Motormännen

Motormännen kräver: Utred konsekvenserna av miljözoner i kommunerna

Dela

Regeringen har meddelat att kommuner får inrätta miljözoner från 2020. Alla har självklart rätt till god luftkvalitet. Motormännen anser att om miljözoner ska inrättas, ska det finnas ett tydligt samband mellan utsläpp från personbilar och de platser och tider när miljözoner ska gälla.

Det finns flera frågor som behöver besvaras innan kommunerna tar beslut om miljözoner. Hittills har ingen utredning gjorts om hur handeln, tjänste- och transportsektorn påverkas av tuffa avskärmande zoner. Och inte heller om hur samhällsekonomin påverkas när hushållen tvingas till stora utgifter för nya bilar.

Från Motormännens sida saknar vi ett helhetsgrepp när det gäller att fortsätta förbättra luftkvaliteten i våra tätorter. Det är inte rimligt att konsumenterna ska ta hela ansvaret. Biltillverkarna går helt fria, trots att det är just biltillverkare som har trixat med utsläppssiffrorna. Det har bidragit till högre utsläpp än vad vi konsumenter hade kunnat förvänta oss.

Det nya fordonsskattesystemet bonus-malus och den senaste reningstekniken kommer att innebära betydligt renare bilar framöver – utan miljözoner. Men nu befarar vi att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta kraftigt försenas. På grund av debatten om diesel, väljer konsumenterna mindre klimatvänliga bensinbilar istället för dieselbilar som kan tanka förnyelsebart. Det anser vi är en olycklig utveckling.

Vi förväntar oss att kommunpolitikerna tar ansvar och noga utreder konsekvenserna av att införa miljözoner i den egna kommunen.

Uttalande taget vid Motormännens Riksförbunds kongress 22 april 2018

Kontakter

Länkar

Om

Motormännen
Motormännen
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00http://www.motormannen.se

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på motormannen.se

Följ Motormännen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Motormännen

Svag konsumentlagstiftning6.12.2018 10:24Pressmeddelande

Konsumentverket har skickat ut en remiss om revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. – I vårt remissvar påpekar vi att det finns en risk i att riktlinjerna för information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, implementeras som ”allmänna råd” och inte genom lagstiftning. Utan lagstiftning kan det bli svårt att få fram vägledande praxis på området, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum