Motormännen

Mörkret en av Sveriges största trafikfaror så här års

17.11.2016 07:55 | Motormännen

Dela

Varje höst och vinter* omkommer eller skadas cirka 380 fotgängare och cyklister i kollisioner med motorfordon i Sverige. Ungefär 65 procent av de fotgängare som skadas eller omkommer i kollisioner, gör det under månaderna oktober till och med februari. De flesta olyckorna sker i mörker och orsaken bakom olyckorna är ofta att oskyddade trafikanter upptäcks försent. För att uppmärksamma hur viktigt det är att synas i trafiken delar Motormännen ut reflexer på cirka 20 orter under november månad.

– Mörkret i kombination med dåligt väglag ökar olycksrisken för cyklister och fotgängare kraftigt. En vanlig decembermånad omkommer dubbelt så många fotgängare som under en normal sommarmånad. Att bära ordentliga reflexer är en mycket enkel åtgärd som räddar liv, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Reflexer gör enorm skillnad. Utan reflex kan en mörkklädd person synas på så kort avstånd som 10 - 20 meter från en bil med halvljus, det är kortare än stoppsträckan i 40 kilometer per timme. Med bra reflexer kan en person upptäckas på över 120 meters håll.

– Att öka reflexanvändningen är en mycket viktig fråga för oss. Våra medlemmar går, cyklar, åker kollektivt och i bil. Som bilförare vill man aldrig råka ut för att köra på en annan människa. Kan Motormännen bidra till ökad reflexanvändning för gående och cyklister kan ännu fler känna trygghet i trafiken och välja dessa alternativ, säger Carl Zeidlitz.

Genom att dela ut 10 000 reflexer och informera om hur stor skillnad reflex gör för trafiksäkerheten i höstmörkret, ska organisationen bidra till att få ner antalet olyckor med oskyddade trafikanter inblandade. Reflexerna kommer att delas ut under en eller ett par eftermiddagar i mitten av november på platser där många gående och cyklister rör sig.

Även om bilister fortfarande är den trafikantgrupp där flest omkommer har antalet allvarligt skadade gående och cyklister ökat, relativt sett.

- Reflexkampanjen är ett samarbetsprojekt mellan Motormännen, Synoptik och den internationella motororganisationen FIA. Synoptik erbjuder kostnadsfri synundersökning till medlemmar i Motormännen. I vintermörkret är det lika viktigt att se bra, som att synas, avslutar Carl Zeidlitz.

Även den internationella motororganisationen, FIA, uppmärksammar i höst hur viktigt det är med reflex. På kontinenten har man inte alls samma tradition av reflexanvändning som här i Nordeuropa med våra långa och mörka vintrar. FIA lyfter framför allt barns utsatthet och vikten av de syns i trafiken genom kampanjen #StayBright. På staybright.org finns informativ grafik, filmer och posters med topförare från Formel 1 och andra motorsporter som stödjer reflexanvändning och #StayBright.

Under vintrarna 2014 - 2015 och 2015 - 2016 har 775 gående och cyklister skadats och 56 har omkommit i kollisioner med fordon. Statistiken kommer från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition).

* Oktober till och med februari.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig
Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig
Ladda ned bild

Länkar

Om

Motormännen
Motormännen
Fridhemsgatan 32
112 40 Stockholm

08-690 38 00http://www.motormannen.se

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på www.motormannen.se

Följ Motormännen

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Motormännen

Så är skicket på Sveriges vägar – län för län19.7.2017 10:00Pressmeddelande

Motormännens vägombud har med innovativ teknik granskat kvaliteten på 73 000 km av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län. Resultatet visar att 1,3 % av det undersökta Europavägnätet, 0,9 % av det undersökta riksvägnätet och 2,1 % av undersökta länsvägnätet är underkänt och håller en så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt nyhetsrum