Svensk Handel

Multinationella jättar får förstärkt skydd: ”Vantolkning av EU-direktivet”

Dela

Det som från början var ett EU-förslag för att stärka den lilla bondens ställning har i Sverige svällt till att bli ett skydd för gigantiska livsmedelsjättar. Svensk Handel anser att EU-direktivet Unfair Trading Practices (UTP) har vantolkats när det nu ska bli svensk lag. ”Regeringens förslag går helt på tvärs med grundtanken i själva EU-förslaget”, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.

Karin Johansson är vd på Svensk Handel.
Karin Johansson är vd på Svensk Handel.

Det blir i praktiken förbjudet för matbutiken som tillfälligt sålt mindre mjölk att avbeställa mejerivaror eller för servicebutiken att avbeställa nästa glassorder en regnig sommarvecka. Det kan bli några av effekterna om regeringens lagrådsremiss i UTP-frågan blir verklighet.

- Vi vänder oss emot att regeringen lägger fram ett förslag som skyddar stora multinationella bolag mot deras betydligt mindre kunder. Regeringens förslag går helt på tvärs med själva grundtanken i EU-förslaget som är att skydda det lilla leverantörsföretaget mot den större köparen, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Konkret handlar UTP-direktivet, eller otillbörliga affärsmetoder på svenska, om affärsrelationer mellan företag som köper och säljer livsmedel, exempelvis gällande förändringar i beställningar, sanktionsavgifter och betaltider.

Svensk Handel är kritiska till att regeringen, trots omfattande kritik från flera remissinstanser, föreslår en så kallad överimplementering av UTP-direktivet. Det förtjänar också att påpekas att detta är ett avsteg från riksdagens tillkännagivande, att EU-direktiv bör genomföras på miniminivå.

Kritik från myndighet som ska övervaka regelverket

Konkurrensverket ifrågasatte i sitt remissyttrande förslagets förskjutning av marknadsmakt till större aktörer i värdekedjan och vad det skulle få för effekter för konsumenterna.

- Regeringen borde lyssna på kritiken från Konkurrensverket som trots allt är den myndighet de själva utsett till att övervaka det nya regelverket, säger Karin Johansson.

Till skillnad från EU:s förslag vill regeringen att även livsmedelsföretag med en årlig omsättning på över 3,5 miljarder kronor ska omfattas av lagstiftningens skydd mot deras många gånger mycket mindre kunder. Det handlar om ett 15-tal globala jättar som står för en betydande del av varorna hos svenska matbutiker, kiosker och grossister.

– En viktig grundprincip som har tappats bort är att det borde vara den mindre säljaren som får ett utökat skydd mot den större köparen, inte tvärtom, säger Karin Johansson.

Svensk Handel föreslår:

  • Sverige bör följa EU-beslutets grundtanke om att skydda den lilla aktören mot den stora, inte tvärtom.

  • Att förslaget att undanta de allra minsta företagen från skyldigheter också bör åtföljas av att de allra största aktörerna undantas från skydd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Johansson är vd på Svensk Handel.
Karin Johansson är vd på Svensk Handel.
Ladda ned bild

Om

Svensk Handel
Svensk Handel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

010-47 18 500http://www.svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln. Handeln utgör en dryg tiondel av Sveriges BNP och Svensk Handels drygt 9 000 medlemsföretag har sammanlagt 250 000 människor anställda.

Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Följ Svensk Handel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Handel

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum