Moment Group

Moment Groups likviditet negativt påverkad av coronapandemin - prognostiserad likviditetsbrist under mitten av fjärde kvartalet

Dela

Bolagets ledning har tidigare meddelat att bolagets likviditet bedömts vara tillräcklig för att bedriva verksamheten fram till och med utgången av 2020 under förutsättning att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020. Då restriktionslättnader uteblivit är återöppningen av bolagets olika verk-samheter inte möjlig i den utsträckning som krävs för tillfredsställande likviditet. Tillräckliga stödpaket har heller inte beslutats från regeringens håll. Bolaget bedömer därför att det finns risk för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020. Ett intensivt arbete pågår för att säkra såväl likviditeten i närtid som finansieringen på längre sikt.

Moment Group
Moment Group

Inom koncernen är majoriteten av teater- och showarenor stängda och de två som är öppna, Wallmans Köpenhamn och Wallmans Oslo, bedriver sina verksamheter i begränsad omfattning. Aktivitetsrestaurangerna STAR Bowling och Ballbreaker är de av koncernens arenor som har bäst förutsättningar under gällande restriktioner och verksamheterna visar en bra beläggning under den månad de haft öppet sedan sommaruppehållet. Eventbolagen i koncernen jobbar med genomförande och införsäljning av främst digitala möten, vilket genererar intäkter men i betydligt mindre omfattning än under normala marknadsförutsättningar.

AVISERADE LÄTTNADER I RESTRIKTIONER MED MAXANTAL OM 500 PERSONER

Regeringen aviserade nyligen att lättnader i form av ett höjt maxantal om 500 personer gått ut på remiss.

I sammanhanget är det då viktigt att notera att möjligheten att starta upp större arenor för maximalt 500 personer är obefintlig då det krävs minst 75 % - 80 % beläggning för att göra ett break-even resultat för exempelvis en teater- eller musikalproduktion. För att en musikal på China Teatern med sina 1 249 platser ska göra ett nollresultat krävs det alltså minst 950 personer i publiken plus cirka ett hundratal som jobbar på och bakom scenen. Detta bidrar till att koncernens verksamheter inte kommer att återgå i full utsträckning till följd av det höjda maxantalet.

AVISERADE STÖDPAKET

Regeringen presenterade nyligen att kulturen ges 1,5 miljarder i extra stöd för 2020 men det är fortfarande oklart vad stöden ska användas till och hur de ska sökas. Så snart detta är klarlagt krävs en snabb hantering av utbetalningar för att möjliggöra överlevnad för många aktörer i upplevelsebranschen som sitter med ökande personalkostnader till följd av minskat permitteringsstöd, höga hyror för lokaler utan verksamhet och tomma kassor.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING FRAMÅT

Inom Moment Group pågår ett intensivt arbete med flera olika spår för att säkerställa tillgången till rörelsekapital för att undvika den prognostiserade likviditetsbristen. Detta innefattar både utredning av möjligheterna att säkra likviditeten på kort sikt och att finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering. Därtill för bolaget även förhandlingar med hyresvärdar och utreder alla andra möjliga lösningar för ytterligare kostnadsbesparingar. Bolaget kommer att återkomma med närmare besked beträffande finansieringslösning så snart det finns något konkret att rapportera.

– I avsaknad av relevanta restriktionslättnader jobbar bolaget med senarelagda planer för successiv återöppning av majoriteten av verksamheterna med start under slutet av fjärde kvartalet 2020 alternativt i början av 2021. Parallellt pågår ett fokuserat arbete med att söka lösningar för att säkra likviditet och finansiering framåt, säger Otto Drakenberg tf VD/Koncernchef Moment Group.

– Vi jobbar också aktivt med att offentligt och genom möten med politiker på riksdagsnivå och medarbetare på departement och i utskott att tydliggöra, diskutera och kravställa med utgångspunkt i den tuffa situation vi och många andra aktörer i upplevelsebranschen är i och i alla dessa samtal är vårt budskap tydligt, stödpaketen behövs och de behövs NU, avslutar Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group.

Kontakter

Bilder

Moment Group
Moment Group
Ladda ned bild

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Öppet brev no. 2: UPPLEVELSEBRANSCHEN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG EN TOTAL KOLLAPS, REGERINGEN MÅSTE GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING - NU!21.9.2020 15:13:36 CESTPressmeddelande

För en månad sedan gick vi ut med ett öppet brev till regeringen som plockades upp av media och spreds i sociala kanaler. Därefter har vi intervjuats om branschens tuffa läge i Nyhetsmorgon i TV4 och en rad olika tidningar samt diskuterat frågan i möten med politiker på riksdagsnivå, med kansliråd på kulturdepartementet och med ordförande i kulturutskottet. De har alla visat ett stort intresse och ställt många frågor för att verkligen förstå branschen och det behov av tidsramar, tydlighet i restriktioner och tillräckliga stödpaket som vi alla desperat efterfrågar. Vi uppskattar dessa dialoger och finns självklart tillgängliga för en fortsättning – men för en hel närings överlevnad krävs handling – och det måste ske NU!

VD har ordet - hämtat från rapporten 1 jan-30 jun 202024.7.2020 09:13:36 CESTPressmeddelande

Perioden april till och med juni har för Moment Group dominerats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 14 msek (168 msek) vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighets-restriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent.

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum