Tidningsutgivarna

Morgonpressen växer – både på annons- och läsarsidan

Dela

Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare ökade med 3 procent under 2022 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Under 2022 års första kvartal ökade annonsintäkterna, jämfört med motsvarande period förra året då pandemin orsakade en fortsatt kräftgång på annonssidan. Det de två förstakvartalen har gemensamt är att konsumenternas vilja att betala för digitala abonnemang ökade, om än mindre kraftigt under 2022 års första kvartal.

Annonsintäkterna ökade med 5 procent till 644,6 miljoner kronor under 2022 års första kvartal. Konsumentintäkterna växte med 2 procent till 1,56 miljarder kronor under perioden januari-mars 2022. Morgontidningarnas totala intäkter ökade med 3 procent till 2,2 miljarder kronor under årets första kvartal, jämfört med motsvarande period 2021.

”Under ett kvartal präglat av stora nyhetshändelser som OS i Kina, invasionskrig i Ukraina och stigande inflation som pressar fram räntehöjningar står morgonpressen stadigt, både som nyhetsförmedlare och annonskanal. Samtidigt hade jag hoppats att tillväxten på annonssidan skulle ha varit större”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Kontakter

Länkar

Om

Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00https://tu.se/

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

Tidningsutgivarna (TU) är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se
 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

Följ Tidningsutgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tidningsutgivarna

Nej till sekretess och detaljstyrning23.5.2022 13:26:01 CEST | Pressmeddelande

TU säger nej till ny sekretessregel TU har yttrat sig över en utredning (SOU 2022:12) om ”Startlån till förstagångsköpare av bostad”. TU har inga synpunkter om startlånen i sig, men avstyrker förslaget om en ny sekretessbestämmelse för uppgifter om startlån till förstagångsköpare av bostad med undantag för uppgifter om nedskrivning eller avskrivning av lån på grund av sjukdom. Om förslaget ändå genomförs förordar TU att sekretessbestämmelsen utformas med ett rakt skaderekvisit, d v s med en presumtion för offentlighet. Läs hela remissyttrandet här >> TU yttrar sig över förslag om bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder TU har yttrat sig över "förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information (Fi2022/01195). TU ser generellt sett positivt på att det ställs stora krav på hur bland annat miljöpåståenden kom

Lägesrapport, Johan Taubert20.5.2022 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Redan samma vecka som ryska trupper inledde sitt anfall mot Ukraina tog Tidningsutgivarna beslut om att donera en miljon kronor till stöd för ukrainska journalister och lokala publicister. Nu i veckan beslutade en enig TU-styrelse att skjuta till ytterligare 60 000 euro. Pengarna går till Ukrainian Media Fund, som Tidningsutgivarna varit med och startat tillsammans med våra nordiska systerorganisationer, Bonnier News och Gazeta Wyborcza Foundation. Med hjälp av bland annat Ukrainas motsvarighet till Tidningsutgivarna och landets journalistförbund förser fonden ukrainska journalister med arbets- och skyddsutrustning samt bidrar till att de varje månad kan kvittera ut en lön. Jag har tidigare informerat om de pluggannonser vi tagit fram (använd gärna dem!) och som berättar om dagspressbranschens engagemang i fonden. Veckans beslut av TU:s styrelse är ytterligare ett kvitto på hur branschen genom TU sluter upp och i verklig handling visar solidaritet med kollegorna i Ukraina. Regeringen h

TU tillstyrker förslag om ett starkare straffrättsligt skydd för journalister som hotas16.5.2022 08:59:09 CEST | Pressmeddelande

TU har yttrat sig över den statliga utredningen om hot mot bl a journalister. TU tillstyrker utredningens förslag om att införa en särskild straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bestämmande av straff ska anses försvårande om den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att denne eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. Läs hela remissyttrandet här >>

Tillväxt i läsar- och annonsaffären13.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Information exklusiv för TU:s medlemmar – Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare ökade med 3 procent under 2022 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Under 2022 års första kvartal ökade annonsintäkterna, jämfört med motsvarande period förra året då pandemin orsakade en fortsatt kräftgång på annonssidan. Det de två förstakvartalen har gemensamt är att konsumenternas vilja att betala för digitala abonnemang ökade, om än mindre kraftigt under 2022 års första kvartal. Morgonpressens annons- och läsarintäkter, kvartal 1 2022 Morgonpress Annonsintäkter Läsarintäkter Totalt Mnkr Utv., % Mnkr Utv., % Mnkr Utv., % Landsortspress (103 st) 359,4 4 849,3 2 1 208,7 3 Storstadspress (6 st) 285,2 6 710,9 2 996,1 2 Totalt (109 st) 644,6 5 1 560,2 2 2 204,8 3 Miljoner kronor netto, förändringen i procent avser jämförbara titlar relativt samma period föregående år. TU:s läsarstatistik görs

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum