Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i Almedalen 2019: Fokus på unga hbtq-personer, statliga bidrag och ungas livsvillkor

Dela

Ungas attityder och värderingar i viktiga samhällsfrågor och ungas möjligheter att påverka sätts i fokus under Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, dagar i Almedalen.

MUCF lyfter särskilt situationen för unga hbtq-personer i Sverige.

Vi måste öka tryggheten för unga hbtq-personer i samhället genom aktivt arbete i skola, i öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Myndigheten arrangerar fyra egna seminarier och fyra tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete, SKL, Skolverket, Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Region Dalarna och Almedalarna. Bland annat seminariet ”Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land” den 2 juli där bland andra generaldirektör Lena Nyberg, civilminister Ardalan Shekarabi och Victor Ganguly från We Change deltar. Lena Nyberg och andra MUCF-medarbetare deltar också i flera andra organisationers arrangemang.

- Vi vill sprida kunskap och verka för ett öppet och inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället. Vårt fokus i Almedalen är att lyfta ungdomsperspektiv och civilsamhällets villkor i olika sammanhang, säger Lena Nyberg.

Nyligen presenterade MUCF rapporten ”Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati”, den första av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar. Denna visar att sjukvården är den viktigaste samhällsfrågan för unga, både för killar och tjejer. Samtidigt ökar polariseringen i attityder som rör invandring och jämställdhet. Unga känner också ökad oro för klimatet, krig och brottslighet.

Ungas attityder till arbete

Måndag den 1 juli arrangerar MUCF seminarium om ”Tjejers och killars samhällsengagemang – vart är vi på väg?”. Panelen består av Lena Nyberg, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Bi Puranen från Institutet för Framtidsstudier och Melvin Petersén, vice ordförande i Sveriges Elevråd.

- Unga, och särskilt tjejer, upplever att de inte själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare. Det är en oroande utveckling som alla aktörer i samhället måste ta på allvar. Annars riskerar vi att många unga halkar efter i de demokratiska processerna, i arbetsliv och utbildning, säger Lena Nyberg.

På måndag 1 juli presenteras också den andra delrapporten ”Unga med attityd 2019 - Arbete och arbetsmarknad”. Rapporten visar ungas syn på studier, arbete men också hur olika anställningsformer hänger ihop med ekonomiska svårigheter och psykisk ohälsa bland unga.

Öka trygghet för hbtq-personer

MUCF är en av få deltagare i årets Almedalsvecka som särskilt lyfter hbtq-frågor. Onsdag den 3 juli arrangeras ett seminarium på temat ”Mer än en plan - kunskap och metoder för att öka unga hbtq-personers trygghet”.

- Unga hbtq-personer är en väldigt utsatt grupp i samhället, de utsätts oftare än andra unga för hot och hat. Det här är något som måste synliggöras och som inte kan accepteras. Vi berättar bland annat om hur enskilda kommuner kan skapa tryggare och inkluderande miljöer för hbtq-personer, säger Lena Nyberg.

Bidrag och demokrati

Myndigheten tillämpar sedan några år bestämmelserna i statsbidragsförordningen mer restriktivt vid kontroll av demokrativillkoret. Det har lett till avslag på ansökningar och krav på återbetalning av bidrag för att demokrativillkoret inte varit uppfyllt. Den 3 juli arrangerar MUCF ett seminarium på temat ”Hur kontrollerar vi demokratiska värderingar - demokrativillkoret i statlig bidragsgivning”. Huvudsekreteraren i regeringens utredning om demokrativillkoren, Daniel Lindvall, deltar och presenterar de huvudsakliga resultaten från utredningen.

- Vi har bidragit till att utveckla praxis vid prövning av demokrativillkoret för bidrag. Därför är det glädjande att Demokrativillkorsutredningen nu föreslår att vi ska stödja och vägleda andra statliga aktörer om tillämpningen av demokrativillkoret, säger Lena Nyberg.

Hur lyssnar vi på unga?

MUCF:s fjärde egna seminarium har temat ”Bra ungdomspolitik bygger på kunskap om unga. Hur gör vi för att göra ungas röster hörda?” . Det handlar om målen i den nationella ungdomspolitiken, att unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Myndigheten har bland annat tagit fram databasen ungidag.se med fakta och statistik om unga och enkätverktyget Lupp för lokal och regional uppföljning av ungdomspolitiken

- Framgångsrika beslut bygger på kunskap och att vi lyssnar på vad unga själva säger. Ungdomspolitiken berör flera områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Vi arbetar för att politiker och beslutsfattare ska ha ett ungdomsperspektiv, säger Lena Nyberg.

Här kan du läsa mer om MUCF:s program i Almedalen.

Länk till programmet för Almedalsveckan 219

PRESSINBJUDAN: Delrapport två av MUCF:s attityd- och värderingsstudie ”Unga med attityd 2019 - Arbete och arbetsmarknad” presenteras måndag 1 juli, klockan 12.00 på Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lokal: B 14. För mer information kontakta MUCF:s presskontakt på telefon 010-160 10 20 eller press@mucf.se

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

52 projekt får dela på 38 miljoner kronor: ”Rekordmånga ansökningar om bidrag i år”28.5.2020 13:51:57 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt. Det är projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans. - Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol, en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF förd

Coronakrisen slår hårt mot organisationer: ”Viktiga röster i samhällsdebatten drabbas”25.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Civilsamhället påverkas starkt av coronaviruset. Många organisationer kämpar med minskade intäkter från exempelvis försäljning, deltagar- och medlemsavgifter, gåvor och sponsring. Samtidigt ökar behovet av sociala insatser och stöd till utsatta grupper. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Coronakrisen påverkar inte bara organisationernas ekonomi negativt. Den ändrar även förutsättningarna att bedriva påverkansarbete vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för demokratin. Om civilsamhällets viktiga organisationer försvagas så riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF ska, på uppdrag av regeringen, årligen följa utvecklingen av det civila samhällets villkor. Årets rapport bygger på statistik från åren 2012 till 2018 (totalt data från 2 811 föreningar), samt intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar under början av 2020. Mot bakgrund av coronapandemin utfördes även en mi

Analys från MUCF: Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen7.5.2020 09:19:32 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar. - Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. Sådana insatser leder till besparingar för samhället på lång sikt och att det minskar de ungas personliga lidande och ekonomiska utsatthet, säger generaldirektör Lena Nyberg. En av fyra av de unga som lämnade uvas-gruppen för arbete eller sysselsättning mellan åren 2004-2007 hamnade under lågkonjunkturen 2008 åter utanför arbete och studier. Drygt hälften av 16-19-åringarna i 2004 års uvas-grupp var utan arbete och studier när de fyllde 29 år, för 20-24 åringarna var det drygt en av tre. MUCF har även intervj

Rekordmånga elever röstade - men få friskolor, särskolor och yrkesprogram deltog i skolvalen30.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Rekordmånga elever (totalt 450 000) röstade vid skolvalet till riksdagen 2018 och till EU-parlamentet 2019. Valdeltagandet ökade med 16 respektive 47 procent jämfört med skolvalen 2014, visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Men det finns stora skillnader i landet. Skolor med yrkesprogram och särskolor arrangerar sällan skolval. Friskolor arrangerar skolval i betydligt lägre grad än kommunala skolor. De första skolvalen till riksdagen anordnades i slutet av 1960-talet och 1998 började valresultaten att sammanställas nationellt. Sedan 2002 har MUCF, på uppdrag av regeringen, samordnat skolval till riksdagen på grund- och gymnasieskolor och sedan 2014 även till Europaparlamentet. Vid Skolval 2018 och 2019 samarbetade MUCF med Skolverket, Valmyndigheten, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige. Flera andra organisationer genomförde olika projekt om demokratifrågor. Alla högstadie- och gymn

MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”  9.4.2020 16:19:54 CESTPressmeddelande

Med anledning av coronaviruset får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nu i uppdrag av regeringen att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer. - Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris blir deras roll ännu tydligare. Organisationer och nätverk är ofta snabba att ställa om sin verksamhet för att möta nya behov. Vi kommer omgående att starta en dialog med civilsamhället för att säkra behovet av information så att de kan få del av till exempel stödinsatser, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad. Det finns stor osäkerhet för bristande resurser och hur man ska kunna fortsätta sitt arbete. Regeringen vill nu försäkra sig om att civilsamhällets organisationer får den information som de be

Allt fler unga ägnar fritiden åt kultur – men allt färre läser böcker8.4.2020 08:01:33 CESTPressmeddelande

Allt fler unga i Sverige ägnar fritiden åt kulturaktiviteter, antingen som utövare eller som konsumenter av kultur. Ökningen är särskilt tydlig bland unga som är utrikes födda. Samtidigt minskar andelen unga som läser. Mellan åren 2007 och 2018 har andelen unga som läser böcker varje vecka halverats från 60 till 30 procent. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Rapporten är en del av MUCF:s uppföljning av det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den baseras på statistik från den nationella ungdomsenkät som MUCF genomför vart tredje år bland unga i åldrarna 16–25 år. Nio av tio unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Många unga vill också få möjlighet att lära sig nya saker på fritiden. Viktigt att mäta över tid MUCF har undersökt i vilken utsträckning som unga ägnar sig åt 13 olika fritidsaktiviteter och hur ofta de ägnar sig

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum