Moment Group

Moment Group erhåller teckningsförbindelse och säkrar del av finansiering

Dela

Moment Group erhåller teckningsförbindelse om 8 100 420 kronor och offentliggör avsikt att föreslå att årsstämman beslutar att genomföra en fullt säkerställd riktad nyemission om 8 100 420 kronor till Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag samt säkrar finansiering om 12 miljoner kronor genom en lånefacilitet.

Moment Group
Moment Group

Som ett led i att säkerställa rörelsekapital för bolaget för det närmaste kvartalet avser styrelsen att föreslå att årsstämman beslutar om en säkerställd riktad nyemission om 5 400 280 aktier. Bolaget har idag erhållit en teckningsförbindelse om 8 100 420 kronor från Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag och styrelsen avser föreslå att årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en riktad emission till Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag. Styrelsen kommer att föreslå en teckningskurs om 1,50 kronor och att 5 400 280 aktier emitteras, vilket medför att aktiekapitalet ökas med 2 700 140 kronor till 16 200 844,50 kronor och medför en ökning av antalet aktier och aktiekapitalet med knappt 20 procent vilket motsvarar en utspädning om ca 16,6 procent. Bolaget tillförs 8 100 420 kronor i teckningslikvid.

Teckningskursen är satt efter förhandling med investeraren med utgångspunkt i aktiens viktade genomsnittskurs under perioden den 23 mars 2020 - 3 april 2020. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad emission är möjlig att genomföra med kort varsel och till en lägre kostnad. I kombination med den finansiering den nya ägaren kommer in med, som redogörs för nedan, ger emissionen bolaget förutsättningar att arbeta sig igenom den kris branschen nu genomgår. Som tidigare meddelats har styrelsen för Moment Group beslutat att skjuta upp årsstämman och kommer att återkomma med datum för årsstämman. Aktieägare representerande ca 40 procent av antalet röster i bolaget har åtagit sig att rösta för den riktade emissionen på bolagsstämman, som måste godkännas av två tredjedelar av rösterna representerade på bolagsstämman.

Som en åtgärd för att stärka koncernens likviditetsposition har Moment Group sedan en tid tillbaka utvärderat förutsättningarna för att erhålla en rörelsefinansiering från en eller flera externa finansiärer. Bolaget har nu ingått ett avtal med Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag samt med Engströms Trä i Brynje AB om ett lån om 12 miljoner kronor i syfte att finansiera bolagets löpande verksamhet (”Lånefaciliteten”). Lånefaciliteten har en årlig ränta om sex procent, en löptid om tolv månader och är säkerställd i form av aktiepant i bolagets dotterbolag, Conciliance AB. Då Engströms Trä i Brynje AB äger ca 15,9 procent av rösterna i bolaget är Lånefaciliteten i förhållande till Engströms Trä i Brynje AB villkorad av bolagsstämmans godkännande. Vidare är Lånefaciliteten villkorad av att bolagsstämman beslutar om att genomföra den riktade emissionen till Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag senast den 30 juni 2020.

– Det känns positivt att ha arbetat fram ett första steg på finansieringslösning som också stärker kapitalet i bolaget. Det ger förutsättningar att fortsätta det intensiva arbete som pågår med fokus på aktiviteter kring att minska kostnadsbasen och att stärka balansräkningen på längre sikt, säger Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef för Moment Group.

– Framåt innebär det ett intensivt arbete med fortsatta diskussioner med aktörer kopplat till bolagets finansiering såväl som fortsatta förhandlingar med motparter på kostnadssidan för att kunna ta bolaget igenom den kris hela upplevelsebranschen nu befinner sig i, fortsätter Josefin Dalum.

Kontakter

Bilder

Moment Group
Moment Group
Ladda ned bild

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan14.5.2020 17:52:25 CESTPressmeddelande

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps- och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

ÅRETS föreställning av Alla tiders ÅSA-NISSE på VALLARNAS FRILUFTSTEATER 2020 flyttas till sommaren 2021 8.5.2020 12:09:41 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group AB Regeringen beslöt den 11 mars att följa Folkhälsomyndigheternas restriktioner att stoppa ALLA allmänna sammankomster och offentliga träffpunkter med fler än 500 personer. Därefter från och med söndag den 29 mars får allmänna tillställningar ha max 50 deltagare. Detta gör att vi från Vallarnas friluftsteater har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lyftas under en snar framtid, men med rådande situation fattar vi nu beslutet att flytta vår verksamhet till 2021. Självklart vidtar vi detta beslut med omtanke om publikens och medarbetarnas hälsa och i förhållande till Coronavirusets framfart (covid-19) i Sverige. Därav finner vi att det blir bäst att 2020 års buskis Alla Tiders Åsa-Nisse flyttas till sommaren 2021 och blir 25 års jubileumsföreställningen. ”Inget har egentligen förändrats när det kommer till bokningsläget. Förutom att vi flyttat föreställningen ett år. De som redan bokat en biljett till årets föreställning behål

Detta har jag sett fram emot!4.5.2020 14:03:41 CESTPressmeddelande

Den 1 maj i år tillträdde jag som tillförordnad VD/Koncernchef för Moment Group. Jag har min bakgrund i konsumentvarubranschen och har haft ledande positioner i konsumentvaru- och serviceföretag såsom Carlsberg, Selecta, Procter & Gamble m fl. Nuförtiden har jag fokuserat på kortare uppdrag som interims VD och kommer närmast från tjänsten som tillförordnad VD för den svenska klädkedjan Twilfit, som vi tog igenom en företagsrekonstruktion och försäljning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum