Rekryteringsmyndigheten

Mönstringshandboken förbereder ungdomarna inför mönstringen

Dela

I mars fick 15 000 kvinnor och män födda 2002 besked om att de ska kallas till mönstring. Mönstringen startar i augusti och pågår fram till april 2021. Nytt för i år är att alla ungdomar kommer att få en handbok med tips och information om det mesta som man kan tänkas fundera på inför sin mönstring.  

Rekryteringsmyndigheten har ett informationsuppdrag som innebär att vi särskilt ska informera Sveriges unga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter man har kopplat till lagen. Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar den hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag.

Sedan tidigare finns en chatbott i Facebook Messenger där ungdomarna kan få svar på sina frågor om mönstringen och en lins i Snapchat där man kan uppleva mönstringen i AR, augmented reality. Nytt för i år är ”Mönstringshandboken” som skickas ut till alla ungdomar som ska mönstra.

Tryckt och nyskapande bok

- Varje år utvärderar vi mönstringskampanjen och där har det framkommit att väldigt många ungdomar uppskattar och läser den broschyr som skickas ut i samband med mönstringsunderlaget och gärna vill ha någonting hemskickat. Vi har därför vidareutveckla den tryckta informationen och gjort den mer informativ och intressant. I Mönstringshandboken har vi lagt till flera AR-delar som man kan utforska vidare i Snapchat, bland annat finns jag själv med som Avatar. Säger Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten.

Väl förberedd inför mönstringen

- Många 18-åringar har frågor om mönstringen. De har kanske ingen förälder eller släkting som mönstrat och många vet inte vad som händer under en dag på mönstringskontoret. Det är en skyldighet att mönstra om man blir kallad så det är viktigt att man är väl förberedd och vet vad som gäller, säger Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten.

Bäst lämpade får göra grundutbildningen

De som väljs ut att genomföra grundutbildning med värnplikt är de som bedöms ha bäst förutsättningar för respektive befattning. Både fysiska förutsättningar och inställning till att göra grundutbildningen påverkar bedömningen. Den första grundutbildningen med värnplikt för gruppen födda 2002 startar under sommaren 2021. Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på olika ställen i landet.

Totalt kommer Rekryteringsmyndigheten att skriva in cirka 5 500 ungdomar som ska göra sin värnplikt vid något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige. Kallelsen med tid och plats för mönstringen får man cirka två månader innan mönstringsdagen. 

Kontakt:

Marinette Nyh Radebo
Kommunikationschef
070-144 21 05

Per Andersen Helseth
Presskontakt
070-829 38 75

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Mönstringshandboken omslag
Mönstringshandboken omslag
Ladda ned bild
Nönstringshandboken läsa
Nönstringshandboken läsa
Ladda ned bild

Om

Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 00https://www.rekryteringsmyndigheten.se/

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Rekryteringsmyndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet är att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar vi också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

För övrigt är vår uppgift att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Vi ansvarar även för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomför vi undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället exempelvis Tullverket, MSB och Kustbevakningen.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 230 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningsenheterna i Malmö och i Stockholm.

 

Följ Rekryteringsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rekryteringsmyndigheten

Inbjudan till pressträff 18 september klockan 12.00 i anslutning till invigning av Rekryteringsmyndighetens nya lokaler på Tegeluddsvägen 29A i Stockholm17.9.2020 16:50:00 CESTPressmeddelande

Försvarsminister Peter Hultqvist inviger Rekryteringsmyndighetens nya lokaler i Stockholm. I samband med detta bjuder generaldirektör Christina Malm in till pressträff där försvarsministern också deltar. På grund av pandemin finns tyvärr inga möjligheter att visa lokalerna, men lokalerna kommer att presenteras muntligen av generaldirektör Christina Malm. Pandemin har påverkat Rekryteringsmyndigheten som infört skyddsåtgärder. Dessa regler gäller även vid pressinbjudan. Du är välkommen om du har varit fullt frisk i minst två dygn. Håll avstånd på minst 1,5 meter och tänk på handhygien. Det finns möjlighet att ställa frågor om pandemins påverkan på mönstringen av totalförsvarspliktiga inför grundutbildningen med värnplikt, såväl som påverkan på de prövande till Försvarsmakten och till Polismyndigheten. Föranmälan till pressträffen krävs. Anmälan skickas till Marinette Nyh Radebo marinette.nyhradebo@rekryteringsmyndigheten.se senast klockan 10.30 18 september. Presslegitimation krävs. Max

Rekryteringsmyndigheten öppnar för nationell prövning12.6.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 15 juni återgår Rekryteringsmyndigheten till att pröva sökande från samtliga län i Sverige. Rekryteringsmyndigheten återgår därmed till nationell prövning. Bakgrunden är det regeringsbeslut som medger symptomfria personer att resa inom Sverige från och med den 13 juni. Det innebär att den tidigare hänsyn som tagits till skillnader i smittspridning inom landet har spelat ut sin roll. Rekryteringsmyndigheten har i dialog med Folkhälsomyndigheten kommit fram till att en återgång till ordinarie upptagningsområden för prövningsverksamheten nu framstår som det lämpligaste alternativet. Säkerhet i fokus - Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen, säger Chri

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten2.6.2020 14:04:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 8 juni utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Gävleborgs, Västra Götalands och Östergötlands län får möjlighet att pröva i Stockholm. Boende och folkbokförda i Värmlands län får möjlighet att pröva i Malmö. Rekryteringsmyndigheten har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten inför beslut om att från och med vecka 24 utöka prövningsverksamheten. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge, Skåne, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Kalmar och Jönköpings län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Bakgrund till beslutet Skillnaden i smittspridning mellan länen har börjat utjämnas, men alltjämt finns några län med låg smittspridning, till exempel i delar av Norrland och på Gotland. Södermanlands och Örebro län har fortsatt en hög smittspridning. Rekryteringsmyndigheten bedömer därför att det mot bakgrund av ovanstående i nulä

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten12.5.2020 10:02:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 18 maj utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län får möjlighet att pröva i Stockholm. Kalmar och Jönköpings län får möjlighet att pröva i Malmö. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge och Skåne län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Säkerhet i fokus Säkerheten för både prövande och personal har största prioritet. För att undvika trängsel vid prövningen kommer antalet upprop att utökas. Det innebär att de prövande bättre sprids över dagen i lokalerna. Alla som kommer till Rekryteringsmyndigheten uppmanas också att tänka på att undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken under resan till prövningen, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten. För att kunna genomföra prövningen på ett säkert och kontrollerat sätt har Rekryteringsmyndigheten redan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum