PR Direkt

Motsatta lånetrender för företag i Sverige och Finland

Dela

En sviktande tillväxt och en lågkonjunktur som kan vänta runt hörnet, tycks inte dämpa de svenska företagens vilja att söka företagslån ökar enligt de flesta expertbedömningarna. Under det tredje kvartalet 2019 ökade bankernas utlåning till små och medelstora företag med fem procent jämfört med det andra kvartalet och även Almi rapporterade en ökad företagsutlåning under det tredje kvartalet. Vidare tror en majoritet av bankerna på en fortsatt ökad företagsutlåning i Sverige, allt enligt Almis Låneindikatorn 2019.

Intressant nog är utvecklingen den motsatta i vårt östra grannland i Finland.  Enligt bankbarometer som finansbranschens centralförbund Finans Finland minskade andelen nya lån till företag under det tredje kvartalet 2019 jämfört med det föregående kvartalet. Mest minskade intresset för investeringslån som skall användas för företagsutveckling och tillväxt.

Både ökat och minskat intresse för företagslån i Norden

Att det sker en avmattning på den finländska marknaden för företagslån är något som även vi på Nordiska Firmalån märkt av. När vi lanserade vår tjänst 2017 märkte vi att det fanns ett stort söktryck på efter yrityslaina (som är det finländska ordet för företagslån), men intresset är inte alls lika stort idag. Då mycket av vår trafik kommer direkt från Google märks dessa trender ganska snabbt.

Givetvis kan det finnas andra skäl till det minskade intresset som vi nu uppmärksammar, exempelvis kan det finns företag som driver mycket trafik genom Google Ads vilket då även påverkar det organiska sökresultatet. Men jämfört med den svenska marknaden där vi får motsatta indikationer, är det inte orimligt att tolka dessa förändringar som en följd av motsatta lånetrender: där intresse för företagslån minskar i Finland och samtidigt ökar i Sverige.

Många nya långivare och låneförmedlare

Att intresset är stort för företagslån i just Sverige, märks även på att många nya lånegivare försöker etablera sig på marknaden. Vi tolkar detta både som att det finns en efterfrågan på fler låneföretag som vänder sig till kommersiella verksamheter samt en effekt av en mer mättad och reglerad privatlånemarknad.

För de flesta med någon form av insyn på finansmarknaden, är medvetna om att de senaste åren har varit riktiga guld år för kreditgivare som riktat in sig på hushållen. Under dessa år har intresset för företagsutlåning varit minst sagt svagt, flera indikationer tyder dock på att denna trend tycks vara på väg att brytas i varje fall om man ser till Sverige.

Fler nya långivare behövs för att få marknaden att mogna och på sikt kan förhoppningsvis låneförmedlingarna som jämför ett stort antal företagslån med varandra, hjälpa till att pressa ner räntorna och därmed kostnaderna för lånen.

Om Nordiska Firmalån

Nordiska firmalån är en fristående jämförelse och informationsportal inom företagsfinansiering med digital närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Målsättningen är att vara den ledande jämförelsetjänsten inom företagslån i Norden.

Om

PR Direkt
Flaggan 1338
11674 Stockholm

010-551 75 00https://prdirekt.se/

PR Direkt hjälper företag och organisationer med PR och pressmeddelanden. Vi ser till så att viktiga nyheter får rätt spridning.

 

Följ PR Direkt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PR Direkt

Företagens IT säkerhet är mer hotad än någonsin när personal i större utsträckning jobbar hemma10.7.2020 13:13:06 CESTPressmeddelande

Många företag saknar helt eller delvis skydd mot den ökade storm av cyber-angrepp som organisationer utsätts för i skuggan av Covid-19 pandemin. Bristande kontroll då många anställda arbetar på distans, i kombination med förändringar i anställdas beteende när de jobbar hemma, bidrar till den ökade digitala säkerhetsutmaning som företag står inför just nu.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum