RF/SISU

Mörka siffror för idrotten – men västerbottningarnas engagemang tänder hoppet

Dela

Förra veckan släppte Riksidrottsförbundet mörka siffror som visar den stora utmaning idrottsrörelsen, på grund av pandemin, har framför sig. Ljusare är att västerbottningarnas engagemang och intresse för idrotten inte verkar ha svalnat. Det avslöjar en attitydundersökning genomförd av RF-SISU Västerbotten.

Riksidrottsförbundets statistik, som baseras på närmare 9000 idrottsföreningars LOK-stödsansökningar, talar sitt tydliga språk. Deltagartillfällen för ungdomsidrotten har under våren 2021 (jmf våren 2019) minskat med 16 procent för barn 7-12 år, 14 procent för 13-16-åringar, 21 procent för 17-20-åringar och hela 38 procent för de yngre vuxna 21-25 år. En enorm nedgång syns dessutom bland aktiva med funktionsnedsättning där deltagartillfällena minskat med hela 70 procent.  

– Det här är ett historiskt tapp som saknar motstycke i svensk idrottsrörelse. Nu gäller det att se till att länets idrott kommer igång med full kraft igen. Och det är ingen isolerad idrottsfråga, det är en gemensam folkhälsofråga, kommenterar Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten. 

Västerbottningarnas engagemang för idrotten är fortsatt starkt 

Pandemin och de svarta siffrorna till trots, verkar engagemanget och intresset för idrotten i länet ändå inte ha svalnat, när västerbottningarna själva ger sin bild. Det visar en attitydundersökning som RF-SISU Västerbotten genomförde i våras, där västerbottningar 18 år och uppåt fick svara på frågor om hur ofta de idrottar, hur engagerade de är i idrottsrörelsen och hur viktig de tycker att idrotten är för samhället. Resultatet visar bland annat att hela 76 procent instämmer i att idrottsrörelsen är en mycket viktig del av samhället, och 44 procent, inte långt ifrån varannan västerbottning, uppger att hen är medlem i minst en idrottsförening. Bland de som har barn svarade 6 av 10 att barnen/t är med i en idrottsförening och att 7 av 10 föräldrar är då själva aktivt engagerade i föreningen. Därtill svarade hela 40 procent av föräldrarna som idag inte är engagerade att de skulle kunna engagera sig – om de blir tillfrågade. På frågan om de tror att pandemin kommer att påverka deras, eller deras barns, framtida engagemang inom idrotten svarar de flesta att de inte tror det.   

– Vi vet sedan tidigare att Västerbotten har starka traditioner av både folkrörelser och idrott, så resultatet i sig är inte så förvånande. Vi genomförde 2018 samma attitydundersökning som då visade i stort sett samma resultat. Men, i kölvattnet av pandemin är det såklart extra skönt med en bekräftelse på att det fortsatt finns ett enormt engagemang för länets idrott. Det ger kraft och energi till rörelsen att orka återstarta och utvecklas.  

– Förutom kraft och energi ger det också alla som är med och finansierar idrotten och verkar för folkhälsan i samhället, såväl offentliga som privata aktörer, goda anledningar att hjälpa till och bygga upp idrotten igen. För det är inget snack om att underlaget för och viljan till en livskraftig idrottsrörelse i länet fortsatt finns, avslutar Bromark. 

 
Om attitydundersökningen: 

  • En undersökning om västerbottningarnas attityder till och engagemang i och för idrottsrörelsen. 
  • 600 svarande = beräknat 5-procentig felmarginal på en population av Västerbottens storlek. 
  • Slumpmässigt urval av personer boende i Västerbotten. 
  • Åldersintervall 18-80 år.  
  • Datainsamlingsperiod: 22 april–7 juni 2021. 

Om Riksidrottsförbundets statistik: 

Riksidrottsförbundet ha tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för våren 2021 som baseras på föreningars LOK-stödsansökningar. Siffrorna baseras på närmare 9000 föreningsansökningar och jämförs med samma period 2019.

För mer information, kontakta: 

Niclas Bromark
Länsidrottschef RF-SISU Västerbotten
070-551 43 11 

Kontakter

Niclas Bromark
Länsidrottschef RF-SISU Västerbotten
070-551 43 11

Linn Lundström
Marknads- och kommunikationschef
070-308 84 24

Länkar

Om

RF/SISU
RF/SISURF-SISU Västerbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund i Västerbotten.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

Dålig återväxt i pandemins spår – vi är alla oroliga för ungdomarna15.11.2021 13:35:35 CET | Pressmeddelande

En undersökning från Riksidrottsförbundet (RF) visar att inomhusidrotter tappat mer än 20 procent av sina deltagartillfällen under 2020. Coronapandemin har slagit hårt mot idrotten. Endast barn har kunnat träna frekvent och vi upplever återväxten i de äldre målgrupperna som ett mycket stort problem. De ungdomar vi verkligen behöver vara oroliga för är de i yngre tonåren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum