorebrolan.se/amm kan man läsa mer om och även anmäla sig till projektet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

På Arbets- och miljömedicin arbetar människor inom många olika professioner. Vårt uppdrag är att förebygga ohälsa orsakad av miljön och vi arbetar på uppdrag av Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa och olika typer av exponeringar i miljön. Hos oss står arbetsmiljö och omgivande miljö i fokus.

Patientmottagningen är kärnan i vår verksamhet. Forskning, utveckling och utbildning är andra hörnstenar i klinikens bas. Vi följer och bidrar till kunskapsutvecklingen kring aktuella frågor.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Paula – en av 24 som delar på Nyckelfondens miljoner: Forskar för att stoppa livsfarliga bakterier29.3.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu är det klart vilka forskare som får årets anslag från stiftelsen Nyckelfonden. Totalt delar 24 olika projekt på 13 miljoner kronor – pengar som helt och hållet kommer från gåvor och donationer från privatpersoner och företag. En av årets utvalda forskare är Paula Mölling, molekylärbiolog och docent på Universitetssjukhuset i Örebro, som med den allra senaste tekniken forskar för att få kunskap om hur bakterier fungerar och beter sig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum