Fastighetsägarna

Mötesplatsen för byggande och utveckling i Jönköping

Dela

Jönköpingsdagen 25 april är en mötesplats som fokuserar på Jönköpings framtida utveckling och belyser områden som påverkar byggande, tillväxt och investeringar. Dagen vänder sig till fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, politiker och tjänstemän med flera som är engagerade i hur Jönköping ska utvecklas. Jönköpingsdagen körs nu för tredje gången och är en mötesplats för näringsliv och kommun, vi lyssnar på intressant föreläsare och får chans att mingla och nätverka.

- Jönköping är en attraktiv kommun och det är oerhört viktigt att vi möts mellan näringsliv och kommun för att skapa förutsättningar för våra olika roller och de uppdrag vi har. För det är tillsammans som vi utvecklar Jönköping, säger Mia Adelöf Byggföretagen.

Nedan följer några hållpunkter för dagen och det kommer att finna möjlighet för media att prata med talarna och lokala företrädare.

Fullständigt program och mer information hittas på Jonköpingsdagen.se

Några intressanta hållpunkter:
10.55
Hållbart byggande och förvaltning

Elektrifiering vad betyder det för Jönköping och samhällsbygget
Fridolf Eskilsson, Ordförande energiföretagen Sverige

Hållbara installationer
Thérèse Kuldkepp, Expert hållbarhet Installatörsföretagen

Hållbar fastighetsförvaltning – Våra utmaningar?
Filip Elland, Hållbarhetschef Castellum

Hur når vi målen?
Diskussion med medverkan av inledare samt Ulrika-Malmsten Persson, hållbarhetschef HSB Göta och Martin Bergqvist Skanska Betong.

13.20
Lönsamma infrastruktursatsningar och stationslägen nya stambanor
Göran Cars, professorsamhällsbyggnad, KTH

Jönköpings city – ett levande regionalt centrum i förändring
Inledare Peder Karlen, Ordförande Jönköping City AB
Samtal om Jönköpings centrum medverkar gör
Julia Sandwall, Kultur Jönköping
Bengt Mattias Karlsson Stadsarkitekt
Annike Thoren, Peab Projektutveckling

Vid frågor kontakta:

Byggföretagen, Mia Adelöf
mia.adelof@byggföretagen.se 036-34 62 61

Fastighetsägarna, Elin Rickardsson
elin.rickardsson@fastighetsagarna.se 036- 30 49 82

Installatörsföretagen, Erik Karlsson
erik.karlsson@in.se 036-30 32 23

Jönköpings kommun, Sven Rydell
sven.rydell@jonkoping.se 036-10 55 08

Åstrand PR, Dhan Åstrand
dhan.astrand@ahstrandpr.se 070 555 62 27

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna vill minska konflikterna i utsatta områden20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten "Så skapar vi socialt välmående bostadsområden." Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin, för att ge fastighetsägare verktyg att bedöma konfliktlägen, öka säkerheten och bygga motkraft genom grannskap.

Mer behövs för fungerande social bostadspolitik30.3.2022 13:04:59 CEST | Pressmeddelande

Uppdraget till regeringens utredare av den sociala bostadspolitiken har varit alltför snävt. Det innebär att förslagen från utredningen inte räcker till för dem som står längst från bostadsmarknaden. Regeringen behöver därför ta vara på utredarens uppmaning att utreda den sociala bostadspolitiken ytterligare. Det nya bostadspolitiska mål och det ambitiösa ramverk för analys och ansvarsfördelning mellan stat och kommun som utredaren föreslår får gärna tjäna som utgångspunkt. Förslaget om nya regler för vilka krav som får ställas på hyresgäster riskerar emellertid att försämra ett fungerande system och bör därför läggas i papperskorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum