Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF värd för nordisk konferens om ungas ökade inflytande

Dela

Växande klyftor, utanförskap, segregation, ojämlikt valdeltagande, populism, extremism och brist på tilltro till det demokratiska systemet är en del av ungas vardag i Norden.

De nordiska länderna står idag inför stora sociala utmaningar där unga själva måste vara delaktiga i lösningarna. I många städer och kommuner i Norden sker olika former av dialog med unga. Men vi behöver stärka arbetssätten för att de ska bli mer inkluderade.

Den 22–24 oktober anordnar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté (NORDBUK), en konferens för att ta fram en nordisk strategi för inkluderande och meningsfull ungdomsdialog.

- Det är mycket viktigt att aktörer från olika delar av civilsamhället och den offentliga sektorn runt om i Norden får sammanstråla för att diskutera de här angelägna frågorna. Om fler känner sig inkluderade innebär det också att det politiska deltagandet kan bli mer jämlikt, sager Lotta Persson, avdelningschef på MUCF och den svenska myndighetsrepresentanten i NORDBUK.

- Det känns också väldigt roligt att kunna avsluta det svenska ordförandeskapet i NORDBUK med en så spännande och innehållsrik konferens. Vi hoppas att dess resultat ska kunna påverka framtida dialog med unga i Norden, säger Lotta Persson.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström finns på plats för att ta emot resultaten från konferensen för vidare spridning till Nordiska ministerrådet. Slutsatserna ska också spridas till kommuner runt om i Norden.

Deltar gör experter, forskare, strateger, tjänstepersoner från regeringskansliet, kommuner och ungdomsorganisationer samt unga från samtliga nordiska länder och autonoma regioner.

Medverkar gör även:

• Erik Amnå – professor, Örebro Universitet.
• Ylva Saarinen, utredare, MUCF.
• Anne Tortzen – direktör, Center for Borgerdialog.
• Sandra Rönnsved, styrelsemedlem, LSU.
• Nazem Tahvilzadeh, forskare, KTH/Botkyrka Mångkulturellt centrum, Urbana och regionala studier.
• Folkets Husby, en medborgardriven mötesplats i Husby, norra Stockholm.

Tid: 22 oktober kl 14.00 – 24 oktober kl 16.00
Plats: Stockholm

Mer info om konferensen hittar du här

Pressinfo: 010 160 10 20 eller press@mucf.se

Avdelningschef Lotta Persson nås genom pressfunktionen. 

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08:36Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum