Lunds stift, Svenska kyrkan

​​Möt nomineringsgrupperna inför kyrkovalet

Dela

Media hälsas välkomna till Domkyrkoforum måndag 11 september klockan 10.00. Representanter för 12 av de 13 nomineringsgrupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige presenterar sina valprogram och svarar på frågor.

Vid pressträffen medverkar:

 • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Kerstin Engle
 • Borgerligt alternativ, Mats Hagelin
 • Centerpartiet, Lars-Ivar Ericson
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan – FiSK, Per Johansson
 • Frimodig kyrka, Magnus Nilsson
 • Församlingsgemenskap i Lunds stift (Närvarar inte)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Bo Herou
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan, Siv Bildtsén
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan - POSK, Joakim Persson
 • Sverigedemokraterna, Daniel Engström
 • Trygghetspartiet i Svenska kyrkan, Erling Hansen
 • Vänstern i Svenska kyrkan, Tonnie Philipsson
 • Öppen kyrka – en kyrka för alla, Anders Nihlgård

Läs mer om nomineringsgrupperna på Lunds stifts valwebb.

För mer information:
Eirik Ski, 1:e stiftsjurist
Telefon: 046-15 55 12E-post: eirik.ski@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum