Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i Almedalen 2019: Fokus på unga hbtq-personer, statliga bidrag och ungas livsvillkor

Dela

Ungas attityder och värderingar i viktiga samhällsfrågor och ungas möjligheter att påverka sätts i fokus under Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, dagar i Almedalen.

MUCF lyfter särskilt situationen för unga hbtq-personer i Sverige.

Vi måste öka tryggheten för unga hbtq-personer i samhället genom aktivt arbete i skola, i öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Myndigheten arrangerar fyra egna seminarier och fyra tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete, SKL, Skolverket, Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Region Dalarna och Almedalarna. Bland annat seminariet ”Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land” den 2 juli där bland andra generaldirektör Lena Nyberg, civilminister Ardalan Shekarabi och Victor Ganguly från We Change deltar. Lena Nyberg och andra MUCF-medarbetare deltar också i flera andra organisationers arrangemang.

- Vi vill sprida kunskap och verka för ett öppet och inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället. Vårt fokus i Almedalen är att lyfta ungdomsperspektiv och civilsamhällets villkor i olika sammanhang, säger Lena Nyberg.

Nyligen presenterade MUCF rapporten ”Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati”, den första av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar. Denna visar att sjukvården är den viktigaste samhällsfrågan för unga, både för killar och tjejer. Samtidigt ökar polariseringen i attityder som rör invandring och jämställdhet. Unga känner också ökad oro för klimatet, krig och brottslighet.

Ungas attityder till arbete

Måndag den 1 juli arrangerar MUCF seminarium om ”Tjejers och killars samhällsengagemang – vart är vi på väg?”. Panelen består av Lena Nyberg, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Bi Puranen från Institutet för Framtidsstudier och Melvin Petersén, vice ordförande i Sveriges Elevråd.

- Unga, och särskilt tjejer, upplever att de inte själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare. Det är en oroande utveckling som alla aktörer i samhället måste ta på allvar. Annars riskerar vi att många unga halkar efter i de demokratiska processerna, i arbetsliv och utbildning, säger Lena Nyberg.

På måndag 1 juli presenteras också den andra delrapporten ”Unga med attityd 2019 - Arbete och arbetsmarknad”. Rapporten visar ungas syn på studier, arbete men också hur olika anställningsformer hänger ihop med ekonomiska svårigheter och psykisk ohälsa bland unga.

Öka trygghet för hbtq-personer

MUCF är en av få deltagare i årets Almedalsvecka som särskilt lyfter hbtq-frågor. Onsdag den 3 juli arrangeras ett seminarium på temat ”Mer än en plan - kunskap och metoder för att öka unga hbtq-personers trygghet”.

- Unga hbtq-personer är en väldigt utsatt grupp i samhället, de utsätts oftare än andra unga för hot och hat. Det här är något som måste synliggöras och som inte kan accepteras. Vi berättar bland annat om hur enskilda kommuner kan skapa tryggare och inkluderande miljöer för hbtq-personer, säger Lena Nyberg.

Bidrag och demokrati

Myndigheten tillämpar sedan några år bestämmelserna i statsbidragsförordningen mer restriktivt vid kontroll av demokrativillkoret. Det har lett till avslag på ansökningar och krav på återbetalning av bidrag för att demokrativillkoret inte varit uppfyllt. Den 3 juli arrangerar MUCF ett seminarium på temat ”Hur kontrollerar vi demokratiska värderingar - demokrativillkoret i statlig bidragsgivning”. Huvudsekreteraren i regeringens utredning om demokrativillkoren, Daniel Lindvall, deltar och presenterar de huvudsakliga resultaten från utredningen.

- Vi har bidragit till att utveckla praxis vid prövning av demokrativillkoret för bidrag. Därför är det glädjande att Demokrativillkorsutredningen nu föreslår att vi ska stödja och vägleda andra statliga aktörer om tillämpningen av demokrativillkoret, säger Lena Nyberg.

Hur lyssnar vi på unga?

MUCF:s fjärde egna seminarium har temat ”Bra ungdomspolitik bygger på kunskap om unga. Hur gör vi för att göra ungas röster hörda?” . Det handlar om målen i den nationella ungdomspolitiken, att unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Myndigheten har bland annat tagit fram databasen ungidag.se med fakta och statistik om unga och enkätverktyget Lupp för lokal och regional uppföljning av ungdomspolitiken

- Framgångsrika beslut bygger på kunskap och att vi lyssnar på vad unga själva säger. Ungdomspolitiken berör flera områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Vi arbetar för att politiker och beslutsfattare ska ha ett ungdomsperspektiv, säger Lena Nyberg.

Här kan du läsa mer om MUCF:s program i Almedalen.

Länk till programmet för Almedalsveckan 219

PRESSINBJUDAN: Delrapport två av MUCF:s attityd- och värderingsstudie ”Unga med attityd 2019 - Arbete och arbetsmarknad” presenteras måndag 1 juli, klockan 12.00 på Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lokal: B 14. För mer information kontakta MUCF:s presskontakt på telefon 010-160 10 20 eller press@mucf.se

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

I fokus på MUCF:s rikskonferens: ”Ungas inflytande är en förutsättning för kloka beslut ”19.9.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Hur kan unga få inflytande och möjlighet att påverka demokratiska processer? Den frågan är i fokus på den rikskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar den 27 och 28 november. Bland huvudtalarna finns kultur- och demokratiminister Amanda Lind, klimataktivisten Andreas Magnusson och Åsa Ekman som är expert på barnkonventionen. - Det är viktigt att unga kan vara med och påverka. Ungas inflytande är en förutsättning för att vi ska kunna fatta kloka beslut, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rikskonferensen har arrangerats sedan mitten av 1990-talet och startades av dåvarande Ungdomsstyrelsen. Syftet är att sprida kunskap om och inspirera till statliga, regionala och lokala initiativ för att förbättra ungas sociala inkludering och delaktighet i samhället. Den riktar sig till människor som jobbar med eller tar beslut som rör unga och civilsamhället, till exempel politiker, tjänstepersoner, lärare och fritidsledare. Konferensen samlar varje år cirka 80

MUCF utbildar skolpersonal i hbtq-frågor: ”Viktigt med trygg skolmiljö för alla unga17.9.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

På torsdag, den 19 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor på Stagneliusskolan i Kalmar. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg. Sedan 2014 har MUCF utbildat skolpersonal i hbtq-frågor. Under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. Utbildningarna görs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. - MUCF har hittills besökt och utbildat personal i ett 60-tal skolor runt om i Sverige, i år rä

”Rätt att veta” i Varberg – om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet9.9.2019 14:48:29 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland arrangerar i Varberg i morgon, den 10 september. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabisk

MUCF bjuder in civilsamhällets organisationer – drygt 120 personer till möte i Växjö2.9.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

I dag, 2 september, samlas cirka 120 representanter för föreningar, ideella organisationer, stiftelser och kommuner till en träff i Växjö. Inbjudna är de som i år får projektbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Genom att samla organisationerna kan vi både stimulera arbetet och informera om vilka krav som gäller för verksamheter som får statliga bidrag. Det är även viktigt att skapa arenor där föreningslivet kan mötas och utbyta erfarenheter, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Totalt har 64 organisationer och föreningar från hela landet anmält sig till träffen som hålls i Växjö konserthus. MUCF fördelar nationella bidrag till organisationer inom civilsamhället samt kommuner för projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor samt projekt för att motverka diskriminering, intolerans, rasism och extremism. MUCF ger också bidrag till projekt för bättre hälsa för romer. - Civilsamhällesorganisationerna i Sverige gör ett fantastiskt arbete och är

Psykisk ohälsa ökar bland unga tjejer – trötthet och stress vanligaste symptomen30.8.2019 13:40:34 CESTPressmeddelande

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar del tre i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, stora studie av ungas attityder och värderingar. - Vi behöver förstå mer om orsakerna och undersöka vilka faktorer som bidrar till att den psykiska ohälsan är så omfattande. Det är en mycket oroande utveckling som måste tas på största allvar från alla aktörer som finns runt våra unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten ”https://www.mucf.se/publikationer/unga-med-attityd-2019-del-3 Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid” är den sista av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar i år. Den bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga 16–29 år och den genomfördes hösten 2018. Tidigare rapporter presenterades i maj och juni och handlade om vilka samhällsfrågor som är viktigast för unga, hur de

”Rätt att veta” i Göteborg – en utbildning i att prata med ­­unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet26.8.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF och Göteborgsregionen arrangerar i Göteborg den 27 augusti. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Utbildningen i Göteborg genomförs inom ramen för projektet ”Föräldrastöd för nyanlända" i Göteborgsregionen och riktar sig till vuxna som möter unga nyanlända i Västra Götalands län. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO we

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum