TU - Medier i Sverige

Morgonpressens digitala läsarintäkter ökar

Dela

Förra året ökade morgontidningarnas digitala läsarintäkter drygt 13 procent. Allra störst var ökningen för de stora landsortstidningarna med en upplaga över 30 000 exemplar. Deras digitala läsarintäkter mer än fördubblades 2017, jämfört med föregående år. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

- Den nya statistiken visar tydligt att allt fler är villiga att betala för kvalificerad journalistik. Och det för både tryckta och digitala nyheter, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU – Medier i Sverige.

TU:s nya branschstatistik bygger på uppgifter från 87 jämförbara titlar, varav fyra är storstadstidningar och 83 är landsortstidningar, och den är ytterligare ett tecken på att dagens morgontidningsaffär till stora delar är en läsar- och användardriven affär. I fjol stod prenumerations- och lösnummerförsäljningen i tryckta och digitala kanaler för cirka 57 procent av morgonpressens intäkter. Näst största intäktskälla var annonserna i den tryckta tidningen med en intäktsandel på ungefär 35 procent. Den digitala annonsförsäljningen stod i sin tur för drygt 8 procent av de samlade annons- och läsarintäkterna 2017.

De fyra storstadstidningar, det vill säga morgontidningar som ges ut i Stockholm, Göteborg och Malmö, som ingår i statistiken ökade sina totala läsarintäkter med drygt en procent förra året. Drivkraften i tillväxten var den digitala abonnemangsförsäljningen, som ökade med drygt 14 procent under året, jämfört med 2016. Under andra halvåret hämtade storstadspressen dessutom upp den intäktsminskning som den tryckta upplagan noterade under årets första sex månader.

Landsortstidningar med en upplaga mellan 15 000 och 30 000 exemplar ökade också sina intäkter från de tryckta prenumerationerna under andra halvåret. Och det jämfört med både föregående hel- och halvår. Den utvecklingen omfattade inte alla landsortstidningar vars totala läsar- och användarintäkter minskade med ungefär en procent under 2017, jämfört med året innan. Landsortspressens digitala läsarintäkter ökade däremot med cirka 12 procent. Allra största var ökningen för de landsortstidningar som har en upplaga över 30 000 exemplar. I den kategorin var tillväxten 112 procent.

Den genomsnittliga storstadstidningen hade enligt TU:s aktuella siffor annons- och läsarintäkter på 834,3 miljoner kronor under 2017. Den genomsnittliga intäkten för landsortstidningarna var 62,4 miljoner kronor. Och av dessa intäkter hade i storstadspressens fall 79 procent sin grund i de tryckta kanalerna. Motsvarande andel hos landsortspressen var 88 procent.

TABELL. Morgonpressens intäktsfördelning 2017 (2016), %

Intäktstyp

Morgonpress

2017 (2016), %

Storstad

2017 (2016), %

Landsort

2017 (2016), %

Tryckta kanaler (annons- och läsarintäkt)

84 (86)

79 (81)

88 (89)

Digitala kanaler (annons- och läsarintäkt)

16 (14)

21 (19)

12 (11)

 

100 (100)

100 (100)

100 (100)

 

     

Annons i tryckta kanaler

35 (38)

29 (32)

39 (42)

Annons i digitala kanaler

8 (8)

10 (10)

7 (6)

Användar- och läsarintäkter

57 (54)

61 (58)

54 (52)

 

100 (100)

100 (100)

100 (100)

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Följ TU - Medier i Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TU - Medier i Sverige

Dagens skatteregler gynnar utländska it-bolag på svenska mediers bekostnad3.12.2018 08:30Pressmeddelande

Nordiska skatteregler favoriserar företag som Google och Facebook på de nordiska mediebolagens bekostnad. Det visar ny rapport som konsultbyrån PWC skrivit på uppdrag av mediernas branschorganisationer i Norden: Danske Medier, Mediebedriftene, Medieförbundet och TU – Medier i Sverige. Den oberoende rapporten gör också klart att dagens skattelagstiftning är dåligt anpassad för digitala affärsmodeller och att den snedvrider konkurrensen. Därför uppmanar de nordiska organisationerna, i en gemensam debattartikel i Dagens industri, Nordens regeringar att snabbt och aktivt verka för rättvisa och konkurrensneutrala skatteregler.

De bestämmer vem som vinner Årets Dagstidning 201923.10.2018 09:30Pressmeddelande

Helle Klein, Erik Modig och Anna Serner är tre av de 16 personer som utser vinnarna i mediehusens stora pris, Årets Dagstidning 2019. Vinnarna i prisets sju olika klasser presenteras på Berns Salonger i Stockholm den 11 april 2019. Årets Dagstidning arrangeras årligen av branschorganisationen TU – Medier i Sverige och syftar till att lyfta fram mediebranschens innovationskraft, journalistiska kunnande och demokratiska uppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum