Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö

Dela
Foto: Felix Oppenheim
Bildtext: ”Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men nu har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö”, säger generaldirektör Lena Nyberg som ser fram emot invigningen den 24 april.
Foto: Felix Oppenheim Bildtext: ”Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men nu har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö”, säger generaldirektör Lena Nyberg som ser fram emot invigningen den 24 april.

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö.
Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna.
- Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades.

Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer under tiden som omlokaliseringen pågått och att bland annat ”pendlartjänster” har skapat förutsättningar för kompetensöverföring och kontinuitet i arbetet.

- Flytten till Växjö har inneburit att medarbetare behövt lämna myndigheten, nya medarbetare har kommit till en arbetsplats i ständig förändring och vissa nyckelpersoner har fått ta ett stort ansvar under processen, säger Lena Nyberg.

- Vissa utmaningar återstår men vi har lyckats över förväntan, inte minst tack vare lojala och engagerade medarbetare och gott samarbete med lokala och regionala aktörer.

Sprider kunskap om unga

MUCF tar fram och sprider kunskap om levnadsvillkoren för drygt 1,5 miljoner unga (13 till 25 år) i Sverige i frågor som rör möjligheter till bland annat arbete, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Det sker på flera olika sätt:

  • På myndighetens webbportal Ungidag.se finns statistik om unga, samlad från tolv myndigheter.
  • MUCF tar fram flera rapporter som belyser olika områden för unga på ett djupare plan, till exempel utbildning, inflytande, fritidsintressen och sexuella rättigheter, flera av dem är årliga uppföljningar som den så kallade Fokus-rapporten. Den senaste, ”Fokus 18 - Vilka ska med?”, visar att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. Rapporten Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet visar att utrikes födda löper större risk att gå ut i arbetslöshet och att den riskerar att bli mer långvarig.
  • MUCF har i uppdrag av regeringen att utbilda vuxna som möter unga nyanlända i hur de med stöd av webbplatsen youmo.se.se och vägledningen Youmo i praktiken kan samtala om frågor som rör hälsa, jämställdhet och sexualitet. Webbplatsen youmo.se riktar sig till nyanlända 13 till 20-åringar med information på olika språk. Den är också populär bland unga i andra länder.
  • MUCF utbildar och tar fram stödmaterial om hbtq-frågor till skolpersonal och fritidsledare. Myndigheten har också tagit fram flera rapporter om hbtq-personers levnadsvillkor.

Stöd för kommunerna

Myndigheten stödjer kommuner i deras arbete med ungdomsfrågor, bland annat genom LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Hittills har 185 av Sveriges 290 kommuner använt sig av LUPP för att få in eller öka ungdomsperspektivet i beslutsfattande och planering.

MUCF tar fram och sprider kunskap om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger också bidrag till organisationer, föreningar, kommuner och till internationellt samarbete. 2018 fördelade MUCF cirka 360 miljoner kronor i nationella bidrag och drygt 50 miljoner kronor i internationella bidrag till unga och civilsamhället. Bland de organisationer som fick mest i bidrag finns Scouterna, Spelhobbyförbundet Sverok, Sveriges Elevkårer, Sveriges Schackförbund och Riksförbundet unga musiker (RUM).

Länk till ”Slutredovisning rörande omlokalisering av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”

Länkar till pressbilder på kultur- och demokratiminister Amanda Lind på regeringens hemsida

Länk till pressbilder på generaldirektör Lena Nyberg

Journalister välkomna på invigningen

Invigningen onsdag den 24 april hålls i MUCF:s lokaler i centrala Växjö då Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger lokalerna.

Journalister är välkomna att delta under invigningen.

För mer information, kontakta MUCF:s presstjänst på tfn 010-160 10 20 eller e-post press@mucf.se

 

 

Nyckelord

Bilder

Foto: Felix Oppenheim
Bildtext: ”Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men nu har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö”, säger generaldirektör Lena Nyberg som ser fram emot invigningen den 24 april.
Foto: Felix Oppenheim Bildtext: ”Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men nu har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö”, säger generaldirektör Lena Nyberg som ser fram emot invigningen den 24 april.
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF utbildar skolpersonal i hbtq-frågor: ”Viktigt med trygg skolmiljö för alla unga17.9.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

På torsdag, den 19 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor på Stagneliusskolan i Kalmar. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg. Sedan 2014 har MUCF utbildat skolpersonal i hbtq-frågor. Under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. Utbildningarna görs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. - MUCF har hittills besökt och utbildat personal i ett 60-tal skolor runt om i Sverige, i år rä

”Rätt att veta” i Varberg – om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet9.9.2019 14:48:29 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland arrangerar i Varberg i morgon, den 10 september. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabisk

MUCF bjuder in civilsamhällets organisationer – drygt 120 personer till möte i Växjö2.9.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

I dag, 2 september, samlas cirka 120 representanter för föreningar, ideella organisationer, stiftelser och kommuner till en träff i Växjö. Inbjudna är de som i år får projektbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Genom att samla organisationerna kan vi både stimulera arbetet och informera om vilka krav som gäller för verksamheter som får statliga bidrag. Det är även viktigt att skapa arenor där föreningslivet kan mötas och utbyta erfarenheter, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Totalt har 64 organisationer och föreningar från hela landet anmält sig till träffen som hålls i Växjö konserthus. MUCF fördelar nationella bidrag till organisationer inom civilsamhället samt kommuner för projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor samt projekt för att motverka diskriminering, intolerans, rasism och extremism. MUCF ger också bidrag till projekt för bättre hälsa för romer. - Civilsamhällesorganisationerna i Sverige gör ett fantastiskt arbete och är

Psykisk ohälsa ökar bland unga tjejer – trötthet och stress vanligaste symptomen30.8.2019 13:40:34 CESTPressmeddelande

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar del tre i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, stora studie av ungas attityder och värderingar. - Vi behöver förstå mer om orsakerna och undersöka vilka faktorer som bidrar till att den psykiska ohälsan är så omfattande. Det är en mycket oroande utveckling som måste tas på största allvar från alla aktörer som finns runt våra unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten ”https://www.mucf.se/publikationer/unga-med-attityd-2019-del-3 Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid” är den sista av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar i år. Den bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga 16–29 år och den genomfördes hösten 2018. Tidigare rapporter presenterades i maj och juni och handlade om vilka samhällsfrågor som är viktigast för unga, hur de

”Rätt att veta” i Göteborg – en utbildning i att prata med ­­unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet26.8.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF och Göteborgsregionen arrangerar i Göteborg den 27 augusti. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Utbildningen i Göteborg genomförs inom ramen för projektet ”Föräldrastöd för nyanlända" i Göteborgsregionen och riktar sig till vuxna som möter unga nyanlända i Västra Götalands län. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO we

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum