Morgongåva utvecklas genom unikt samverkansprojekt

Dela

En unik överenskommelse om ett samverkansprojekt för utveckling av Morgongåva tätort signeras i dagarna. Projektet handlar om att förbättra trafiksituationen i och kring företagsparken för de som bor och arbetar i Morgongåva. Undertecknare av projektet är Region Uppsala, Heby kommun och Morgongåva Företagspark, tillsammans med företagen Apotea, Adlibris, Babyland och Widforss som alla har sitt logistiklager i Morgongåva.

Foto: Henrik Lindley
Foto: Henrik Lindley

Den snabba e-handelstillväxt som sker i Morgongåva har bidragit till ökade godstransporter och ökat antal persontransporter. Parterna i samverkansprojektet ser ett stort behov av att minska persontransporterna med bil till och från tätorten för att komma till rätta med dagens trafiksituation. Genom att ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att främja hållbara resor och transporter hoppas parterna kunna effektivisera trafikflödena i tätorten och förbättra trafiksäkerheten. Förändringarna är också angelägna för att nå målen i Agenda 2030.

- E-handelsverksamheten i Morgongåva expanderar och har redan en mångmiljardförsäljning och ytterligare utbyggnad planeras, därför är hållbara transporter ett viktigt samarbete. säger Henrik Lindley VD för Morgongåva Företagspark.

Inom ramen för överenskommelsen har en handlingsplan tagits fram. Bland aktiviteterna i handlingsplanen kan nämnas:

  • Utreda om arbetstidernakan anpassas efter kollektivtrafiken eller/och kollektivtrafiken kan anpassas till skifttiderna.
  • Installera realtidsinformation om kollektivtrafiken (tider, förseningar mm) på de större arbetsplatserna i företagsparken.
  • Se över hur tung trafik i Morgongåva kan optimeras avseende miljö och flöden.
  • Arbeta för att en vägplan finns fastställd för en gång- och cykelväg mellan Vittinge och Morgongåva.
  • Arbeta för att öka andelen resande som använder kollektivtrafik.

-        Vi är mycket glada över den snabba tillväxt som vi ser bland E-handelsbolagen i Morgongåva. Nu behöver vi tillsammans arbeta vidare så att vi får en hållbar och säker trafiksituation för våra kommuninvånare och anställda som pendlar till Morgongåva Företagspark. Jag är mycket stolt och nöjd över det nära samarbete som utvecklats mellan alla berörda parter, säger Åsa Nylander, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Heby Kommun.

För ytterligare information:

Henrik Lindley, VD Morgongåva Företagspark, telefon 076-104 82 14

Åsa Nylander, Förvaltningschef Heby Kommun, telefon 0224-361 80

Helena Klange, Presschef Trafik och Samhälle, telefon 070-367 73 44.

Bilder

Foto: Henrik Lindley
Foto: Henrik Lindley
Ladda ned bild

Om

Trafik och samhälle
Trafik och samhälleFölj Trafik och samhälle

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafik och samhälle

Tätortstrafiken i Bålsta får en översyn22.2.2021 13:50:05 CETPressmeddelande

Ett samverkansavtal har upprättats mellan Region Uppsala och Håbo kommun för att se över tätortstrafiken i Bålsta samt resan till och från hållplatsen och stationen. Syftet med samarbetet är att ta höjd för framtida samhällsutveckling eftersom ett ökat antal invånare i Håbo kommun gör att kollektivtrafiken behöver vara än mer attraktiv och effektiv. Till exempel behöver det lokala busslinjenätet justeras med nya målpunkter.

MTR Jota ny trafikutövare av Upptåget9.12.2020 16:31:11 CETPressmeddelande

I dag onsdag 9 december tilldelade Mälardalstrafik ett nytt trafikavtal för Mälartåg. Det är MTR Jota AB som får förtroendet att köra trafiken med Mälartåg och ansvara för fordons- och depåunderhåll från och med den 12 december 2021 och åtta år framåt. Det nya Mälartågsavtalet omfattar trafik på fem regionala tåglinjer i Stockholm-Mälardalen, från Linköping i söder till Gävle i norr, Stockholm i öster och Örebro i väster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum